Skip to content

#11 okruh Vtacnik - Poklona skalam Traditional Geocache

Hidden : 06/13/2011
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Poklona skalám
Dostali ste sa do najkrajšej casti oblasti nazývanej Certove chodníky. Tu sa tvorí rozhranie medzi Gepnárovou dolinou a Bystricianskou dolinou. Gepnárova dolina má rozlohu cca 24 ha. Na jej pravej strane nájdeme chránený prírodný výtvor Makovište, na jej lavej strane chránený krajinný výtvor Koncitá, ktorej najvyšší bod tvorí skalná veža nazývaná horolezcami aj „Hadia veža“. Certove chodníky prechádzajú krátkym hrebenom ponad Gepnárovú dolinu. Prekrásnu okolitú scenériu tvoria menšie andezitové skalné bralá vhodné aj na bouldering. Dnes sa dokonca stáva táto oblast významnou slovenskou boulderingovou lokalitou. Dlhé roky však bola zatienená velkolepostou blízkej skalnej steny Hrádok. Na Hadiu vežu, pred ktorou bude dalšia zastávka tohto okruhu, vedie dokonca niekolko zaistených horolezeckých ciest.

POKLONA SKALAM POKLONA SKALAM

RYCHLA NAVIGACIA


!!! POZOR – táto keška je súcastou série „okruh Vtácnik“. Obsahuje císlo, ktoré doplna súradnice prémiovej #13. Nezabudnite si císlo poznacit!
Bow rocks

Did you get into an area called the most beautiful part Devil's sidewalks. Here is the interface between Gepnárova and Bystricianska valley. Gepnárova Valley covers an area about 24 ha. On the right side we find a protected natural formation Makovište on the left side of the protected landscape creation Koncitá, which is the highest point of rock climbers and tower called "Snakes Tower". Devil's sidewalks cross briefly over the ridge Gepnárova valley. Beautiful surrounding scenery are minor andesite cliffs suitable for bouldering. Today, even this area becomes a major Slovak bouldering site. For many years, however, was overshadowed by the rock wall near grandiosity Hrádok. Snakes tower, from which the next stop of the circuit, leading even arrested several climbing routes.
! CAUTION - This cache is part of a series of "circle Vtácnik. Contains a number, which as a premium coordinates # 13th. Remember to note the number!

Additional Hints (Decrypt)

bmanpraý xnzraal xbera znexrq fgbar ebbg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)