Skip to content

Fraggelberg? Traditional Geocache

This cache has been archived.

sveinivar: Denne var borte - jeg arkiverer denne for å frigjøre plassen til en ny cache på en litt bedre plassering.

More
Hidden : 05/22/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Fraggelberg?


Noen ville vel kanskje antydet at Fragglene holder til her inne, andre ser vel kanskje på stedet som en plass som støver ned i påvente av en krig som i dag fremstår som utenkelig for nordmenn flest.

Tilfluktsrom


Tilfluktsrom er permanente vernerom som vil kunne redusere omfanget av skader på befolkningen som følge av krigshandlinger. Dette vil spesielt være skadevirkningen fra konvensjonelle våpen samt skader som følge av trykkbølger og splinter.

I Norge er det rundt 25.000 tilfluktsrom med plass til ca 2,5 millioner mennesker. Disse er plassert i områder der en regner faren/behovet som størst.

Generelt kan man si at det normalt er installert mekanisk ventilasjon med ABC-filter, for å redusere skader fra kjemiske og biologiske våpen. Mange rom vil også redusere strålig fra radioaktivt nedfall og i noen grad også direkte stråling fra kjernefysiske sprengninger.

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) samt sivilforsvaret har ansvaret for tilsyn og og vedlikehold av tilfluktsrommene.

Standarden på rommene varierer på grunn av at de er bygget etter ulike forskrifter. Det er svært varierende grad av vedlikehold av disse grunnet etterslep og manglende bevilgninger. Stortinget har likevel bestemt at eksisterende tilfluktsrom skal opprettholdes.

Additional Hints (Decrypt)

Haqre na bireghearq fghzc, pbirerq ol n fznyy fgbar / Haqre ebgiryg, fxwhyg ni ra yvgra fgrva

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)