Skip to Content

<

Odderøya - Mellombatteriet

A cache by Reisende_Mac Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 7/3/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Enjoy the view and try out the local cannons.. :)


Den greieste måten å nå cachen på er å følge hovedveien helt til topps, før du tar inn stien til venstre merket med "Mellombatteriet". Det er også mulig å ta andre ruter opp til cachen. Det er enda en kanon samt flott utsikt noen meter videre på stien ned fra cachen, så ikke snu før du har fått med deg begge.. :) Hvis du er heldig kan du treffe på noen av øyas frittgående rådyr, men husk å sjekke for flått etter en tur i terrenget.

Odderøya er en tidligere marinebase i Kristiansand, nå er et rekreasjonsområde og åpnet for publikum 23. juni 1992. Festningsverkene på Odderøya har alltid vært nært knyttet til forsvaret av Kristiansand by og dens havner. Helt fra 1600-tallet har det stått kanoner på øya. Odderøya kan nås til fots og med bil fra Kristiansand sentrum på flere broer over Gravane-kanalen. Øya byr på flotte turmuligheter i kystnatur. En vandring på Odderøya er samtidig en vandring i Kristiansands militære historie.

Mellombatteriet og Vestre batteri stod klare sommeren 1903 med hver to engelske Armstrong L/47,5 kanoner i kaliber 15 cm. Hovedbatteriet med to franske St. Chamond kanoner i kaliber 21 cm og fire haubitser i kaliber 24 cm var ferdig montert seinvinteren 1904. Seinere samme år ble to belgiske 6,5 cm Cockerill kanoner montert i Østre strandbatteri. Under første verdenskrig fant det sted en videre utbygging av kommandoplasser til beskyttelse av ildledningsinstrumentene ved de ulike batteriene. Nå ble også de første luftvernstillingene etablert. Det var med disse etter hvert gamle våpnene at Odderøya festning over 20 år seinere møtte den tyske invasjonsstyrken 9. april 1940, attpåtil med redusert bemanning. Under kampene i morgentimene 9. april avfyrte fortet 30 skudd med 21 cm kanonene, 60 skudd med 15 cm kanonene og 12 med haubitsbatteriene. Tyskerne beskjøt festningen med skipskanoner og bombarderte øya fra fly. Festningen hadde 8 drepte og 13 sårede etter kampene.

Seinere i krigen hadde tyskernes Artilleriegruppe Kristiansand hovedkvarter på Odderøya. 21cm og 15cm kanonene ble i 1940-1941 flyttet til de nye kystfortene på Flekkerøya og Østre Randøy, i tråd med tyskernes ønske om en mer framskutt plassering av batteriene. Haubitsene stod igjen på Odderøya og to 6,5 cm kanoner fungerte som sperrebatteri mot Vesterhavna. I etterkrigstiden fikk Odderøya tilført et 3 kanoners 10,5 cm batteri for utdanningsformål. Etter en tid ble dette skytset byttet ut med nyere kanoner i samme kaliber; 10,5 cm SKC/32. Disse kanonene er nå pusset opp av Odderøyas Venner og kan sees i stilling i det tidligere mellombatteriet. Kystartilleriet hadde rekruttskole på Odderøya helt fram til nedleggelsen i 1993.

Kilde: digitaltfortalt.no


In English:

The easiest way to reach the geocache is by following the main road all the way to the top, then (right before you reach the parking space) take the path to the left labeled “Mellombatteriet”. It’s also possible reaching the geocache following other paths along the island. If you’re lucky you might come across some of the wild deer inhabitating the island, but remember to check yourselves for ticks after a walk in the woods.

Odderøya is a former island naval base in Kristiansand, now a recreation area opened for the public on the 23rd of June, 1992. The strongholds of Odderøya have always been closely linked to the defense of Kristiansand city and its ports. Since the 1600s there have been cannons on the island. Odderøya can be reached on foot and by car from the center of Kristiansand. The island offers great hiking in the coastal scenery. A walk on Odderøya is also a walk in Kristiansand's military history.

Mellombatteriet (directly translated "the in-between battery") and the west battery stood ready the summer of 1903, each with two English Armstrong L/47, 5 guns in the caliber of 15 cm. The main battery of two French St. Chamond guns caliber 21 cm and four howitzers caliber 24 cm were assembled late winter 1904. Later that year, two Belgian 6.5 cm cockerill guns mounted in the eastern beach battery. During the First World War there was a further development of the command posts, and now the first anti-aircraft positions were established. It was with these eventually old weapons that Odderøya fortress over 20 years later met the German invasion force, on the 9th of April 1940, furthermore, with reduced staffing. During the fighting in the early hours, the fort fired 30 shots with the 21 cm guns, 60 shots with the 15 cm guns, and 12 with the howitzers. The Germans laid fire on the fortress with cannons, and planes bombarded the island from the air. The fortress had 8 killed and 13 wounded after the battle.

Later in the war, the German "Artilleriegruppe Kristiansand" set up their headquarters at Odderøya. The 21cm and 15cm guns were in 1940-1941 moved to the new coastal forts on Flekkerøya and Østre Randøy, in line with the Germans' desire for a more forwarded placement of the batteries. The howitzers were left on Odderøya and two 6.5 cm guns functioned as a barrier battery against the western harbor. In the postwar period there was added a 3-cannon 10.5 cm battery for educational purposes. After a while, this gun was replaced with newer guns in the same caliber, 10.5 cm SKC/32. These guns are now renovated by Odderøyas Venner and can be seen in position in the former Mellombatteriet. The Coastal Artillery had boot camp at Odderøya until it closed in 1993.

Source/translated from: digitaltfortalt.no

Additional Hints (Decrypt)

Haqre ra fgrva/
Haqre n ebpx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

684 Logged Visits

Found it 647     Didn't find it 9     Write note 15     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 2     Publish Listing 1     Needs Maintenance 2     Owner Maintenance 4     Update Coordinates 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 49 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.