Skip to content

Skulpturlandskap Nordland Epitaph Traditional Cache

This cache has been archived.

Hexa Nomos: Hei:

Det har nå gått 30 dager eller mer etter min forrige melding, og jeg har ikke registrert tilbakemelding om denne geocachen fra deg. På grunnlag av dette arkiveres derfor oppføringen til geocachen på nettsiden www.geocaching.com

Husk å fjerne eventuelle rester etter geocachen så snart som mulig, hvis den ikke er registrert i andre systemer. Dette for å hindre forsøpling.

Med vennlig hilsen,
Hexa Nomos
Geocaching.com Volunteer Cache Reviewer for Norge, Svalbard og Jan Mayen


Hello:

30 days or more has passed since my last message regarding this geocache. No answer or message has been registered, so I am archiving this geocache on the web page www.geocaching.com.

Please remove any remains of the geocache, if it’s not registered in another location based game. This is to avoid littering from any remains of the geocache.

Regards,
Hexa Nomos
Geocaching.com Volunteer Cache Reviewer for Norge, Svalbard and Jan Mayen

More
Hidden : 07/23/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

NO: Terrenget er flatt, men det er en liten bekk du må gå over, ca 40cm bred. Cachen er lagt her for å dra oppmerksomhet rundt prosjektet Skulpturlandskap Nordland.

ENG: The terrain is flat, but there is a small stream you need to cross, about 40cm wide. The cache is placed here to draw attention to the project "Skulpturlandskap Nordland"(Artscape Nordland).

NO: Toshikatsu Endos skulpturkunst tilhører både den japanske og den vestlige tradisjonen. Det er kunst som refererer til myter og de store, universelle symboler som man møter i alle kulturer. Endo benytter seg ofte av sirkelen, ringen, sfæren eller sylinderen som basisform. Formene er symboler på evige lovmessigheter, undergang og gjenkomst, døden og den nye begynnelse, tidens sirkulære gang i stedet for lineært fremadskridende.

Endos skulptur Epitaph - minnebilde - i Flakstad, forteller om noe eller noen som har vært og som man vil eller burde huske. I den forstand er skulpturen et minnesmerke, selv om kunstneren har unnlatt å bestemme hva som skal minnes. Kunstnerens valg av skulpturens plassering, like ved en traffikert vei med et steinras som bakgrunn, vitner om det enkle estetiske raffinement som den japanske visuelle kulturen er blitt så berømmet for.
Den tekniske utførelsen av skulpturen, som er bygget stein for stein til et monumentalt kunstverk, strider mot vår tids jag etter effektivitet. Tankene føres hen til det meditative, det langsomme og stille i tilværelsen, eller til den europeiske tradisjonen for en refleksjon som søker seg bortenfor det rent fysiske nærvær.

ENG:
Toshikatsu Endoscopy sculpture belongs to both the Japanese and the Western tradition. It is art that refers to the myth and the great, universal symbols that are found in all cultures. Endo often use the circle, the ring, sphere or cylinder as the base form. The forms are symbols of eternal laws, destruction and return, death and new beginnings, future circular time rather than linearly progressive.

Endoscopy sculpture Epitaph - memory image - in Flakstad, talks about something or someone that has been and which one would or should remember. In that sense, the sculpture is a memorial, even if the artist has omitted to decide what to remember. The artist's choice of the sculpture's location on a busy road with a landslide as the background, bear witness to the simple aesthetic sophistication that the Japanese visual culture has been so praised.
The technical execution of the sculpture, which is built stone by stone to a monumental work of art, contrary to our time chasing after effectiveness. The thoughts are going to the meditative, the slow and still in existence, or to the European tradition of reflection that apply beyond the purely physical presence.

Additional Hints (Decrypt)

Haqre fgrvara, onxxraviå. Haqre gur ebpx, tebhaq yriry.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)