Skip to content

#12 okruh Vtacnik - Hadia veza Traditional Geocache

Hidden : 06/13/2011
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Hadia veža
Koncitá - celok o výmere 10.000 m2, vyhlásený v roku 1973 za chránený. Je to prírodná pamiatka s výmerou ochranného pásma 287.600 m2. Súcastou tohto celku sú menšie andezitové bralá a rozvaliny nachádzajúce sa na pomerne krátkom a málo výraznom hrebeni. V súcasnosti sú tieto bralá vyhladávané najmä vyznávacmi boulderingu. Dominantu tvorí výrazná skalná veža nazývaná aj „Hadia veža“ ktorá sa nachádza na severozápadnom okraji hrebena. V oblasti je zakázaná tažba dreva a to je aj dôvod, preco je tu les starý a nepoškodený.

Hadia veža Hadia veža Hadia veža


RYCHLA NAVIGACIA


!!! POZOR – táto keška je súcastou série „okruh Vtácnik“. Obsahuje císlo, ktoré doplna súradnice prémiovej #13. Nezabudnite si císlo poznacit!
Snakes tower

Koncitá - the whole area of ??10,000 square meters, declared in 1973 to be protected. It is a natural monument protection zone with an area 287,600 square meters. Part of the whole are less andesite rocks and ruins situated on a relatively short and few significant ridge. At present, these canyons popular especially for fans of bouldering. A clearly dominant rock tower called the "Snakes Tower" located on the northwest edge of the ridge. In the logging is prohibited and that is why there is intact forest and old.
! CAUTION - This cache is part of a series of "circle Vtácnik. Contains a number, which as a premium coordinates # 13th. Remember to note the number!

Additional Hints (Decrypt)

gebwnx guerr gerrf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)