Skip to content

Bystrice Traditional Cache

This cache has been archived.

Rico Reviewer: Archivace listingu keše.

[b]Rico Reviewer[/b] - reviewer pro ČR

More
Hidden : 10/26/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tuto cache věnuji svému rodnému městu Bystřice, do kterého jste srdečně zváni. Město se nachází asi 7 km jižně od Benešova v překrásné Středočeské pahorkatině. Jedná se klasickou městskou cache, která je umístěna skoro na náměstí, centrum místního dění. . Prosím po zalogování vraťte na původní místo (žádné přesouvání) a ujistěte se, že krabička řádně drží. Tužku vezmětete svou vlastní.Díky.BYSTŘICE

Znak města BystřiceMěsto Bystřice se nachází 5 km jižně od města Benešov v překrásné Středočeské pahorkatině. Jedná se o turisticky bohatou lokalitu se zachovalým původním rázem krajiny. S dostatkem přírodních a historických zajímavostí je tak Bystřice ideálním místem pro rekreaci v každé roční době. Přírodní park Džbány-Žebrák nabízí návštěvníkům unikátní flóru s množstvím vyznačených turistických tras. Bystřické letiště zve k návštěvě milovníky vyhlídkových letů a pozornost golfistů upoutá Golf Resort Konopiště, který nabízí hru na dvou 18-ti jamkových hřištích v nedalekých Tvoršovicích (4km). Kolem bystřice vede i několik cyklistických tras.

Rozloha města Bystřice je 6338 ha a v roce 2010 zde žilo 4220 obyvatel. Město je rozděleno do 26 místních částí.

Historie

První písemná zmínka o Bystřici pochází již z roku 1258. Bystřice vznikla jako tržní osada na jedné z nejstarší české dálkové komunikaci, tzv. Gmundské stezce. Vývoj osady byl v minulosti spjat převážně s majiteli nedalekého hradu Líšno, který ve 14. století vystavěli Páni z Dubé. Na dnes nepřístupném hradě sídlili mimo jiné Šternberkové, páni z Říčan, hrabě z Pourtales či Daňkové z Esse. Za pomoc králi Jiřímu z Poděbrad proti katolickému šlechtici Zdeňkovi Konopištskému ze Šternberka byla Bystřice roku 1471 povýšena na městys. Tuto událost připomíná i originální erb, kde je vyobrazen na červeném štítě zlatý vojenský vůz, nad kterým na paměť vějířovitě vystupuje pět modrých pětilistých pomněnek.
Hospodářský a společenský rozvoj obce nastal v 18. a 19. století. Nejprve zde byla vystavěna zemská silnice (1720), později zřízena jízdní pošta (1790) a další význam nabyla Bystřice po dobudování železniční dráhy z Prahy do Českých Velenic (1867-1870).
Záznamy o rozkvětu města v druhé polovině 19. století pochází od Martina Ješuty (1783-1875) z jeho unikátní Knihy památní města Bystřice. Ješuta tuto kroniku začal psát v 1848. Je v ní zachycen každodenní život jedinců, rodin a sociálních skupin sedláků, řemeslníků a obchodníků v společenství malého zemědělského města.
P
o první světové válce se v Bystřici vedle drobných živnostníků uchytly i celoevropsky zavedené firmy. Z jejich odkazu se nám zachovala firemní značka Narex, která je jedním ze současných symbolů Bystřice. V polovině 60. let se Bystřice sloučila s okolními osadami. Vybudováno bylo nové zdravotní středisko, na náměstí vzniklo nákupní centrum a nových budov se dočkala mateřská i základní škola.
Po roce 1989 proběhla v Bystřici transformace a restrukturalizace místní průmyslové a zemědělské výroby. Patrná je výstavba nových obytných domů, zřízeny byly vodovod a kanalizace. Nad zdravotním střediskem vyrostl dům s pečovatelskou službou, vytvořeno bylo několik dětských hřišť a celkové rekonstrukce se dočkalo Ješutovo náměstí.

Ješutovo náměstí

Náměstí II. Odboje

Město Bystřice

Povýšení na město se Bystřice dočkala dne 1. listopadu 1997. Město Bystřice je dynamicky rostoucí obec, která v roce 2005 uvítala svého 4000 občana. Území města se rozkládá na rozloze 6337 ha. Město se člení na 26 místních částí – Božkovice, Bystřice, Drachkov, Hlivín, Hůrka, Jarkovice, Jeleneč, Jinošice, Jírovice, Jiřín, Kobylí-Plchov, Líšno, Líštěnec, Mlýny, Mokrá Lhota, Nesvačily, Opřetice, Ouběnice, Petrovice, Radošovice, Semovice, Strženec, Tožice, Tvoršovice, Vojslavice a Zahořany.
Hospodářský a společenský rozvoj obce nastal v 18. a 19. století. Nejprve zde byla vystavěna zemská silnice (1720), později zřízena jízdní pošta (1790) a další význam nabyla Bystřice po dobudování železniční dráhy z Prahy do Českých Velenic (1867-1870).
Po první světové válce se v Bystřici vedle drobných živnostníků uchytly i celoevropsky zavedené firmy. Z jejich odkazu se nám zachovala firemní značka Narex, která je jedním ze současných symbolů Bystřice. V polovině 60. let se Bystřice sloučila s okolními osadami. Vybudováno bylo nové zdravotní středisko, na náměstí vzniklo nákupní centrum a nových budov se dočkala mateřská i základní škola. Po roce 1989 proběhla v Bystřici transformace a restrukturalizace místní průmyslové a zemědělské výroby.
Patrná je výstavba nových obytných domů, zřízeny byly vodovod a kanalizace. Nad zdravotním střediskem vyrostl dům s pečovatelskou službou, vytvořeno bylo několik dětských hřišť a celkové rekonstrukce se dočkalo Ješutovo náměstí.
Pojmem ve svém oboru jsou zdejší ochotníci a loutkoherci. První týden v listopadu se můžete vypravit na tradiční Dny loutkového divadla. Každoročně se Bystřice zapojuje do festivalu vážné hudby s názvem Podblanický hudební podzim. Již několik let probíhá na podzim divadelní festival věnovaný zdejšímu rodákovi Ludvíku Němci, vynikajícímu amatérskému herci a režisérovi.

