Skip to content

Hålvägar Mystery Cache

This cache has been archived.

Kraata-Kal: This cache has been archived by a Swedish reviewer.

Hej,

För ett tag sedan frågade jag dig om dina planer för denna cache och det är nu tid för arkivering. Om du vill reparera/återställa den någon gång i framtiden är du välkommen att ta kontakt med oss, lämpligen via http://swedenreviewers.se/kontakt.aspx. Om din cache då följer gällande riktlinjer så avarkiverar jag eller någon av mina kollegor den gärna åt dig.

Hälsningar,
Kraata-Kal (reviewer)

Besök gärna reviewernas webbplats http://www.swedenreviewers.se där du hittar matnyttiga tips för cacheägare.

More
Hidden : 08/29/2011
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Koordinaterna leder dig till start. Lösning sker på plats. Se till att vara utrustad...

Hålvägar är vägar som användes förr då man transporterade sig mellan samhällen, byar eller platser. Ibland är de tydliga och ibland mindre. Hålvägen som är här är kanske inte så lätt att se för ett ovant öga men när man väl fått span på den så är det rätt tydligt.

En hålväg är en sorts fornlämning som består av en fåra i marken där en forntida väg gått fram. Fåran har bildats av slitage från människor, hästar och boskap samt av förstärkande erosion från regnvatten.

När en väg på grund av upprepande slitage blev för "dikig" eller på annat sätt obekväm, valde man att gå vid sidan om just detta ställe och därför kan man i hålvägstäta områden ofta se flera parallella stråk intill varandra. Vissa hålvägar är V-formade i genomskärning, andra har en mer U-aktig form, som visar att de fortfarande brukades när man började använda vagnar. Hålvägar förekommer mest i sluttningar eller på åsar. Smärre hålvägar trampas fortfarande in av djur och människor, där flitigt nyttjade stigar passerar genom lösa markytor.


Hålväg - Timmele


Hålväg - Kymbo


Hålväg - Spanien

Additional Hints (No hints available.)