Skip to Content

<

Cache Culture - Eine Kleine Multicache, Germany

A cache by weellu & harjus Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/05/2011
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[FIN] Pienehkö multikätkö Saksan tyyliin. [ENG] Germany style multicache.

[FIN]

Cache Culture - Eine Kleine Multicache, Germany

Usein kätköillessä ulkomailla huomaa, että maan kätkökulttuuri on erityinen. Purkit ovat tietyntyyppisiä, tai tietynlaisia kätköjä suositaan. Joskus jopa kätköjen luokitukset eroavat radikaalisti. On opettavaista tutustua eri maiden kätkökulttuureihin ja oppia niistä omia kätköjä tehdessään. Huonona puolena vain on, että täytyy matkustaa. Mutta ei hätää, tämä kätkösarja esittelee sinulle eri maiden kätköilykulttuureja koto-Suomessa. Huomioithan, että tämän sarjan kätköt ovat vain parin geokätköilijän näkemyksiä eri maiden kätkökulttuureista.

Cache Culture -sarjan osat:
Dubbel Påsen, Sweden
Terrain 2 stars, Latvia - arkistoitu vanha Latvian kätkö.
Terrain 2 stars, Latvia (2nd edition)
Palatka Style, Norway
Nano - Azores, Portugal
Eine Kleine Multicache, Germany


Tämä kätkö
Tämä kätkö esittelee Saksassa tyypillisen multikätkön. Kätkön oikea nimi saksaksi olisi "Ein Kleiner Multicache", mutta nimeä on muutettu hieman paremmin suomalaissuuhun istuvaksi. Multikätköjä on keski-Euroopassa ja Saksassa runsaasti ja monesti kuvauksessa lukee, että lyhyt multikätkö, mutta todellisuudessa kierrettäviä pisteitä on useita. Monet TB -hotellitkin ovat tällaisia jonkin verran aikaa vieviä ja tarkkuutta vaativia laskumulteja. Kätköt usein ovat mikrokokoisia, mutta myös isompia löytyy. Tämä kätkö on reilu regular, johon mahtuu matkalaisia ja vaihtotavaroita. Kätkö saattaa peittyä talvella lumeen.

ETHÄN spoilaa multin osia, jotta sinun jälkeesi tulevat kätköilijätkin saavat vastaavan kulturellin kätköilykokemuksen

Piste 1
Listauksen koordinaateista löydät muistolaatan, jossa on kaksi vuosilukua. AAA = Isompi vuosiluku - pienempi vuosiluku.
Pisteen 2 koordinaatit:
N 61°30.AAA+6
E 023°45.AAA+182

Piste 2
Täältä löydät kolme taulua. B = Montako nimeä on vasemman puolimmaisessa taulussa? C = Montako nimeä on keskimmäisessä taulussa? D = Montako nimeä on oikean puolimmaisessa taulussa?
Pisteen 3 koordinaatit:
N 61° 30.((B*C)-5)
E 023° 45.((B*C*D)/3)+C+1

Piste 3
Täältä löydät pienen punaisen kyltin, jossa on nimi, vuosiluku ja internet-osoite. E = Nimen kirjainten lukumäärä ja F = vuosiluku.
Pisteen 4 koordinaatit:
N 61° 30.(E*7) + 1
E 023° 45.F - (B*C*D) - 29

Piste 4
Täältä löydät muistolaatan, jossa on yksi päivämäärä. Poimi päivämäärä talteen seuraavasti: G = päivä H = kuukausi I = vuosi.
Pisteen 5 koordinaatit:
N 61° 30.(F - I + 40)
Itäisen koordinaatin saat sijoittamalla laskutoimituksien tulokset paikoilleen:
E 023° 45.[G-10][H][H + 1]

