Skip to content

Tiendweg 10 Traditional Cache

This cache has been archived.

De Vonkies: komt een nieuwe

More
Hidden : 05/27/2011
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

TiendwegEen tiendweg is een op een veenkade aangelegde weg. De tiendwegen bevinden zich voornamelijk in het westen van Nederland, onder andere in de Lopikerwaard, Vijfherenlanden, de Alblasserwaard en de Krimpenerwaard. Er zijn veel theorieën over de oorspronkelijke functie van tiendwegen en over de herkomst van de naam. Een tiendweg is bijna nooit ‘zo maar een weg’: het zijn twee parallel lopende weteringen met een lange rechte weg of kade ertussen. De naam tiendweg zou volgens sommigen afgeleid zijn van de belasting tienden, die werd geheven op de oogst. Anderen zoeken de verklaring in het tiën of trekken van schepen of karren op de weg of de weteringen of in het tiën (wegstromen) van water. Weer anderen verklaren de naam uit het tiendhout ofwel griendhout dat op de weg of kade stond of uit de takken (tienden) die zijn gebruikt bij de aanleg van de weg. Ook over de ouderdom van de wegen verschillen de meningen. Meestal gaat men er van uit dat veel van de wegen zijn aangelegd gedurende de tijd van de ontginningen of betrekkelijk kort daarna. Er zijn nu ongeveer 55 historische tiendwegen bekend in Nederland. Die bevinden zich zonder uitzondering in het rivierengebied van Midden-Nederland. Ze liggen bijna allemaal binnen een kilometer afstand van een rivier en lopen daar parallel aan. Langs de Hollandse IJssel liggen er bijvoorbeeld 13, langs de Lek 10. Het lijkt daarom waarschijnlijk dat tiendwegen een functie in de waterbeheersing hebben gehad, vooral in gebieden waar de afwatering problematisch werd door inklinking van de veengrond. Daarmee is de aanleg van de meeste tiendwegen te plaatsen tussen 1100 en 1500.

Additional Hints (Decrypt)

obbz mhvq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)