Skip to content

Bybrua Traditional Geocache

This cache has been archived.

cervisvenator: Hi

While I feel that Geocaching.com should hold the location for the cache owner and block other cachers from placing a cache in the area around this cache for a reasonable amount of time, we can’t do so forever.

Nothing seems to happen with this cache listing, so it is now archived, so that someone else can place a cache in the area, and geocachers can once again enjoy visiting this location. Also, if it hasn’t been done already, please pick up any remaining cache bits as soon as possible.

If the owner wants it reopened, send me an e-mail and I’ll be happy to unarchive the cache listing if it still satisfies the requirement/guidelines.

(This reviewer note is in English so non-Norwegian cache owners, geocachers and cache reviewers can understand what it says.)

Thanks for your understanding,
Cervis Venator
Geocaching.com Volunteer Cache Reviewer

More
Hidden : 07/11/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Denne cachen ligger på bybrua i Stavanger.

Stavanger bybru er en skråkabelbru med ett tårn. Den krysser Strømsteinsundet fra Kjelvene nær Stavanger sentrum over Grasholmen og ender på Sølyst. Derfra er det broer videre til Engøy (Engøybrua) og Buøy (Pyntesundbrua) som er forbundet med Hundvåg. Hovedspennet er på 185 meter, samlet lengde er 1067 meter og seilingshøyden er 26 meter. Den er en del av fylkesvei 435, og er Rogalands lengste bru.
Hovedspennet er bygd etter «fritt frambygg-bru»-prinsippet. Tilfartsbroene er bygd med et kassetverrsnitt i betong. Hovedspennet består av seksjoner av kassetverrsnitt i stål.
Den var Norges første skråkabelbru og åpnet nyttåret 1978 og er foreslått vernet i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner.

Trafikken på brua er så stor at den er overbelastet, men det foreligger planer om å bygge tunnel med mye høyere kapasitet enn brua har. Dette er en del av et prosjekt som skal gi Ryfylke fastlandsforbindelse (Ryfast) ved en 24 km lang tunnel fra Solbakk i Strand til Hundvåg. Blir prosjektet realisert vil det også fjerne en del av gjennomgangstrafikken i sentrum som oppstår spesielt på grunn av pendlere til og fra Hundvåg.

Additional Hints (Decrypt)

Zntargvfx / Zntargvp

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)