Skip to content

Broken Arrow Mystery Cache

Hidden : 05/24/2011
Difficulty:
5 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Men om jag ropar åt pojken: "Pilen ligger längre bort!" då måste du ge dig av, då sänder Herren i väg dig.
(1 Sam 20:22)


[ENG: Join the dots to find the cache. This requires advanced Skellefteå knowledge, please consult a local.]


Genom generationer har Den Brutna Pilens hemlighet förts från mor till dotter. Dess väktare har i århundraden vakat över dess nio noder och därmed också själva modernoden, Den Tionde Noden. Nu när Månen står i Sjunde huset och Jupiter är i linje med Mars, ska vi se en ny tid, Vattumannens tid. Då är tid att åter foga samman den pil som ska vägleda mänskligheten in i det nya årtusendet. Den utvalda som förbinder noderna enligt det uråldriga systemet ska uppenbara Den Tionde Noden och finna vägen till skatten. Ett sådan bragd kräver att många noders position avslöjas. Inte alla, men tillräckligt många för att sikta in sig mot skatten. Med varje nod du finner ökar sannolikheten att du ska kunna förena dem till Pilen som ska visa dig till skatten.
I. Tornet
II. Bocken
III. Salen
IV. Spåkvinnan
V. Gåvan
VI. Verket
VII. Graven
VIII. Gubben
IX. Döden
X. Skatten


Nota bene! Pilen är inte i naturlig storlek. Den är i verkligheten flera kilometer större. Den är inte ens skalenlig!

I. Tornet
För mer än hundra år sedan, förra årtusendet, stod en ny brandstation klar i kvarteret Hjorten i Skellefteå (tomt XIII). Den gick hädan, men övre delen av tornet är bevarat - på en ny plats.
Du ska hitta tornet. Det är den första noden.


II. Bocken
På Svinmoren, precis på gränsen mellan två stadsdelar, sydost om Gripen, står en gammal stoppbock och markerar slutet.
Du ska hitta bocken. Den är den andra noden.


III. Salen
Rikets sal finns i en by av hedningar.
Du ska finna detta hus och ställa dig på dess tröskel. Det är den tredje noden.


IV. Spåkvinnan
Vid stadens södra entré finns ett anslag som förkunnar att Spåkvinnans tid är nära.
Du ska hitta anslaget. Numer är det ersatt av ett järtecken för enorma hånleenden. Det är den fjärde noden.


V. Gåvan
Den femte noden kostar dig ingenting. Du har redan fått den. Det är den plats som det här uppdraget utgår från. En plats mellan Klumpen och Havet.
Detta är den femte noden. Tyvärr lämnar nyttan av densamma en del övrigt att önska.


VI. Verket
En del av en evig kraftkälla är Sekundärstation ST15.
Du ska ställa dig vid dess portar. Det är den sjätte noden.


VII. Graven
Morfar var en förkommen grandseigneur, intill leda förtrogen med klassikerna, ämabel och verserad, med bitsk hjärna, bortskämt kött och perverterad energi. En och nittio lång, femtiofem kilo lätt, förfärande vacker. Han var Teratologins grundare. Berättelserna om hans äventyr är i den orala traditionen. De bör läsas högt vid falnande brasor, i hemsökta gillestugor, med förställda röster.
Du ska söka och finna Morfars grav. Det är den sjunde noden.


VIII. Gubben
Någonstans finns en gubbe. Han heter Gustav Cesar Anna Yngve Ebba Martin Dora.
Du ska hitta gubben. Även om han gått i pension finns han kvar. Han är den åttonde noden.


IX. Döden
I januari 1818 firade kyrkoherde Ström bröllop för sin dotter Lowisa och fänrik Ridderstråhle. Högtidligheterna fick avbrytas när prostens välfyllda loge plötsligt stod i ljusan låga. Elden hade anlagts av "tvenne illasinnade pighor från Skellefte kyrkostad", Majastina och Anna Andersdotter. De skulle hämnas på kyrkoherden för att denne "enligt deras tankar utverkat et kongl. Påbud angående lösa Personers utrymmande ur nämnde kyrkostad". Pigan Majastina Andersdotter dömdes för mordbrand och halshöggs den "sig själv till straff och andra till varnagel". Innanför spetsgården av långa, spetsade störar fick andra pigor och drängar stå för att i avskräckande syfte se blodet flyta.
Du ska nyttja Ämbetet för att ställa dig på denna mark fläckad av fördömt blod. Det är den nionde noden.


X. Skatten
Där alla linjer i Pilen möts, där ska du också leta skatten. Först ska du finna den högsta byggnaden. Vänd den sedan ryggen och gå 120 meter sydsydost tills du står på ett lås utan nyckel. Vänd blicken mot den uppgående solen. Nu ser du den stora hönan som ruvar på skatten. Du fann den Tionde noden. Den Brutna Pilen är hel och ditt uppdrag är slutfört.


Skulle du eller någon dig närstående hamna i fångenskap eller tillfälligt irrsinne och yppa ett enda ord om Den Tionde Nodens hemlighet kommer Väktarrådet att ta ut sin hämnd på dig och dina efterlevande i nio led. Detta inkluderar att slarvigt i tid eller rum logga andra fynd som kan äventyra Den Tionde Nodens hemlighet. Sådant kommer Väktarrådet obönhörligen att radera.

Additional Hints (No hints available.)