Piste 5
Tältä pisteeltä löydät kaksikin laattaa. J = Ylemmän laatan ensimmäinen vuosiluku. K = Alemman laatan vuosiluku.
Pisteen 6 koordinaatit:
N 61° 29.(J/2) + 23
E 023° 45.((K-J) * 6) - 30

Piste 6
Täältä löydät Suomalaiseen taidehistoriaan liittyvän muistolaatan. Laatassa on kaksi lukua. L = ensimmäinen luku. M = toinen luku.
Pisteen 7 koordinaatit:
N 61° 29.(M / 2) - 10
E 023° 45.(L * (L+2)) + 6

Piste 7
Tänne on piilotettuna lappu, jossa on luku. Olkoon tämä luku N. Huomioi, että katveesta johtuen koordinaatit saattavat olla hieman epätarkat. Vinkki saattaa auttaa.
Pisteen 8 koordinaatit:
N 61° 29.(N*8) + 31
E 023° 45.(N*6) + 1

Piste 8
Täältä löydät kiven, johon on kiinnitetty melko vaatimaton muistolaatta, joka on huonossa kunnossa. Laatassa on kuitenkin vielä luettavissa muutamia sanoja. O = (Ensimmäisen sanan kirjainten määrä + 1) * 23 P = (Ensimmäisen sanan kirjainten määrä - 3).
Pisteen 9 koordinaatit:
N 61° 29.(O*(P-2)) - 29
E 023° 45.(O*3) - N + 1

Piste 9
Täältä löydät taas muistolaatan. Muistolaatassa on päivämäärä. Poimi päivämäärän luvut seuraavasti: Q = päivä R = kuukausi, S = vuosi.
Pisteen 10 koordinaatit:
N 61° 29.(S/3) + (R*(R+6)) + (Q*3)
E 023° 45.(S/3) - 31

Piste 10
Täältä löydät joukon laattoja. Valitse niistä kooltaan pienin ja laske sanojen lukumäärä. Laske myös nimi mukaan. T = sanojen lukumäärä.
Pisteen 11 koordinaatit:
N 61° 29.(N + (T*4)) + 4
E 023° 45.(S/3) + N + (T*10) - 6

Piste 11
Olet jo matkalla kohti kätköä. Mutta vielä täytyy tutkia yhtä muistolaattaa. Laatassa on useampi vuosiluku. Poimi U = ensimmäinen vuosiluku ja V = viimeinen vuosiluku.
Kätkön koordinaatit:
N 61° [G+C+Q].(U/2) - N + 3
E 023°[4*D+Q].(V-U) + 16

Onnea matkaan!

[ENG]

Cache Culture - Eine Kleine Multicache, Germany

Often while geocaching abroad, you notice that there is a certain cache culture in the country. Geocaches are certain types, or certain types of caches are favored. Sometimes even the cache ratings differ radically. It is educative to explore the cache cultures of different countries and learn from them when hiding your own caches. Only downside is that you need to travel. But do not worry, this series introduces you to the cache cultures in different countries here in Finland. Please note that this series of caches are made with views of cache cultures by couple of geocachers.

Caches in the Cache Culture series:
Dubbel Påsen, Sweden
Terrain 2 stars, Latvia - archived old Latvian cache.
Terrain 2 stars, Latvia (2nd edition)
Palatka Style, Norway
Nano - Azores, Portugal
Eine Kleine Multicache, Germany


This cache
This cache introduces a multicache that is typical in Germany and also in other parts of central Europe. The correct German name for the cache would be Ein kleiner Multicache. In many cases the cache description states, that multicache is rather short and easy, but in reality there are several points you have to visit and collect information from. Many TB hotels are also alike, so it is hard to visit them during a short visit to foreign country. Caches are typically micro-sized but there are also larger ones.

This cache is a two liter regular cache so there is some room for travellers and other trading items. The cache might get covered in snow in the winter time.

Please DO NOT spoil stages of the multicache, in order to provide your fellow cachers the same culturel caching experience you had.

