Skip to content

Kaple Svateho Vaclava v Ejpovicich Multi-cache

Hidden : 11/07/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Krátká multi-cache venovaná kapli Svatého Václava v Ejpovicích.Tato cache je soucástí série kostelu.
Poznamenejte si bonusové císlo pro získání klíce k bonusové cache.

Samotná vesnice byla založena na prelomu 11. a 12. století plzenským meštanem Epem, v údolí mezi Cilinou a Skálami. V písemných pramenech jsou Ejpovice poprvé zminovány k roku 1331, kdy patrily ke špitálu sv. Márí Magdalény v Plzni. K špitálu je pripojil Konrád z Dobran a král Jan Lucemburský osvobodil vesnici od placení královské berne. Dejiny obce úzce souvisely se zemskou stezkou vedoucí z Bavorska do Cech. Na puvodní královské ceste z Norimberka do Prahy stával hrad, který fungoval jako ochranná pevnost pro obyvatele. Na Hrádku u Ejpovic se v roce 1375 usadili dva vladykové Štepán a Zifríd. Tento Hrádek se stal sídlem témer všech pánu Ejpovských. Držitelé vesnice se postupne strídali a patrili mezi ne napr.: Ctibor ze Švamberka, Beneš z Ejpovic, Stanek z Pavlovic ci Kryštof a Václav Tocníkové. A práve poslední jmenovaní prodali spolu se svým strýcem Janem tvrz Ejpovice a Hrádek mestu Plzni. Do dnešních dnu se dochovalo z hrádku jen hradní zdivo. V 17. století byla v okolí obce zahájena intenzivní težba železných rud a byl zde postaven vodní hamr, který podporoval práci v Horomylsické železárne. Vesnice byla nakonec rozdelena do držení Rokycan a mesta Plzne.

Název obce znamená „ves lidí Epových“ a pochází od nemeckého osobního jména Eppo (Ebbo), zkrácené podoby jména Eberhart; Nynejší podoba s pocátecním ej- vznikla prodlouženou výslovností po predložkách v a z. Dlouhé é se pak druhotne zmenilo v ej (srv. pejsek místo pések ci Švejda a Švéd). První písemná zmínka o obci (Eypowicz) pochází z roku 1331, kdy král Jan Lucemburský Ejpovice, tehdy v držení špitálu sv. Marí Magdaleny v Plzni, zprostil královské berne.

Ejpovice prináležely k farnosti Dýšina, kam verící pravidelne docházeli na bohoslužby. Návesní kapli se místní rozhodli postavit až na pocátku 20. století. Financní prostredky byly získány z výtežku ochotnických predstavení, verejnou sbírkou a príspevkem mlynáre Josefa Tyla z cp. 41. Konecný dluh ve výši 1000 K prevzala obec Ejpovice. Stavební pozemek naproti cp. 22 byl vybrán v breznu 1904 a na návrh stavitele Josefa Paška z Plzne byla kaple zasazena do mírného vršku. Stavba byla provedena behem peti mesícu (duben – zárí). Dlouho se nevedelo, kterému svetci kapli zasvetit, nakonec i pres protest dýšinského faráre, zvítezil sv. Václav. Kaple byla slavnostne vysvecena 28. 9. 1904. Obec nad ní prevzala patronát a zavázala se k financování jejích prípadných oprav. Autorem oltárního obrazu sv. Václava je akademický malír Václav Jedlicka z Prísednice (1862 – 1928). V roce 1994 probehla rekonstrukce kaple a její znovu vysvecení plzenským biskupem Mons. Františkem Radkovským. V kapli se každou nedeli slouží bohoslužby a casto se zde také konají koncerty vážné hudby..

Návesní kaple sv. Jana Nepomuckého v Ejpovicích, umístená pri místní komunikaci v blízkosti potoka, je postavená na približne ctvercovém pudorysu. Má stanovou strechu ukoncenou ctyrbokou vežickou, nad níž je umístena osmiboká cibulová vežicka s makovicí a krížem. Kaple je situována vstupem k silnici. Kaplicka, stejne jako ostatní sakrální stavby v Ejpovicích musela podstoupit rozsáhlou rekonstrukci, která se uskutecnila v roce 2000 a v témž roce probehlo její znovuvysvecení.
Na úvodních souradnicích najdete kapli Svatého Václava v Ejpovicích. Zde zjistíme také všechno co potrebujeme k nalezení cache.

Obejdeme si kapli a všimneme si nekolika drobností.

Pocet pulkulatých vitrážových oken kaple = A

Celkový počet všech schodů ke kostelíku od chodníku = B

Nad hlavním vstupem do kaple, u kulatého okýnka, nalezneme letopocet. Je špatně vidět ale je tam. Ciferace letopoctu = C

Pocet symbolu kríže na streše kaple = D

Na souradnicích waypointu najdeme kapli Svatého Jana Nepomuckého. Pocet vyrezávaných lišt místo sklenené výplne dverí kaplicky = E

Pocet kulatých oken kaplicky viditelných ze silnice (do zahrady nelezte!) = F


No vida, je to jednoduché. Tak honem pro cache.

N 49° 4 (A+D) . (B-A) (E-D) B

E 13° 3 (F-A) . (C+A+D) (E-F) C


Happy geocaching prejí Pohodári :-)

Additional Hints (Decrypt)

Cbq fgebzrz n xnzrarz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)