Skip to content

Viewpoint Snøhetta Traditional Geocache

Hidden : 05/28/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Det spektakulære bygget på Tverrfjellet ligger 1250 moh og har utsikt mot Snøhetta. Fra parkeringen er det 1,5km til utsiktspunktet. NB! selve Viewpoint bygget er låst i vintersesongen se info nedenfor.

(ENG) The spectacular building on Tverrfjellet is located at 1250 m.a.s.l. and overlooks Snøhetta massif. From the parking area It is a 1.5 km walk to the viewpoint. NB! the Viewpoint building is locked during the winter season, see info below.


Viewpoint Snøhetta er en utsikts paviljong hvor du kan se og lære om Dovrefjell og kanskje oppleve både rein og moskus.

(Noe av teksten er hentet fra www.oppdal.com)

 

Bygget har en fantastisk utsikt mot Snøhetta-massivet. Fra parkeringsplassen på Hjerkinn er det ca 1,5 km å gå langs en opparbeidet vei, som også kan kjøres med rullestol.

Bygget er tegnet av arkitektfirmaet Snøhetta, og det har blitt en arkitektonisk perle som er belønnet med internasjonale arkitektpriser. Bygget fikk pris under Arkitekturmässan i Göteborg og senere ble bygningen kåret til det fineste "utstillingsbygget" under World Architecture Festival i Barcelona. "Viewpoint Snøhetta" ble på ettervinteren i 2012 kåret til "Årets bygg" av nettstedet Arch Daily i kategorien kultur. Over 65.000 av nettstedets lesere deltok i avstemningen!

 

Utsiktspaviljongen er et initiativ fra Norsk Villreinsenter Nord på Hjerkinn. Det nyskapende bygget er oppført i tre, stål og glass på toppen av Tverrfjellet, 1220 m.o.h. Utsiktspaviljongen er tegnet av arkitektfirmaet Snøhetta, som er arkitektene bak prestisjebygg som biblioteket i Alexandria, operabygget i Bjørvika, og de vant også den prestisjetunge konkurransen om å få designe inngangsportalen til 11. september-museet på Ground Zero i New York.

Hele prosjektet med utsiktsbygget og doen på toppen, gang- og rullestolstien til topps, samt sanitærbygget på parkeringsplassen ved den nedlagte gruva, tidligere Folldal Verk, har kostet seks millioner kroner.

 

NB! Selve bygget er stengt i vintersesongen (midten av oktober - midten av juni)

Årsaken er at villreinen bruker området denne perioden, og bør få mest mulig fred for besøkende.

Utvendig er bygget og utsikten like flott sommer som vinter, ta alltid hensyn til og hold avstand til Moskus eller rein dere får øye på :-) Cachen et petrør.

 

 

 

Viewpoint Snøhetta is a viewpoint pavilion where you can see and learn about Dovrefjell and perhaps experience the reindeer and muskox.

(Some of the text is extracted from www.oppdal.com)

 

The building has a fantastic view of Snøhetta massif. From the parking lot of Hjerkinn it is approximately 1.5 km walk along a road , which can also be run with a wheelchair.

 

The building was designed by the architectural firm Snøhetta, and it has become an architectural pearl that is rewarded with international architectural awards. The building won an award under Arkitekturmässan in Gothenburg and later the building was voted the finest "show building" at the World Architecture Festival in Barcelona. "Viewpoint Snøhetta" was in late winter in 2012 named the "Best Building" of the site Arch Daily in culture. Over 65,000 of the site's readers participated in the poll!

 

The pavilion is an initiative from the Norwegian Reindeer Centre at North Hjerkinn. The innovative building is made ??of wood, steel and glass on top of Tverrfjellet Mountain, 1220 meters above sea level The pavilion was designed by the architectural firm Snøhetta, which are the architects of the prestigious buildings like the library in Alexandria, opera house in Oslo, and they also won the prestigious competition to design the entrance to 11 september Museum at Ground Zero in New York.

The entire project with a pavilion and toilet on the top, walking and wheelchair path to the top, and sanitation based on the car park at the abandoned mine, former Folldal Works, has cost six million kroner.

 

NB! The building is closed during the winter season (mid-October - mid June)

This in order not to disturb the reindeer that use the area during this period.

Outside, the building and the view is just as great in summer and winter, always take into account and keep away from the Musk ox or reindeer you see :-) The cache is a standard plastic container with some trading items.

 

(GER) Das spektakuläre Gebäude auf Tverrfjellet wird auf 1250 M üNN mit Blick auf Snøhetta Massiv. Vom Parkplatz aus ist es ein 1,5 km langer paziergang zum Aussichtspunkt.

 

Additional Hints (Decrypt)

Haqre yvgra fgrva / Haqre fzny ebpx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)