Skip to content

BMC 20a - SEVER Traditional Cache

This cache has been archived.

kubikt: Bohužel nejaká místní sebranka mi znicila všechny mé keše na Lesné a to behem jednoho dne, už me nebaví porád kupovat krabky a vyrábet logbooky. Nekdo se me chce za neco pomstít, protože v logboocích jsem našel popsané stránky mým pravým jménem. Takže jsem se rozhodl všechny mé keše na Lesné archivovat, abych ty nerády nechal trochu vychladnout. Asi je velmi baví nicit cizí veci, které stojí stovky korun, já osobne jsem za všechny krabky utratil kolem 1000 korun a pred nekolika dny už to fakt byla poslední kapka. Nejsmutnejší na tom je, že ten který to udelal je mezi námi kacery, protože všechny mé krabky nemohl najít jen náhodou a navíc logbook popsal slovy: Mudl byl zde! Takže asi ví, kdo je mudla. Takže všem bych se chtel omluvit, že všechny kešky zruším, ale i takový je život. Dotycnému bych nejradši nakopal prdel.

Dnes jsem byl na kontrole a našel jsem nemaskovanou krabku a logbook popsaný sprostými slovy. Bohužel ve špatném stavu.

More
Hidden : 06/27/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato keš je venována brnenské mestské cásti Brno - Sever a je zarazena do série Brnenské mestké cásti (BMC). Tato keš je nahrazená za keš Lesná - Ibsenova.

Pocet obyvatel: 46 916 (stav ke dni 1. 1. 2010) Rozloha: 1 224 ha *Jedna z 29 mestských cástí statutárního mesta Brna *Poctem obyvatel je 2. nejlidnatejší mestskou cástí *Rozlohou se radí na 7. místo mezi mestskými cástmi *Má výraznou orientaci polohy na sever od stredu mesta *Vznikla v roce 1990 sloucením katastrálních území Cerná Pole (cást), Husovice, Lesná, Sobešice, a od 1. 5. 1998 rozšírena o cást k. ú. Zábrdovice. Cerná Pole - vznikla jako brnenské predmestí koncem 19. století. Zástavbu tvorí cinžovní domy, rodinné domky a vily stavené prubežne behem 20. století. Do dnešní doby si tato ctvrt uchovala ráz kvalitní obytné zóny. K Brnu byly pozemky pripojeny v roce 1853. Husovice - uvádené roku 1264 jako ves s vinohrady byly zemepanským majetkem, jehož cásti pozdeji drželi ruzní vlastníci (klášter cisterciacek na Starém Brne, brnenská kapitula, brnenští meštané). Vesnice obdržela v roce 1597 od abatyše kláštera na Starém Brne obecní zrízení. V 19. století se Husovice zmenily na delnicko-prumyslové predmestí Brna. Vlastní povedomí si však zachovaly a v roce 1912 dosáhly povýšení na mesto. K Brnu byly pripojeny v roce 1918. Lesná - dríve patrívala do katastru Husovic. Osamostatnena byla po vybudování nejzdarilejšího brnenského sídlište v prubehu 60. let 20. století. Vzhledem k atraktivnosti tohoto nového katastrálního území pokracovala zástavba, prevážne rodinnými domky, i v následujících letech. K zahuštování bytové zástavby dochází i v soucasnosti. Sobešice - ve vnejší podobe zustaly navenek venkovským sídlem. V roce 1286 patrily klášteru herburskému v Brne. Po jeho zrušení pripadly v roce 1581 brnenským jezuitum, aby po roce 1772 jako soucást reckovického panství menily casto vlastníky. Po roce 1848 se stávají samostatnou obcí. K Brnu byly pripojeny v roce 1971. Zábrdovice - a mlýn Radlas byly po založení premonstrátského kláštera roku 1209 v jeho držení. Velké škody utrpely za cesko-uherských válek. Rovnež Švédové za obléhání Brna velmi poškodili objekty augustiánského kláštera sv. Tomáše založeného roku 1370, který byl roku 1784 zrušen a v jeho budovách zahájila cinnost vojenská nemocnice, která je tu i dnes. Koncem 18. století zde vzniklo nekolik textilních továren a vrchnost poskytovala pozemky na stavební místa. K Brnu byly pripojeny v roce 1850. Krajinným prostredím mestské cásti Brno-sever je okraj brnenské kotliny, z jehož "dna" území k severu stoupá pres terasu Lesné k náhorním zalesneným planinám v okolí Sobešic. Krásné prírodní kulisy, jimiž je mestská cást obklopena, vytvárejí podmínky pro to, aby se tu každý cítil dobre. Prijetím heraldického znaku a vlajky v roce 1995 získala mestská cást duležité prvky podtrhující její samostatný charakter. Keš se nachází na jedné z cásti Brna - Sever a to na Lesné, v lesíku blízko minigolfu, obtížnost i terén by mely být v pohode, keš dobre zamaskujte! Do keše nemá cenu dávat tužku, vždy ji nekdo vezme, takže si berte vlastní. Príjemnou zábavu.

Additional Hints (Decrypt)

Cbq cnermrz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)