Skip to content

This cache has been archived.

Dennyli: Schránka je odstránená, pamätník je dlhodobo zničený a neuvažuje sa o jeho obnove.

More
<

Pamatnik B. Bjornsona / Memorial of B. Bjornson

A cache by Dennyli Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/12/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Bjørnstjerne Martinius Bjørnson
(* 8.12.1832, Kvikne – † 26.4.1910, Paris)
 
Bol to nórsky prozaik, dramatik, básnik a publicista, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru za rok 1903. Spolu s Henrikom Ibsenom patrí k najväčším nórskym literátom. Jeho báseň Ja, vi elsker dette landet sa stala námetom na nórsku štátnu hymnu.
Bol bojovníkom za národnú nezávislosť Nórska, za slobodu malých a utláčaných národov, zástanca Slovákov.
Ide o jedného z najvýznamnejších medzinárodných obhajcov práv Slovákov v dobách národnostného útlaku. Práve on upozornil svetovú verejnosť na to, že v Rakúsko – Uhorsku žije národ, ktorému sa upierajú práva, ktorý nesmie v školách hovoriť svojou materčinou, do ktorého sa v Černovej strieľalo…
Článkami na obhajobu Slovenska v svetovej tlači vzbudil mimoriadnu pozornosť a právom sa môžeme domnievať, že práve B. Bjørnsonovi vďačíme za prvý vstup Slovákov na scénu svetovej publicistiky.
He was a Norwegian prosaist, dramatist, poet and publicist, awardee of the Nobel Prize in literature in 1903. Together with Henrik Ibsen they are the greatest Norwegian writers. His poem Ja, vi elsker dette landets was a motive for norwegian anthem.
He was fighter for national independence of Norway, for freedom of small and downtrodden nations, defender of Slovaks.
He was one of the most significant defenders of the rights of Slovak people in the times of national persecution. He warned the public about the fact that there is a nation in Austria-Hungary that was deprived of its rights, that was not allowed to use its mother tongue in schools, that was shot in Cernová...
With his articles defending Slovakia in world press he raised extra attention and rightfully we can assume that it was B. Bjørnson to whom we should be thankful for the first introduction of Slovaks to the world press.
V súvislosti s výročím úmrtia Bjørnstjerna Bjørnsona, ako aj v súvislosti s návštevou nórskeho kráľa Haralda V. s kráľovnou Sonjou na Slovensku, sa rozhodlo mesto Košice inštalovať pamätník venovaný tomuto veľkému Nórovi.
Na slávnostnom akte odhalenia, ktorý sa uskutočnil 28. októbra 2010, sa zúčastnili nielen predstavitelia košického magistrátu, ale aj hostia z Nórska. Pozvanie prijala aj spisovateľova vnučka Marit Bjørnson Barbku.
In connection with the anniversary of the death of Bjørnstjern Bjørnson, as well as in connection with the visit of the Norwegian king Harald V. with Queen Sonja to Slovakia, the city of Kosice decided to install the memorial dedicated to this great Norwegian.
The representatives of the municipality of Košice as well as the guests from Norway participated at the ceremonial act of the exposition that took place on 28th October 2010. The writer’s granddaughter Marit Bjørnson Barbku also accepted the invitation.
Pamätník je situovaný na brehu zálivu Ružínskej priehrady, ktorá pripomína fjord. Ide o prvý pamätník B. Bjørnsona na Slovensku, pamätná tabuľa je inštalovaná v Bratislave. Samotné pamätné miesto predstavuje nevšedné architektonické riešenie, pričom je odhalená jeho prvá časť. Samotné miesto, až do chvíle odhalenia pamätníka, s osobou Bjørnsona nemalo nič spoločného. Tento nórsky publicista nebol nikdy na Slovensku.
Takto by mal vyzerať pamätník po jeho dokončení.
The memorial is situated on the bank of the Ružín dam which looks like a fiord. It is the first memorial of B. Bjørnson in Slovakia, the memorial table is installed in Bratislava. The memorial place by itself represents scarce architectural design; the first part of the memorial is exposed. The place by itself, until the complete revelation of the memorial, has nothing to do with the personality of Bjørnson. This Norwegian publicist had never been to Slovakia.
That is how the memorial will look after its finalization.
Návrh monumentu vďaky B. Bjørnsonovi, ktorý ešte v roku 1930 vypracoval architekt Dušan Jurkovič (1868-1947), sa mal realizovať na brale v Demänovskej doline. Nikdy sa tak však nestalo. Jurkovičov pomník mal byť akýmsi vyjadrením vďaky Bjørnsonovi v podobe monumentálnej inštalácie písmen spisovateľovho mena v krajine Nízkych Tatier. The design of monument of gratitude to B. Bjørnson that was worked out in the year 1930 by the architect Dušan Jurkovič (1868-1947) should have been realized on a cliff in Demänovská valley. It never happened though. The memorial by Jurkovič should have been an expression of gratitude to Bjørnson in a form of monumental installation of letters of the name of the writer in Low Tatras.

Additional Hints (Decrypt)

mn cnzägavxbz, ilfxn 4 zrger (yrm m ynin)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.