Skip to Content

<

Prameny / Springs #7: Lohhauser ver.2

A cache by DeathOfRats Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/18/2013
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Dobrý den, rekl obchodník.
Byl to obchodník s patentními pilulkami utešující žízen. Když clovek polkne jednu týdne, nemusí už pít.
Proc to prodáváš? zeptal se malý princ.
Je to velká úspora casu, odpovedel obchodník. Znalci to vypocítali. Usetrí se padesát tri minuty za týden.
A co se udelá s temito padesáti tremi minutami?
Co kdo chce ...
Kdybych já mel padesát tri minuty nazbyt, rekl si malý princ, sel bych docela pomaloucku ke studánce...[CZ] Náhrada za dlouho ztracenou tradičku Lohhauser, v logbooku najdete bonusové číslo H.
Odskočte si na chvilku ze Signálky a pojďte se projít po historii na konci světa.


[EN] A replacement for the long lost traditional cache Lohhauser. Write down the bonus number H from the logbook.
Let’s leave the power trail for a moment and walk through history.

[CZ] Kešku je až na poslední úsek k finálce nejlepší lovit na kole. Můžete si buď odskočit ze Signálky, nebo přijet od Tachovské Huti - v tom případě si všiměte místa, kde stávala kaplička (viz waypoint).

Stage 1: Altánek a infotabule (N 49° 56.051 E 012° 32.026)
Pohlédněte do údolí před sebou. V těchto místech stávala obec Slatina, německy Lohhauser. Po druhé světové válce byla celá obec srovnána se zemí a obyvatelé odsunuti do Německa.
V současné době je o místa, která dříve byla vesnicí, celkem dobře pečováno, bylo zde obnoveno několik památníků a o vesnici se zmiňuje naučná stezka.
Zalijte muškáty (pokud tam jsou), zapište se do návštěvní knihy v altánku a podívejte se na infotabule.

Na bílé infotabuli se hned na začátku dozvíte, že Lohhauser měl AB0 obyvatel. Také se zde dozvíte, že ve vesnici se vyráběly knoflíky, které se exportovaly až do Ameriky!
Na žluté infotabuli je několik obrázků, mezi nimi i odhalení válečného pomníku 9. srpna XXXC (k němu za chvíli dojdeme).

Stage 2: Janovského pramen (N 49° 56.022 E 012° 32.050)
Dojděte k prameni zjistěte, jak je to po cyklostezce daleko ke Kajetánu. Je to D km.
Při nabírání vody zjistíte, že Janovský, čestný občan obce, byl povoláním
fořt (E = 4)
mlynář (E = 5)
kovář (E = 6)

Stage 3: Válečný pomník (N 49° 55.891 E 012° 31.979)
Cesta z kopce vás dovede na rozcestí, kde byl obnoven křížek, a také pomník připomínající obyvatele vesnice padlé v první a druhé světové válce. Jaké bylo č.p. domu, ve kterém žili Böhmovi? To bude FG.

Stage 4: Dům (N 49° 55.927 E 012° 31.931)
Kousek od pomníku stojí velký kaštan. Na jeho místě stál dům č.p. H a kaple sv. Anny.

Stage 5: Kříž (N 49° 55.860 E 012° 31.608)
Kolem rybníka na Hamerském potoce dojdete až ke kříži (po cestě si můžete odskočit ještě pro kešku u dolu Dyleň).
Na kovové destičce na kříži je letopočet 2XIX.
Na kamenném podstavci kříže je letopočet 1XJX.

Finálku najdete na souřadnicích
N 49°5C.(D+F)H(A+B)'
E 012°3F.EI(G-J)'
na místě, které se týká zase trochu jiné historie.

Kontrolní součet čísel AJ je 38.

Po cestě ke kešce můžete odlovit Signálku č. 61. Po levé ruce budete mít louku, na které u Hamerského potoka stával mlýn. Pokud jedete na kole, nedoporučuji jít s ním až ke kešce - posledních pár desítek metrů byste se dost nadřeli. Odložte ho třeba u sloupu.Více o zaniklé vesnici Lohhauser (Slatina) si můžet precíst na stránkách Hory doly (i s fotogalerií) nebo Zaniklé obce.
[EN] I recommend searching for this cache by bike – except for the last few metres near the cache, it’s the easiest way to transport yourself around. You can either make a detour from the powertrail nearby or come from Tachovska Hut. In that case, notice the place where there used to be a chapel (see waypoint).

Stage 1: Information board (N 49° 56.051 E 012° 32.026)
Look at the valley in front of you. There used to be a village called Slatina, Lohhauser in German. After WWII, it was destroyed completely and its inhabitants deported to Germany.
These days, the sites of the former village are looked after quite well, several memorials have been renewed here and the educational trail going through this area also reminds us about the former glory of the village.
Water the plants (if they are there), sign the guestbook in the shelter and look at the information boards.

The white board tells you at the very beginning, that Lohhauser had AB0 inhabitants.
You can see several pictures at the yellow board. One of them shows unveiling of the war memorial (which we will see later at stage 3) – it was on 9th August XXXC.

Stage 2: Janovsky’s spring (N 49° 56.022 E 012° 32.050)
Near the spring, you will find it’s D km to Kajetán.
While tasting the spring, you’ll see that Janovsý, an honoured inhabitant of the village, was by profession
fořt - forester (E = 4)
mlynář – miller (E = 5)
kovář – blacksmith (E = 6)

Stage 3: War memorial (N 49° 55.891 E 012° 31.979)
Following the path down the hill, you’ll get to a place with a renewed cross, and also a memorial commemorating villagers killed in both wars. What was the number of the house, in which family Böhm used to live? That’ll be FG.

Stage 4: House (N 49° 55.927 E 012° 31.931)
Not far from the memorial is a big horse chestnut tree. A house number H and a chapel of St. Anna used to stand here.

Stage 5: Cross (N 49° 55.860 E 012° 31.608)
Passing a pond, you’ll get to a cross. (You can make a detour to find the cache in the Uranium mine Dylen in between.)
A metal piece at the cross holds the year 2XIX.
The stone under the cross has the year 1XJX written on it.

The cache can be found at
N 49°5C.(D+F)H(A+B)'
E 012°3F.EI(G-J)'
- at a place which is connected to yet another part of history.

Adding up all the numbers from A to J should give 38.

On the way to the cache, don’t forget to look for the cache Signalka 61 as well. After that, the meadow on your left is where a mill used to be.
If you’ve come by bike, don’t take it all the way to the cache – rather leave it near a post. Otherwise the last few metres to the cache would be too difficult.

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] h zynqr buahgr oevmxl, uarq anq fenmrz, zrmv iryxlzv xnzral
[EN] arne n lbhat yrnavat ovepu gerr, arne gb gur fybcr, orgjrra ebpxf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.