Skip to content

SPORE Cache Brno Traditional Cache

Hidden : 10/04/2011
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CZ] Nezastavujte na dálnici! Použijte EXIT 182 - Kývalka nebo EXIT 178 - Ostrovacice! Vyroba kese byla pomerne narocna, jak casove, tak financne. Chovejte se tedy k ni s citem, at vydrzi.
[EN] Do not stop on the highway! Use EXIT 182 - Kývalka or EXIT 178 - Ostrovacice! The cache was difficult and quite expensive to make, so please, use caution when manipulating with the cache.

Distribuce SPORE keší byla zastavena, takže v cache žádné nenajdete. Je možné, že se v budoucnu nějaké SPORE objeví, prozatím to ale není na pořadu dne. Nehlaste tedy chybějící SPORE jako Need Maintenance, nemá to smysl.

Česky

Vítejte!

Inspirací k založení této cache mi byla cache SPORE (GC22ZDT). Tento nápad se mi líbil natolik, že jsem kontaktoval autora (Route67) a požádal ho, jestli by mi dal svolení k vytvoření podobného projektu i u nás. Výsledkem je tato cache.

Toto je obyčejná tradiční cache u silnice. Oproti ostatním má ale jednu zvláštnost: Obsahuje množství připravených mikro keší ("spór"), které si můžete vyzvednout a s jejich pomocí založit kešku novou. Chcete-li se zůčastnit a vzít si jednu ze spór - kterou, záleži jen na Vás - dodržte, prosím, následující pravidla:

1. Vezměte si jednu spóru a během následujících čtyřech týdnů s její pomocí vytvořte novou tradiční nebo multi cache. Prosím, žádné mysterky! Keš nemusí být mikro, můžete spóru vložit i do větší schránky, vše je čistě na Vás, stejně tak jako její umístění nebo náročnost. Do logu, prosím, napiště, jakou spóru jste si vzali.

2. V každé ze spór je zalaminovaný štítek s číslem ve formátu SPORExx. Pojmenujte svoji cache "SPORExx - Název vaší keše". Na druhou stranu štítku poté napište, nejlépe lihovou fixou, jméno cache spolu s vaším nickem a vložte zpět do mikro schránky.

3. Každá schránka obsahuje předpřipravený logbook. Na tento logbook, prosím, dopište název svojí cache a další údaje a ponechte ho v cachi na logování.
Pokud chcete založit cache mimo Českou Republiku, stáhněte si, prosím, anglickou verzi logbooku ze sekce Údržba cache v tomto listingu.

4. Vložte, prosím, do listingu svojí SPORE cache následující HTML kód:

<div style="background-color: #efefef; padding: 1em; border: solid 1px #2c7bc0;"><img src="http://gc.gcm.cz/spore/logo.png" alt="SPORE" style="float: left; margin-right: 1em;" /><strong>Tato schránka byla zrozena ze <a href="http://coord.info/GC3018T" style="color: #2a5e9b">SPORE Cache Brno</a> (<a href="http://coord.info/GC3018T" style="color: #2a5e9b">GC3018T</a>)</strong><p>Pro více informací navštivte listing této keše.</p><div style="clear: both"></div></div>

Pokud nepoužíváte HTML k psaní listingu Vašich keší, vložte místo toho následující text:

-------------------------------------------------
Tato schránka byla zrozena ze SPORE Cache Brno (GC3018T)
Pro více informací navštivte listing této keše.
-------------------------------------------------

5. Po publikaci Vaší cache bez zbytečných průtahů pošlete odkaz na Vaši novou cache (URL) na adresu spore@gcm.cz. Tento odkaz spolu se jménem a Vaším nickem bude přidán do tohoto listingu k Vaší spóře.

Jako ukázkovou cache jsem vytvořil SPORE00 - Chudčická kaple. Zde se můžete inspirovat, jak by to mělo vypadat. Pokud budete chtít s něčím ohledně tvorby Vaší cache poradit, neváhejte mě kontaktovat.

Díky za dodržení těchto pár základních pokynů,
Niximor

p.s.: Pokud budou vyčerpány všechny spóry, doplním nové. Jen mi o tom dejte vědět.

