Skip to content

<

POSLEDNI KRIZOVA CESTA

A cache by Kerry_1 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/20/2011
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Starý příběh
Bylo to už k večeru, po rozbité cestě mezi vesnicemi kráčel pomalu starý muž. Při chůzi se opíral o hůl a pod kněžskou sutanou ukrýval několik věcí. Jednalo se o předměty starší, než byl on sám a pro něj měly mimořádný význam. Těch několik předmětů bylo vše, co se mu podařilo zachránit, když ho několik opilých mužů vyhnalo z fary. Prožil zde většinu svého života, od doby, kdy po vysvěcení přišel jako mladý český farář do této obce a znal všechny její obyvatele, od stařečků až po nemluvňata.
Teď už tady z nich nezůstal téměř nikdo. V pohraničí po poválečném odsunu Němců zůstaly prázdné skoro všechny okolní vesnice, Čechů tady žilo před válkou jen málo. Teď do prázdných domů postupně přicházeli noví osadníci. Farář se těšil, že začne znovu pomaloučku budovat svou místní církevní komunitu, ale noví osadníci do kostela nechodili. Ani k práci na polích či v lese se moc neměli. Přišli ke svým chalupám a polím bez vlastního přičinění a nabytého majetku si vůbec nevážili. Snažili se rozprodávat majetek, co zde zůstal po odsunutých Němcích a utržené peníze propíjeli v hospodě a prohrávali v kartách. Jednoho dne přišli rovnou z lokálu i na faru. Faráře vyhnali ven a jeho skromný majetek vyházeli oknem a knihy a staré obrazy na dvoře zapálili.
Starý muž stačil ve spěchu sebrat se stolu jen pár předmětů a ukryl je pod oděvem. Teď šel po cestě a uvažoval, jak je ukrýt, aby se dochovaly pro příští generace.
Snad se poměry ve zdejším kraji po čase zas urovnají, lidé usadí a možná začnou i chodit opět do kostela. On už se toho ale asi nedožije. Kněz přišel ke křížku a nedaleko od něj ukryl první z předmětů, který v budoucnu někomu napoví, kde hledat další. Nechtěl je ukrýt všechny na jednom místě, to by bylo příliš velké riziko. Ostatně pro takový případ se pojistil už před pár lety. Zanechal u notáře ve velkém městě listinu, která měla být otevřena až pár desítek let po jeho smrti.
Muž ukryl první předmět a odbočil ze staré cesty do polí. Po chvíli dorazil do údolí na jedno památné místo a nedaleko ukryl další předmět. O kousek dál znal v lese ještě jedno podobné místo s více než tři sta let starou památkou. I tady věděl o blízké skrýši a zanechal zde předposlední drobnou věc. Ta už svému nálezci napoví, kde hledat poslední předmět, ten nejdůležitější. Pak obrátil směr svých kroků na sotva znatelnou stezku vedoucí do skal. Ukryl pečlivě poslední z předmětů a pomalu scházel zpátky do údolí. Ztěžka dýchal po té dlouhé pouti a na chvíli usedl na velký kámen u cesty a opřel se zády o strom, aby si odpočinul. Rozhlédl se po okolí a po chvilce si uvědomil, že teď, po splnění svého posledního úkolu se už vlastně nemá kam vrátit. Pak zavřel oči a vydechl naposledy...
Po pár letech při pochůzce v revíru našel hajný na tom místě hromádku lidských kostí a ztrouchnivělé kněžské roucho.
Testament

Já, nynější farář při farnosti v Blíževedlech, sepisuji dnešního dne vlastní rukou a při plném vědomí svou poslední vůli. V posledních chvílích svého života hodlám ve zdejším kraji ukrýt několik předmětů, jež zůstávají jediným mým majetkem, aby pokolením příštím zachovány zůstaly. Ty, který čteš tuto listinu, věz, že již uplynulo mnoho let a místa v kraji jistě změnila svou tvář.

Zastavení první
Své putování započni na křižovatce cest u obce Skalka, kde snad ještě stojí starý křížek. Na tomto svém prvním zastavení krátkou modlitbu zašeptej, než se na další cestu vydáš. Najdi na kamenném podstavci dvě slova a počet jejich písmen zapiš si u prvního jako A a u druhého jako B. Pak vypočti polohu dalšího místa, kam se musíš vydat.

St2: N50°35.(2*A*B2+A/2) E14°24.(A3-B/2) Zadej zjištěná numera do přístroje, který svou polohu na mapě určit dokáže a dojdi či dojeď vozem na místo, jež ti přístroj ukáže.

Zastavení druhé
Na tomto místě rozhlédni se obezřetně, zda podezřelá osoba na dohled se nenachází, pak najdi malý obrázek zde ukrytý a počet osob na něm vypodobněných si zapiš jako C. Nejspíš se budeš muset hodně poklonit.

St3: N50°35.(A3+B3+C3-2*A) E14°24.(A3+B3+A*B-A)

Po zadání správných numer přístroj opět ukáže ti další směr, kterým pouze pešky možno se vydat.

Zastavení třetí
Na tomto místě malý předmět bezpečně ukrytý hledej, on ti pak další dvě čísla sdělí. Ta si zapiš jako D a E, přičemž věz, že E je větší. Není potřeba nikam do výšin lézt ani v zemi hrabat.

St4: N50°35.(B*E2+A*D/2-A/3) E14°24.(B*D*E+E2-C)

Opět další punkt vypočítej a do přístroje svůj výsledek zadej.

Zastavení čtvrté
Na místě tomto, jenž kameník jistě šikovný velice krásně upravil, hledej další předmět ukrytý. Musíš však až na vrchol skály vystoupat přímo nad místo upravené. Zde velmi dobrý pozor dávej při hledání předmětu, neboť sotva metr od hrany skal ve velké výšce pohybovati se budeš. Po jeho nalezení krátce se pomodli a jistě pak budeš vědět, kde hledat předmět poslední a nejdůležitější.

Až vše nalezneš, a moudrá slova sobě přečteš, návštěvu svou do knížečky malé zaznamenej. Některé z předmětů drobných, které zde nalezneš, za jiné, stejně cenné vyměnit můžeš. Poté nalezenou schránku znovu do skrýše ulož. Stejně tak všechny předměty cestou nalezené po jejich prozkoumání na místo zpět dobře uschovej, aby vše bylo poutníkům dalším nalézti možno. Neb nikoliv předměty tyto samotné, ale jen návod k jejich nalezení všem poutníkům tímto odkazuji, kteříž o putování svůj zájem projeví.

Listina tato nechť všem dobrým lidem k nahlédnutí vždy slouží. Zveřejněna budiž po mé smrti až v době, kdy přístroj chytrý, na mapě svou polohu ukazující, bude vynalezen a k prodeji volnému určen.

Sepsáno v Blíževedlech pátého června 1947.Chovejte se u jednotlivých zastávek a zejména u finálky tak, aby po vás nezůstaly stopy, připadně je po sobe pečlivě zahlaďte, at nám keška dlouho vydrží.

Additional Hints (Decrypt)

Fg. 1: 0 z bq...;
Fg. 2: 10 z bq...;
Fg. 3: qb 10 z bq...;
Fg. 4: qb 20 z bq...;
svany: fxnyav qhgvan

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)