Skip to content

This cache has been archived.

Eventyrgutten: Takk for mange fine besøk :)

More
<

Kjørkå på Varhaug

A cache by Mikro-John Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/09/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cachen er ikke en stein, i en stein eller noe med stein!!

The cache is not a stone, in a stone or anything aound that!!


Varhaug kirke (Varhaug kyrkje) er en langkirke i nygotisk stil tegnet av arkitekt Hartvig Sverdrup Eckhoff og vigslet 7. desember 1904 i Hå kommune, Rogaland fylke. Kirken ligger på Odland, tre kilometer syd for Varhaug, og fire kilometer nord for Vigrestad. Begge steder sogner til kirken. Byggverket er i tre og har 465 plasser.

Historikk

Kirken erstattet en kirke på Varhaug gård fra 1828 som kommunen kjøpte av eieren i 1851. I 1902 vedtok kommunestyret å bygge ny kirke på Odland. Altertavlen, prekestolen, døpefonten, altersølvet, lysestakene på alteret og den lille lysekronen ble overført til den nye kirken og den gamle kirken ble revet etter at den nye var tatt i bruk. Men tårnfoten stod igjen på den gamle kirkegården som hus for kirkeklokken fra 1791. Den ble først revet av tyskerne i 1940. I 1951 kom det opp et nytt hus til kirkeklokken fra 1791, dette ble siden vigslet til kapell. Mange brukte ordet «jærkatedralen» om det store nye kirkebygget da kirken var ny. Tårnet var 30 meter høyt. Opprinnelig var interiøret holdt i gulbrune fargetoner, men til 50-årsjubileet ble fargetonene erstattet av blå, røde, grå og hvite farger. Da ble også koret bygget om og to vinduer der ble fjernet. Prekestolen fra 1828 ble også senket. Kirken fikk elektrisk lys i 1930, og da fikk den også de store messinglyskronene. -

Ta med egen blyant


English Varhaug Church is a church in the Gothic Revival style Architect Hartvig Sverdrup Eckhoff and consecrated 7 December 1904 in Hå municipality, Rogaland county. The church is located on Odland, three miles south of Varhaug, and four miles north of Vigrestad. Both sites belong to the church. The structure is wood and has 465 places. - History - The church replaced another church on Varhaug. in 1828 the municipality bought by the owner in 1851. In 1902, adopted council to build a new church on Odland. The altarpiece, the pulpit, baptismal font, altar silver, candlesticks on the altar and the small the chandelier was transferred to the new church and the old church was demolished after the new was introduced. But the foot of the tower was left on the old cemetery that houses the church bell from 1791. it was not demolished by the Germans in 1940. In 1951 came a new house church bell from 1791, this was later consecrated as a chapel. many used the word "jærkatedralen" about the large new church built when the church was new. The tower was 30 meters high. Originally the interior was in brown tones, but the 50-year anniversary was the color tones replaced by blue, red, gray and white colors. This was also the choir rebuilt and two windows which were removed. The pulpit from 1828 was also lowered. The church had electric light in 1930, and then it was also major messinglyskronene.

Bring your own pencil

Additional Hints (Decrypt)

Zntargvfx, 60

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)