Údržba cache

Zde nabízím ke stažení veškeré materiály nutné pro údržbu Vaší SPORE Cache v případě, že došel logbook, nebo byla cache ukradena. Stačí si jen stáhnout soubory a opět vyplnit číslo Vaší SPORE cache a další údaje, vytisknout a vložit do nové schránky.

Český logbook | Anglický logbook | Štítek

English

Welcome!

The original SPORE cache (GC22ZDT) has been my inspiration when creating this cache. I liked the idea so much, that I contacted owner (Route67) to give me a permission to create another SPORE project in Czech Republic. This cache is the result.

The cache is ordinary traditional cache not far from the road. Unlike others, it has one difference: It contains a lot of prepared micro caches (spores), which you can take and create new cache using one of the spores. If you want to take part in this project, take one of the spores - which one is your decision - and please, follow following rules:

1. Take one of the spores and within next four weeks create a new traditional or multi cache. Just no mystery caches, please! Cache does not have to be a micro, you can place spore into any larger container. It is completly up to you, along with the placement of the cache and it's difficulty. Please, write to log, which spore you have taken.

2. There is a laminated SPORE tag with number (SPORExx). Name your cache "SPORExx - Name of the cache". Put the name of the cache along with your nick to the other side of the tag, and place the tag back to the micro container.

3. Each cache contains prepared logbook. Write down the name of the cache to the logbook and another required information, and keep the logbook in the cache.
If you want to place the cache outside Czech Republic, please, download english version of the logbook in the Cache maintenance section of this listing.

4. Insert, please, following HTML code to your SPORE cache:

<div style="background-color: #efefef; padding: 1em; border: solid 1px #2c7bc0;"><img src="http://gc.gcm.cz/spore/logo.png" alt="SPORE" style="float: left; margin-right: 1em;" /><strong>This cache has been spawned from the <a href="http://coord.info/GC3018T" style="color: #2a5e9b">SPORE Cache Brno</a> (<a href="http://coord.info/GC3018T" style="color: #2a5e9b">GC3018T</a>)</strong><p>Visit the listing for more information.</p><div style="clear: both"></div></div>

If you are not using HTML for your cache listings, insert this text instead:

-------------------------------------------------
This cache has been spawned from the SPORE Cache Brno (GC3018T)
Visit the listing for more information.
-------------------------------------------------

5. As soon as the cache gets published, send the ling to the cache to spore@gcm.cz. The reference to your cache plus cache name and the owner name will be put into this listing under its SPORE number.

As an example, SPORE00 - Chudčická kaple has been created. You can get isnpired here. If you want help placing your SPORE cache, don't hasitate to contact me!

Thanks for following this few basic rules.
Niximor

p.s.: When all spores gets depleeted, I will supply new ones. Just let me know.

Cache maintenance

Here you can find all materials required to maintenance your SPORE cache in case logbook gets depleeted, or the cache is stolen. All you have to do is to download the files and fill in your SPORE number and other information and put everything to the new cache.

Czech logbook | English logbook | SPORE Tag

Spóry / Spores

Zde naleznete seznam již existujících spór

Here you can find list of existing spores.

Mapa SPORE skrýší | Map of SPORE caches

Poděkování za pomoc s realizací patří těmto nickům: Route67 (za originalni myslenku), kostrouni (za dodáni PETek), cherubin, onovy (za pomoc s přípravami logbooků), capjar (za dodání nutné součásti large cache), Arne1 (laminovačka, barevná tiskárna) a další spoustě lidí, kteří se byť nepřímo a možná leckdy i neúmyslně, jakkoliv podíleli na tvorbě této keše.

Thanks for help with realisation of the cache goes to: Route67 (for original idea), kostrouni (for providing PET prefabricates), cherubin, onovy (for help with preparing logbooks), capjar (for necessary part of the large cache), Arne1 (color printer and laminating device) and to lot of other people, who, mostly indirectly, and probably unwillingly, helped with creating this cache.

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] Gznin xenovpr wqr ilaqng, firgyn fybhmv wnxb xelg n arav ilaqninpv. Ivxb wqr bgrievg wra pnfgrpar. I ebuh, cbq fcnyxl, irqyr xnzrar. [EN] Qnex obk pna or gnxra bhg, yvtug bar vf bayl sbe pbire naq vf svkrq va cynpr. Gur yvq pna or bcrarq bayl cnegvnyyl. Va gur pbeare, haqre gur ybtf, arne gur fgbar.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)