Skip to Content

<

Hapan Halimajärvi

A cache by Mikko-Veikko Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/02/2011
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Halimajärvi on happamoitunut !

Järvien vedenlaatu-sivusto kertoo:

Pinta-ala 10 ha
Kokonaissyvyys 2,4 m
Tilavuus 80000 m3
Valuma-alue 8 km2
Keskiviipymä 14 vrk


Halimajärvi sijaitsee Kangasalan asemanseudulla. Järven lähiympäristö on erittäin taajaan asuttua, joten kuormituspaine järveä kohtaan on suuri. Rautatie kulkee järven itäpuolitse. Halimajärvi laskee Vesijärven Saappaanpohjanlahteen. Veden vaihtuvuus on varsin nopeaa valuma-alueen suuruudesta johtuen. Valuma-alue koostuu suosta ja metsästä, mikä näkyy selvästi Halimajärven vedenlaadussa.
halimajärven vesi on peruslaadultaan ruskeaa ja runsashumuksista. Valuma-alueen suovaltaisuus näkyy voimakkaana humusleimana ja erittäin ruskeana veden värinä. Veden happamuustaso on normaali ja puskurikyky happamoitumista vastaan on melko hyvä, joten happamoitumisen vaaraa ei ole. Veden sähkönjohtavuus on järveä ympäröivästä asutuksesta johtuen lievästi luonnontasosta kohonnut.
Ravinnetaso on voimakkaasti luonnontasosta kohonnut. Halimajärvi on fosforipitoisuuden perusteella erittäin rehevä järvi. Korkea ravinnetaso mahdollistaa voimakkaan levätuotannon ja levää onkin todettu klorofyllipitoisuuden perusteella erittäin reheville vesille ominaisesti. Kesällä 1997 todettiin melko voimakasta hygieenistä likaantumista. Yleislaatuluokituksen mukaan veden hygieeninen laatu oli vain välttävällä tasolla. Uimiseen vesi soveltui kuitenkin vielä hyvin.
Kesäisin ei todeta merkittäviä happitalouden häiriöitä järven mataluudesta johtuen. Talvisin hapen kuluminen on korkeasta rehevyydestä ja runsaasta humuksen määrästä johtuen voimakasta. Happitilanne on vaihdellut talvisin välttävästä huonoon.
Korkeasta rehevyystasosta johtuen Halimajärvi soveltuu virkistyskäyttöön vain välttävästi. Vedenlaatua heikentää lisäksi veden tumma värisävy ja humuksen runsas määrä. Myös runsaat leväkukinnat heikentävät laatuluokkaa.
------

Valitettavasti puskurikyky happamoitumista vastaan ei ollut tarpeeksi suuri kun ihminen puuttui luonnonkiertokulkuun luohimalla hehtaarien kokoisen teollisuusalueen:

Kangasalan kunnan teknisen keskuksen tiedote koskien Halimajärven happamoitumista 1.11.2010 klo 12.30:

Kangasalan Halimajärvi on happamoitunut syksyn 2010 aikana. Tutkimusten perusteella happamoituminen on peräisin Kallion yritysalueelta. Kallion yritysalueella ei ole vielä teollista toimintaa, eikä happamuus voi siten olla peräisin teollisuuden päästöistä. Happamoitumisen aiheuttajaksi epäillään Kallion alueen kiviainesta, joka sisältää sulfidipitoisia mineraaleja. Kun sulfidi pääsee kosketuksiin veden kanssa, aiheutuu vesien happamoitumista. Kallion alueelle satava vesi kerätään alueella sijaitsevaan hulevesialtaaseen, joka on rakennettu alueelle tasaamaan virtaamia.
Halimajärven kunnostusta toteutetaan valuma-aluekunnostuksena. Happamien vesien virtaus hulevesialtaasta Halimajärveen laskevaan ojaan on estetty. Hulevettä käsitellään kalkitsemalla hulevesiallasta. Kalkittu neutraali vesi johdetaan altaasta Halimajärveen laskevaan ojaan. Itse Halimajärveä ei ole toistaiseksi käsitelty, mutta myös Halimajärven kalkitukseen on varauduttu, mikäli valuma-aluekunnostuksella ei saada aikaan Halimajärven pH:n nousua. Kallion yritysalueen hulevesialtaan vettä on tähän mennessä kalkittu 19.10., 25.10. ja 29.10. Seuraava hulevesialtaan kalkitus tehdään 2.11.2010. Tällä viikolla aloitetaan myös yritysalueelta altaaseen laskevien ojien kalkitus ojien pohjalle levitettävällä kalkkirouheella.
Maanantaina 18.10. Halimajärven uimarannalta on otettu vesinäytteet. Tulosten mukaan veden pH oli 4,7. pH:n muutoksesta johtuen myös osa muista vedenlaatuparametreista poikkesi selvästi normaalitilanteesta. Keskiviikkona 20.10. otettiin vesinäyte Halimajärven itäisimmästä osasta, rautatien itäpuolelta. Veden pH oli tuolloin 6,6 eli järven normaalia tasoa. Myös muut vedenlaatuparametrit viittasivat siihen, ettei happamien hulevesien vaikutus ulottunut järven itäisimpään osaan. Halimajärven veden pH on mitattu viimeksi keskiviikkona 29.10. Tuolloin Halimajärven uimarannalla veden pH oli 5,2, joten pH on hienoisessa nousussa. Halimajärvellä 1.11. tehdyllä tarkastuskierroksella ei havaittu kuolleita kaloja. Tarkastuksen yhteydessä havaittiin kuitenkin useita eläviä kaloja. Halimajärven kalatilannetta seurataan.
Halimajärven veden happamuus ei aiheuta terveysriskejä alueen asukkaille eikä järven muille käyttäjille. Vesi on lievästi hapanta, eikä se syövytä esimerkiksi ihoa. Terveysviranomaiset eivät ole asettaneet rajoituksia Halimajärven virkistyskäytölle.
----

Viimeisin tieto järven tilasta löytyy kylän nettisivuilta

EDIT 5.7.2011: Aamulehti kirjoittaa: " Kangasalan Halimajärven kalkitseminen on lopetettu ainakin toistaiseksi, koska kesäkuun lopun mittaustuloksien perusteella järviveden pH oli sekä pinnassa että pohjassa 7,7. Järven puskurikyky on erittäin hyvä ja Halimajärvi sietää happamia vesiä nyt hyvin"
-----
Alkupiste vie sinut Halimajärven uimarannalle, jossa voit todeta itse vedenlaadun! Loppupisteeltä löydät mm. laitteiston, jolla happamia hulevesia kalkitaan!

Loppupisteen koordinaatit ovat:
61.29. ab3 ja 023.58.c3d.
Uimarannan infotaulusta löydät X ja Y koordinaatit X68a16dc.806 ja Yb499744.879

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

216 Logged Visits

Found it 195     Didn't find it 2     Write note 8     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 2     Publish Listing 1     Needs Maintenance 3     Owner Maintenance 3     

View Logbook | View the Image Gallery of 5 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.