Skip to content

Zerotinská hrobka Traditional Geocache

This cache has been archived.

petasek*: Damaged again And again

More
Hidden : 09/18/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[CZ] Neco málo o témer zapomenuté historii Židlochovic
[EN] Few words about the almost forgoten hisory of Židlochovice


Situacní plánek umístení hrobky


Vyznačení hrobky v terénu

Po dlouhá staletí pátrali historikové a dejepisci, kde žerotínská hrobka
v Židlochovicích muže být. Ceskobratrský kostel byl dávno vypálen a na jeho
míste stála obytná stavení, pri jejichž budování se na žádné základy ci
existenci hrobky neprišlo. V roce 1956, neúnavný židlochovický badatel
František Horák dosáhl toho, aby se zacala hrobka hledat. Polohu urcil podle
starého vyprávení delníku, kterí nekdy v roce 1928 kopali v ulici „Na Sboru“
vodovody - a kterým se z niceho nic zacala ve výkopu ztrácet napouštená voda.
Tehdy se domnívali, že voda tekla k nekterému sousedu do sklepa - a mlceli.
V roce 1956 však prišli znovu ve stejných místech nejen na základy bývalého
ceskobratrského kostela, ale také k devíti schodum pod podlahou, které vedly
k zazdené hrobce. Pri proražení pruchodu se objevilo poprvé po 350 letech
prostorné sklepení velikosti 6 x 3,5 metru zaklenuté valenou klenbou ve výši
3 metru, a v nem se cernalo šest zinkových rakví, jež byly odbornou komisí
identifikovány: leží zde Fridrich z Žerotína (zemrel 1598), jeho tretí
manželka Magdalena roz. z Chlumu na Kosumberku (z. 1603),
jeho neter Magdalena Slavatovna etc (z. 1608), první manželka Jana Diviše
Veronika roz. z Žerotína (z. 1610), Jan Diviš z Žerotína (z. 1616) a konecne
v poslední - šesté rakvi odpocívá jeho druhá manželka Anna roz. z Žerotína
(z. 1616). Jedna z techto rakví byla otevrena: Jan Diviš z Žerotína byl pochován
ve dvojité rakvi drevené, puvodne potažené suknem.
Postava Jana Diviše z Žerotína byla asi 162 cm vysoká a v rakvi byl oden
v kabátec a nohavice z hnedého sametu podšitého stejnobarevným hedvábím.
Na prsou zemrelého pod šatem byly nalezeny dva zlaté a jeden stríbrný prsten.
V dolní cásti rakve byla pak vyzvednuta drevená schránka, do níž byly uloženy
vnitrnosti zesnulého, vše balsamováno. Vedle toho bylo pak vyzvednuto z hrobky
nekolik cínových desticek s nápisy a další pozoruhodné nálezy


Fr. Horák pri nálezu hrobky

Historie celé ulice Strejcuv sbor a domu c.p. 32 sahá do dob
Fridricha ze Žerotína, který podporoval Jednotu bratrskou a místní sbor.
V 16. století stál na této ulici Ceskobratrský kostel (sbor), kolem
kterého byl malý hrbitov. Správcem tohoto kostelíka byl Jirí Strejc, jeden
z prekladatelu a tvurcu Bible kralické. V dobe 30. války tyto objekty beze
stopy zmizely. Až zásluhou Židlochovického historika Františka Horáka byly
v roce 1956 nalezeny základy Ceskobratrského kostela. Pod kostelíkem byla
postavena krypta, kde byly objeveny ostatky Fridricha ze Žerotína a dalších
peti príslušníku tohoto pro Židlochovice významného rodu. Nedostatek financních
prostredku nedovoloval provést patricný archeologický výzkum, proto byla hrobka
opet zasypána. Jejím znovuotevrením v roce 1990 však bylo zjišteno její úplné
znicení.Ke zhoršení stavu hrobky zrejme prispelo její otevrení a následné uzavrení
pricemž došlo k významnémé zmene vnitrního klimatu.Hlavním duvodem nenávratného
znicení však bylo proniknutí srážkové vody do krypty.Pri otevrení v r.1990 se zjistilo,
že všechny sarkofagy se z výše uvedených duvodu úplne rozpadly.Bohužel je nutno
ríci, že krome vlastních prostor krypty zbyla po této památce pouze fotodokumentace
porízená panem Horákem pri prvním otevrení v r.1956
Dum na Strejcove Sbore c.p. 32 je památkove chránenou budovou, nebot v jeho
prízemní cásti jsou zaklenuté místnosti, které jsou pozustatky ceskobratrské
fary, bydlište Jirího Strejce. Vlastní stavební cásti objektu cp. 32 skrývají
renesancní jádro, puvodní lisovnu Sekoru ze Sekenberka s rozsáhlým a zajímavým
sklepením. Lze predpokládat, že dum je jedním z mála zachovaných puvodních
objektu ze sboru Jednoty bratrské na jižní Morave.
V soucasné dobe se mesto Židlochovice snaží získat dotaci na obnovu této
významné nemovité památky Strejcova sboru a Žerotínské hrobky a má za cíl využít
rekonstruované místnosti pro úcely výstavní galerie, vlastivedného muzea a
klubové cinnosti.


Dum c.p.32 na Strejcove Sboru dnes

[CZ] K samotné keši:

Krabka se nachází na relativne frekventovaném míste. Chovejte se prosím
nenápadne a nerozebírejte žádné stavby.
K získání keše není potreba ŽÁDNÉ NÁSILÍ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jo abych nezapomnel V Keši není tužka!
Dobrý lov.

[EN] To the cache:


The cache is on the buzy place. Be invisible.
There is no need to destroy any buildings.
To get the cache you do not need any force!!!!!!!!!!!!!
Apropos There is no pencil in the cache
Good hunt.

Additional Hints (Decrypt)

Arebmroíerw FGNIOL Xlxlelxý hž araí / Ab xlxlelxý nal zber.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)