Kostel sv. Šimona a Judy Základní škola

Současnost

Město má dobrou občanskou vybavenost. Nachází se zde lékař, lékárna, domov pro seniory, škola i školka, pošta, barokní kostel, městská knihovna, fotbalové hřiště, sportovní hala. Zejména kolem dvou náměstí jsou soustředěny četné obchody několik restauraci a četní drobní živnostníci. V roce 2005 vzniklo mateřské centrum Kulíšek, místo, kde se setkávají lidé všech generací, které nebaví sedět doma, ale chtějí něco nového poznat a dozvědět se něco nového.
Dopravní obslužnost je dobrá. Nachází se zde 3 autobusové zastávky a vlakové nádraží na trase Praha-České Budějovice, kde probíhá modernizace IV. tranzitního koridoru z Prahy do Českých Budějovic na dvojkolejnou trať. V současné době se město dynamicky rozvíjí, díky nové bytové výstavbě.

Splavský rybnik (GC34XJW)
Semovický rybník (GC353DW)


Další fotografie Bystřice a okolí naleznete zde


Free counters!


Hodnocení cache v GCVote


Turistické zajímavosti a tipy na výlety

Přírodní park Džbány-Žebrák - přírodní park má tvar protáhlého trojúhelníka, který vymezuje krajinu přibližně mezi Voticemi, Jankovem a Líšnem (zabírá plochu 53 km2). Posláním přírodního parku je "ochrana fenoménu malebné krajiny se soustředěnými estetickými, přírodními a kulturně historickými hodnotami. Charakter krajiny připomíná podhorskou oblast s velkými lesními komplexy, které doplňují rozsáhlé louky s bohatými prameništi a remízky. Vyskytuje se zde celá řada zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Velmi významné jsou kaskády rybníků, a to zejména na Jankovsku a Olbramovicku, kde se intenzivně chovají ušlechtilé ryby.
Přírodní rezervace Podhrázský rybník
- nachází se nedaleko Tomic u Olbramovic, tato přírodní rezervace a ornitologická lokalita je důležitou zastávkou tažného vodního a bahenního ptactva.
Líšno
- hrad ze 14. století založený pány z Dubé. V roce 1467 byl hrad vypleněn a později Šternberky opraven. Roku 1872 ho jako zpustlý hrad koupil pražský průmyslník Čeněk Daněk , který ho přestavěl na dnešní zámek. Současným majitelem zámku je Červený kříž a interiér zámku je v současné době nepřístupný. Park, který zámek obklopuje je přístuný (ale příliš neudržovaný) a je občas využívám filmaři.
Tožice
- nachází se zde románský kostel sv. Martina z počátku 13. století, v 16. a 18. stol. upravovaný. V interiéru jsou náhrobníky Trmalů z Tožic. Slovanské hradiště z 10. - 11. stol. - zbytky terasovitého hrazení na vrchu nad obcí.
Nesvačily
- kostel Nalezení sv. Kříže původně románský z 12. stol., rozšířený raně goticky, s kněžištěm přestavěným roku 1700. Severní stěna lodi má původní románské zdivo a půlkruhové okénko. Na jihu je zazděn raně gotický portál. V interiéru jsou dřevěné gotické sochy Piety a Madony z 15. Stol. Sbor církve československé je moderní obdélníková stavba s věží.
Ouběnice
- nachází se zde původně románský kostel sv. Markéty z 2. pol. 12. stol., přestavěný kolem roku 1300 a zbarokizovaný roku 1759. Barokní sochy sv. Josefa a sv. Jana Nepomuckého. V místech hřbitova stávala středověká tvrz spojená s kostelem, jak o tom svědčí přístup do kostelní věže v 1. patře, kudy se vstupovalo do panské oratoře. Roku 1764 byly zbytky tvrze rozebrány a kámen využit na zpevnění hráze Podhrázského rybníka. Za heydrichiády roku 1942 se zde ukrýval MUDr. Břetislav Lyčka, který po atentátu ošetřil oba zraněné - Kubiše a Gabčíka. Byl zde však gestapem vypátrán a s několika občany popraven (pamětní deska na domě čp. 31). V letech 1889 - 1919 zde působil spisovatel Boh. Zahradník-Brodský (1862 - 1939).
Louže
- novogotická hrobní kaple rodiny Čeňka Daňka.
Tvoršovice
- barokní zámek z roku 1701, dnes centrum golfového hřiště. Rodiště herce Zdeňka Štěpánka.

Děkuji za návštěvu a fotografii do logu

Additional Hints (Decrypt)

Zntargvpxn.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)