Skip to content

This cache has been archived.

PurpleTentacle: Hola dracmagic,

Observo que no ha realizado ninguna tarea de mantenimiento sobre su caché, ni demostrado ninguna intención por solucionar el problema para reactivarlo desde que le puse la nota de aviso, y ya ha pasado el plazo dispuesto.

Al no demostrar interés en mantener y reactivar este caché, no puede seguir estando publicado en geocaching.com, ya que esto impediría que no se puedan aprobar futuros cachés de otros miembros que se coloquen en las cercanías de éste.

Por esta razón, procedo al archivo definitivo del caché.

Recuerde que no podremos sacarlo del archivo en ningún caso.

Le recuerdo las Responsabilidades del owner, las cuales usted aceptó cuando creó su cuenta, para futuros cachés.

Para mantener el geocaché en buen estado de funcionamiento, el propietario del caché debe:

 -Visita el geocaché regularmente.
 -Solucione los problemas informados (como reemplazar el libro de registro lleno o mojado, reemplazar el contenedor roto o faltante).
- Asegúrese de que la ubicación sea adecuada y cámbiela si es necesario.
 -Elimine el contenedor de geocaché y cualquier etapa física dentro de los 60 días posteriores al archivo de la página de caché.

Los propietarios de caché que no mantienen sus cachés existentes de manera oportuna pueden perder temporal o permanentemente el derecho de incluir nuevos cachés en Geocaching.com.

-A continuación le dejo el enlace, a las directrices, donde se detallan las responsabilidades de un owner:

https://www.geocaching.com/play/guidelines#ownerresponsibility

De todas formas, quiero agradecerle de nuevo su contribución al geocaching.

Gracias por su comprensión.

Un saludo,

PurpleTentacle
Volunteer Cache Reviewer [ESP]
Geocaching.com

More
<

Garraf Elemental #0

A cache by dracmagic Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/15/2011
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

4 cachés
4 indrets insòlits
4 colors
4 elements

Sèrie de 4 cachés amagats en diferents indrets del Garraf, petita comarca al sud-oest de Barcelona, una de les comarques amb menys municipis de Catalunya, un total de 6 (Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Sant Pere de Ribes, Olivella i Canyelles), i que dóna nom al Parc Natural del Garraf.

La sèrie de geoamagatalls Garraf Elemental vol ser un recorregut diferent pel patrimoni natural de la comarca.
Recorre 4 indrets insòlits i poc coneguts però alhora emblemàtics i estimats pels garrafencs, i que tenen una relació molt especial amb la natura.

Aquests 4 llocs tenen una relació molt especial amb els elements, ja que han estat el que són gràcies a ells.
Per això a cada caché se li ha associat un element natural, que podreu intuir durant la visita, a través de la història del lloc on es troba o de les sensacions que provoca aquest. També podreu trobar el símbol escrit a sota el contenidor o a la contracoberta del logbook.

Al mateix temps, cada geocaché té un color diferent (el color del contenidor i de la llibreta) que cal saber per resoldre el misteri.

Nota: El color i l’element no tenen relació entre ells, és a dir, el cache de foc no té perque ser vermell).

Un cop hagueu trobat els 4 elements, aneu a les coordenades indicades a dalt i podreu preguntar a l'ésser viu més antic de la comarca el valor de cada color. Amb tota aquesta informació, i una mica d'investigació simbólica, haureu de ser capaços de descobrir in-situ on es troba l'últim geoamagatall resolent aquest jeroglífic:

Verifica la solució
ES DEMANA no publicar fotografíes ni comentaris sobre el color dels cachés o l’element que representa, per tal de no donar pistes als demés jugadors.

L’últim geoamagatall és en un indret al centre de la comarca on podreu fer picnic i passar el dia si hi aneu el cap de setmana. El caché és en un lloc accessible qualsevol dia i qualsevol hora, en un arbre sentimentalment important pel propietari dels cachés, on s'hi guarda un bon tresor.

OBSERVACIONS:

  • No cal fer els cachés en cap ordre concret ni hi ha cap itinerari preparat entre ells.
  • Es recomana fer els cachés per separat, aproximant-se amb cotxe fins al primer WP i fent l’excursió a peu.
  • Excursions assequibles per a totes les edats.
  • Si es disposa de cotxe es pot fer tota la série en un sol dia. No obstant, si preferiu fer una ruta a peu o bicicleta, hi ha varis GR i PR que podeu utilizar per anar d’un caché a l’altre, us en podeu informar amb un bon mapa.

Esperem que gaudiu d’aquest multi i dels 4 cachés previs! Amb la serie Garraf Elemental hem volgut ensenyar llocs variats, interessants, bonics, i una mica emblemàtics o misteriosos de la nostra comarca. Esperem que us agradin! També hem volgut dotar a la comarca del Garraf de geoamagatalls més variats i a totes les poblacions completant així, junt amb els altres geocachés ja existents, una de les comarques més riques del Geocaching català.

Us animem a visitar també altres cachés de la comarca que sòn tant o més interessants: els Colls i Punta Coves, Puigmoltó i sota-Ribes, l’Ortoll i l’Escollera VNG, Puig Montgrós, Canyelles, els multis de Sitges, l’Autódrom de Terramar, Jafra, etc.

