Skip to content

VZS02 Traditional Cache

This cache has been archived.

Voyager Reviewer: Archivace listingu keše

Protože výzvy k údržbě nebyly naplňeny, byla keš v souladu s pravidly archivována. Upozorňuji, že keš, která byla archivována pro zanedbávanou údržbu, již nelze odarchivovat.

Voyager Reviewer - Reviewer pro ČR, (především kraje Jihomoravský, Zlínský)

More
Hidden : 06/29/2011
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

VODNI ZACHRANNA SLUZBA
prosim uvadejte cas a zpusob odlovu

Historie a soucasnost

Vznik a vývoj vodní záchrany na území našeho státu
Porovnáme-li vztah našich obcanu k plavání a k vodním sportum zjistíme jisté diskrepance. Zatímco na jedné strane, byt v podmínkách vnitrozemského státu, máme dlouhodobou tradici napr. ve vodní turistice a naši lidé jsou schopni maximálne pohotove a v masové míre akceptovat novinky ve vodních sportech jako tomu bylo na pocátku šedesátých let ve sportovním potápení nebo v sedmdesátých letech ve windsurfingu, je až nepochopitelné jak zaostala úroven plavání ve vztahu k plaveckým dovednostem nutným k záchrane tonoucích. Hlavní prícinou je nedostatecne durazná propagace, v cem spocívá etika plavání.
Plavecká výchova je stále smerována prevážne utilitaristicky, tj. na cíle telovýchovné a sportovní, v lepších prípadech na cíle zdravotní, tj. kondicní a rehabilitacní. Tento charakter plavecké výchovy je logický a v podstate správný, ale je treba jej doplnit o etický resp. humanistický zámer, aby každý plavec byl schopen poskytnout pomoc a zachránit život.

Zpet do historie
V roce 1857, tj. šest let pred založením Mezinárodního Cerveného kríže byl založen Pražský dobrovolný sbor ochranný, který si vytknul za cíl chránit lidský život a zdraví "považující cloveka za nejcennejší statek", a poskytoval první pomoc pri hromadných neštestích, predevším pri tehdejších povodních, požárech a pod. Avšak první zmínka o sdružení, které by se specializovane venovalo pouze záchrane tonoucích, je až z období po první svetové válce. Podle vzoru nekterých evropských státu, jejichž dobrovolné vodní záchranné spolky mely už více jak stoletou tradici (Holandsko, Nemecko, Anglie, Francie), organizují dobrovolné sbory zachráncu tonoucích YMCA (Krestanské sdružení mladých mužu, pro zajímavost, rovnež založené zakladatelem Cerveného kríže H. Dunantem r. 1855) a sokolské spolky. Težište jejich cinnosti je predevším v osvetové práci (vydávání publikací) a organizování vodní záchranné služby v dobe konání letních táboru. Zejména YMCA venuje velkou pozornost perfektnímu vyškolení svých záchranáru, jsou vypracována jednotná metodická pravidla výuky a prísný zkušební rád. Na základe let praxe a úspešne vykonaných zkoušek bylo možno získat hodnost zachránce - junior, zachránce - senior a zachránce instruktor, vymezující presné povinnosti.

Slibný rozvoj vodní záchranárské cinnosti prerušuje druhá svetová válka. V poválecné obnove státu není cas na znovuvybudování vodní záchranné služby. Více, než 10 let trvá, než se prosazuje myšlenka J. Repy znovu organizovat vodní záchrannou službu u nás. Jeho úsilí bylo vedeno narustajícími pocty utonulých, které byly ve srovnání s ostatními evropskými,dokonce i prímorskými státy alarmující. Repova dlouholetá snaha organizovat vodní záchrannou službu pod patronací Cerveného kríže, jako tomu bylo i v jiných zemích, došla uplatnení teprve v druhé polovine šedesátých let.

V roce 1966 prijímá plenární zasedání CSCK rozhodnutí prosazovat myšlenku zavedení Vodní záchranné služby CSCK v CSSR. O rok pozdeji doporucuje sekretariát ÚV KSC zpracovat koncepci VZS a schvaluje Zásady VZS a akcní plán jejich zajištení. Týž rok schvaluje tyto Zásady a akcní plán i predsednictvo ÚV CSCK a ustavuje Ústrední radu VZS CSCK. Formálne lze považovat rok 1967 za založení VZS CSCK, ale její aktivní práce nastala až v roce 1968, ÚR VZS organizuje první kurs pro instruktory v Olomouci a dokonce i první doškolovací kurs. Je zajímavé, že VZS CSCK byla založena presne za 200 let, které uplynuly od založení prvního spolku zachráncu tonoucích ve svete, Maatshapy Tot Redding van Drenkelingen zu Amsterdam v r. 1767. VZS CSCK vychovala dodnes desítky specializovaných záchranáru. Ve velké vetšine okresu byly založeny organizace VZS, jejichž cinnost prispívá stále více k uskutecnení základního cíle VZS snížit pocet zbytecne utonulých osob.

Soucasnost.
Vodní záchranná služba CCK je obcanské sdružení, kolektivní clen CCK, která má ve svém poslání preventivne záchrannou cinnost na vodních lokalitách CR. Další zamerení záchranáru VZS je na poskytování kvalifikované predlékarské první pomoci ve stanicích a ošetrovnách VZS CCK. Základní idea projektu je - pomocí dokonalé techniky postupne zajistit cinnost všech kvalifikovaných záchranáru na všech vodních lokalitách a tím postupne snížit nebezpecí utonutí, následky zranení a pocty utonulých.

Additional Hints (Decrypt)

Fhpun/Qel

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)