Skip to content

<

Jez Hucak

A cache by David_89 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/25/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:  micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Jez Hucak


Historie jezu na Labi v Hradci Králové stejne jako všech ostatních jezu v Cechách je úzce spjata s vývojem mlynárství. Ješte zacátkem 20. století stál u mestské vodárny v Hradci Králové jez, který byl soucástí fortifikacních staveb, vybudovaných v tereziánském období. V rámci prvních úprav stredního Labe pro jeho splavnení byl vybudován o 150 m níže nový jez, kterým se zvýšila ochrana mesta proti povodním. Soucasne se stavbou jezu budovalo mesto Hradec Králové novou vodní elektrárnu. Jez spolu s budovou vodní elektrárny je architektonicky navržen v secesním slohu architektem J. Sandrem a tvorí jednu z nejkrásnejších historických dominant mesta.

Jez vybudovala firma Kress a Bernard z Prahy, která zahájila práce na jeho stavbe v roce 1908. V roce 1911 byl jez uveden do provozu. Vodní elektrárna byla uvedena do provozu v roce 1912. Úcelem vodního díla je stabilizace spádových pomeru, zlepšení odtokových pomeru, využití vodní energie a zajištení odberu povrchové vody pro prumysl a zemedelství.


Popis

Pohyblivý jez o dvou polích, hrazených spustnými i zdvižnými segmenty, jež jsou dílem ing. Hübela. Segmenty uzáveru jsou oboustranne zavešené na Gallových retezech. Pootocením excentru dochází k odtesnení hradící konstrukce od prahu spodní stavby, po kterém následuje zdvihání ci spouštení segmentu. Prevod pohonu z jednoho pilíre na druhý je pomocí transmisní hrídele umístené v chodníku mostu. V prední cásti jezových pilíru jsou nástavby nesoucí strojovny pohybových mechanizmu, za nimi jsou do pilíru opreny klenby mostu, který slouží k obsluze jezu a verejnosti.

Opravy

Koncem 30. let bylo shledáno znacné porušení podjezí a zahloubení dna pod vývarem. Opravné práce byly zahájeny v r. 1940 beranením ocelové štetové steny za vývarem. Pri opravách se zjistilo, že na nekolika místech pod konstrukcí jezu a elektrárny jsou dutiny vzniklé prosakující vodou. K zamezení sufoze byla rovnež v nadjezí zaberanena štetová stena a dutiny byly vyplneny betonem. Práce byly ukonceny v roce 1946.

Rybí prechod

byl vybudován pri stavbe jezu a je umísten v pravém jezovém pilíri.

Provizorní hrazení

pro hrazení z horní i dolní vody je hradlové ocelové. Hradla jsou ve dne oprená do drážky, v horní cásti o lávku. Lávka je upevnena na vyjímatelných slupicích, uchycených ve dne na cepech.

Popis malé elektrárny

Technologické zarízení tvorí 3 vertikální Francisovy turbíny, umístené v betonových kašnách, vyrobené firmou Ceskomoravská Kolben v Praze. Výkon každé turbíny je 250 kW pri hltnosti 10 m3.s-1. Na vtoku do privadece jsou na železobetonové lávce pripevneny hrubé cesle, pred vtokem do turbínových kašen cesle jemné. Na objekt vlastní elektrárny navazuje provozní budova, ve které je umísteno zarízení distribucních rozvoden a transformátory. Vlastníkem energetické cásti elektrárny je VCE, a.s. Hradec Králové.


Hydrologické a technické údaje

 • umístení jezu v r. km Labe 268,444 km (od st. hranice)
 • plocha povodí 2123,9 km2
 • prumerné rocní srážky 819 mm
 • prumerný dlouhodobý rocní prutok 23,8 m3/s
 • stoletý prutok 499 m3/s
 • délka zdrže 5,87 km
 • svetlost polí 2 x 18 m
 • celková hrazená výška 3,3 m
 • hrazení segmentem 2,55 m
 • kóta nominální hladiny 229,50 m n.n. (Jadran)
zdroj: www.pla.cz

Otevírací doba Jiráskových sadu:
duben – zárí od 6:00 do 21:00 hod., ríjen – brezen od 6:00 do 19:00 hod., sobota a nedele od 8:00 hod.

V míste uložení se muže pohybovat spousta mudlu, tak se prosím pri lovu chovejte obezretne a nenápadne, aby cache vydržela i pro další kacery. Dekuji.

V keši NENÍ tužka!


free counters

Additional Hints (Decrypt)

h cngl wvebipr znqnyn

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.