ESPAÑOL:
4 cachés, 4 lugares insólitos, 4 colores, 4 elementos
Serie de 4 cachés escondidos en diferentes lugares del Garraf, pequeña comarca al suroeste de Barcelona, una de las comarcas con menos municipios de Cataluña, un total de 6 (Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Sant Pere de Ribes, Olivella y Canyelles), y que da nombre al Parque Natural del Garraf. La serie de geoescondites Garraf Elemental quiere ser un recorrido diferente por el patrimonio natural de la comarca. Recorre 4 lugares insólitos y poco conocidos pero a la vez emblemáticos y queridos por los garrafencos, y que tienen una relación muy especial con la naturaleza.

Estos 4 lugares tienen una relación muy especial con los elementos, ya que han sido lo que son gracias a ellos. Por eso, a cada caché se le ha asociado un elemento natural, que se puede intuir durante la visita, a través de la historia del lugar donde se encuentra o de las sensaciones que provoca este. También puede encontrar el símbolo escrito bajo el contenedor o en la contracubierta del logbook. Al mismo tiempo, cada geocache tiene un color diferente (el color del contenedor y de la libreta) que hay que recordar para resolver el misterio final. El color y el elemento NO tienen relación simbólica entre ellos, es decir, el caché de agua no tiene porque ser de color azul). Una vez encontrados los 4 elementos debe dirigirse a las coordenadas indicadas arriba para preguntar al ser vivo mas antiguo de la comarca el valor de cada color. Si entonces resuelve in-situ este jeroglífico con un poco de investigación simbólica y aplicando el valor de cada color, obtendrá una nueva localización donde se encuentra el último caché. Éste se encuentra en un lugar en el centro de la comarca, escondido en un àrbol sentimentalmente importante para el propietario de los cachés. Si vais en fin de semana podeis hacer picnic i pasar el dia por la zona.
Verifica tu solución
POR FAVOR no publicar fotografías ni comentarios sobre el color de los cachés o el elemento que representan, para no dar pistas a los demás jugadores. Si se completa la serie, por favor notifique al propietario de los cachés.
OBSERVACIONES: No hay que hacer los cachés en ningún orden concreto ni hay ningún itinerario preparado entre ellos. Se recomienda hacer los cachés por separado, aproximándose en coche hasta el primer WP y haciendo la excursión a pie. Excursiones asequibles para todas las edades. Si se dispone de coche se puede hacer toda la serie en un solo día. No obstante, si prefiere hacer una ruta a pie o bicicleta, hay varios GR y PR que puede utilizar para ir de un caché otro, podéis informaros con un buen mapa.

Esperemos que disfrutéis de este multi y los 4 cachés previos! Con la serie Garraf Elemental hemos querido enseñar lugares variados, interesantes, bonitos, y un poco emblemáticos o misteriosos de nuestra comarca. Esperamos que os gusten! También hemos querido dotar a la comarca del Garraf de geocachés variados y en todas las poblaciones completando así, junto con los demás geocachés ya existentes, una de las comarcas más ricas del Geocaching catalán.

ENGLISH:
4 caches, 4 unusual places, 4 colors, 4 elements
Set of 4 caches hidden in various parts of Garraf, small region southwest of Barcelona, one of the counties with fewer municipalities in Catalonia, a total of 6 (Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Sant Pere de Ribes, Olivella and Canyelles ), which gives its name to the Natural Park of Garraf. Garraf Elemental series wants to be a different path for the natural heritage of the region. Goes through 4 unusual places but iconic and beloved by Garraf people.

Series contents:

and a fifth bonus place, not necessary to complete the series but we recommend leave it at the end:

These 4 areas have a special relationship with the natural elements. Therefore, each cache has been associated with a natural element that can be sensed during the visit through the history of the place or your feelings on it. You can also find the written symbol on the container or in the back of the logbook. At the same time, every cache has a different color (the color of the container and the logbook) necessary to solve the mistery.
Once you find the 4 elementary caches, go to the start coordinates of this mistery and ask the value of each color at the great ancient tree of the region. Then you'll be able to solve in-situ this mistery code with a bit of symbolic research, and get a new location with a last cache. There is in an important place for the owner in the center of Garraf region. In weekend there is a nearby picnic zone open.

Check your solution
REQUESTED not to publish photographs or comments about the color or the element of the caches, not to give clues to other players. If the series is completed, please notify the owner.
COMMENTS: Not necessary to solve the caches in particular order. Nor any itinerary prepared among them. It is recommended to approach caches by car till the first WP and walk to the hike. Affordable trips for all ages. If you have a car you can do the whole series in one day. However, if you prefer to walk or bicycle path, there is few paths GR and PR that you can use to get from one cache to others, using a good map.

We hope you enjoy the multi and the 4 previous caches! With this series we wanted to show you varied, interesting, beautiful and somewhat mysterious landmark of our region. We hope you like!

Additional Hints (Decrypt)

Ny crh qry cv, thvrh-ibf cry zntargvfzr qry yybp. Cre yn erfgn, dhr hf thvï y'nydhízvn.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.