Stage 1
From the given coordinates you will find a memorial plate that has two years. AAA = Bigger year - smaller year.
Coordinates for stage 2:
N 61°30.AAA+6
E 023°45.AAA+182

Stage 2
Here you will find three tables. B = How many names there are on the leftmost table? C = How many names there are on the table in the middle? D = How many names there are on the rightmost table?
Coordinates for stage 3:
N 61° 30.((B*C)-5)
E 023° 45.((B*C*D)/3)+C+1

Stage 3
Here you will find a little red sign that has a name, year and internet address. E = Number of the letters in the name. F = year.
Coordinates for Stage 4:
N 61° 30.(E*7) + 1
E 023° 45.F - (B*C*D) - 29

Stage 4
Here you will find a memorial plate that has one date on it. Pick the numbers from the date as follows: G = day H = month I = year.
Coordinates for stage 5:
N 61° 30.(F - I + 40)
You get the longitude by placing the results of calculations on corresponding places:
E 023° 45.[G-10][H][H + 1]

Stage 5
On this location you will find two memorial plates. J = First year mentioned on upper plate. K = Year mentioned on the lower plate.
Coordinates for stage 6:
N 61° 29.(J/2) + 23
E 023° 45.((K-J) * 6) - 30

Stage 6
Here you will find a memorial plate that is related to Finnish art history. There are two numbers in the plate. L = first number. M = second number.
Coordinates for stage 7:
N 61° 29.(M / 2) - 10
E 023° 45.(L * (L+2)) + 6

Stage 7
Here is hidden a note that has a number on it. Let this number be N. Please note that the satellite reception in the area maybe low, so coordinates may be inaccurate. See the hint, if you have difficulties.
Coordinates for stage 8:
N 61° 29.(N*8) + 31
E 023° 45.(N*6) + 1

Stage 8
Here you will find a rock that has quite discrete memorial plate attached to it. The memorial plate is in quite bad shape, but there are still few words visible. O = (number of letters in the first word + 1) * 23 P = (number of letters in the first word - 3).
Coordinates for Stage 9:
N 61° 29.(O*(P-2)) - 29
E 023° 45.(O*3) - N + 1

Stage 9
Here you will again find a memorial plate. In the plate there is a date mentioned. Pick up the numbers from date as follows: Q = day R = month, S = year.
Coordinates for stage 10:
N 61° 29.(S/3) + (R*(R+6)) + (Q*3)
E 023° 45.(S/3) - 31

Stage 10
Here you will find a bunch of plates. Choose the smallest one and count the number of words. Include also the name. T = number of words.
Coordinates for Stage 11:
N 61° 29.(N + (T*4)) + 4
E 023° 45.(S/3) + N + (T*10) - 6

Stage 11
You are already on your way to the cache. However, you still have to take a look at one memorial plate. There are several years mentioned in the plate. Pick up U = first year mentioned and V = last year mentioned.
Cache coordinates:
N 61° [G+C+Q].(U/2) - N + 3
E 023°[4*D+Q].(V-U) + 16

Good luck and happy hunting!

Additional Hints (Decrypt)

[PISTE 7] Anab, ebvxxhh xnuqra eäaava gnxnan
[STAGE 7] Anab, unatvat oruvaq gjb cvcrf
[PISTE 8] Väffä xrfxvzzävara rv byr ivvfv.
[STAGE 8] Gur ahzore va gur zvqqyr vf abg svir.
[PISTE 10] Ynngna rafvzzävara xvewnva ba F wn ivvzrvara xvewnva ba E.
[STAGE 10] Svefg yrggre bs zrzbevny vf F naq gur ynfg yrggre vf E.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

382 Logged Visits

Found it 323     Didn't find it 9     Write note 28     Temporarily Disable Listing 4     Enable Listing 4     Publish Listing 1     Needs Maintenance 4     Owner Maintenance 9     

View Logbook | View the Image Gallery of 2 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.