Skip to content

Nepomucka CWG smenarna Traditional Geocache

This cache has been archived.

kulik11: neni cas se o ni starat

More
Hidden : 09/28/2011
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Prosím menit pouze CWG za CWG dekuji.

Historie mesta

Pocátky historie mesta jsou spojeny se založením nedalekého cisterciáckého kláštera roku 1144. Tehdy zde byly dve osady – Presanice a Pomuk, které byly spojeny roku 1384. Od té doby se zacal oficiálne používat název Nepomuk.

Ve 13. a 14. století se zde dolovalo zlato a stríbro. Doly byly velmi výnosné a osada oplývala bohatstvím. Usazovalo se zde mnoho remeslníku i zemedelcu a obec se stávala prirozeným strediskem, kde byly zakládány ruzné živnosti a kde se rozvíjel obchod. Již roku 1254 je Nepomuk jmenován trhovou vsí.

Od roku 1250 v Nepomuku sídlil soud. Hrdelní právo mu bylo udeleno tehdejším panovníkem Premyslem Otakarem I. Souzeni zde byli zlocinci dopadení v celém obvodu nepomuckého opatství.

Roku 1413 povýšil král Václav IV. Nepomuk na mesto, které bylo v té dobe správním a hospodárským centrem klášterního panství, jemuž patrila ješte dve mesta, Blovice a Plánice, a dalších asi sto vesnic. V roce 1420 však husité klášter vypálili a majetek prešel do rukou Švamberku, kterí mezi klášterem a Nepomukem založili na kopci Zelená hora hrad, prestavený v 17. století Václavem ze Šternberka na zámek.

V roce 1465 získal Nepomuk právo ctyrdenního výrocního trhu, druhý jarmark byl udelen roku 1512. Díky vrchnosti, která vždy ovlivnovala osudy mesta, získal Nepomuk radu cenných privilegií, jako napríklad výrocní trhy a právo varení piva. Stejne tak musel Nepomuk celit i nepríjemným událostem, které zaprícinily úpadek mesta. Krome cetných válecných útrap byl kraj v minulých dobách sužován nedostatkem potravy vlivem nepríznivých prírodních podmínek. Nejvíce se však na tvári mesta podepsaly cetné požáry v prubehu 16. – 19. století, které znicily množství historicky cenných domu.

V roce 1961 byl Nepomuk sloucen s obcí Dvorec, kterou puvodne tvorily samostatné vsi Dvorec a Železná Hut, kde se dochovaly puvodní delnické domky. Dnes tudy prochází duležitá železnicní trat Plzen - Ceské Budejovice.

V 80. letech 20. století byla necitlive narušena jihozápadní cást námestí a na míste povodních historických budov vyrostlo nákupní stredisko. V 90. letech se ve výstavbe uplatnují již prvky moderní architektury, z nichž nejzajímaveji pusobí budova základní školy otevrené v roce 1994.

Ale vratme se znovu do minulosti. Nepomucká historie v sobe nese i jména významných osobností, které se zde narodily nebo zde nejaký cas pusobily. Nejslavnejším rodákem, který proslavil Nepomuk až za hranicemi naší zeme, je sv. Jan Nepomucký. Narodil se kolem roku 1340 v rodine místního rychtáre Welflína. Na míste jeho rodného domku dnes stojí barokní chrám sv. Jana z 1. pol. 18. století, postavený podle plánu slavného stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Pro svou mucednickou smrt se stal patronem ceské zeme, vod a mostu. Dalším významným nepomuckým rodákem je akademický malír Augustin Nemejc (1861–1938), autor opony v divadle J. K. Tyla v Plzni. Byl jedním z protagonistu sociálne-kritické malby ve vývoji ceského novodobého umení a vetšina jeho prací je situována do spolecenského nebo pracovního prostredí mesta a venkova. Na rade obrazu zachytil i svuj rodný kraj. Expozice umelcových obrazu je umístena v jeho rodném dome s novou pametní deskou, která byla spolu s bustou slavnostne odhalena v den 150. výrocí Nemejcova narození. Autorem pametní desky je klatovský sochar Václav Fiala, bronzovou bustu vytvoril sochar Václav Cesák.

Pripomenme si ješte jméno slavného hudebního skladatele Jana Jakuba Ryby, autora známé ceské mše vánocní „Hej mistre“. Jeho otec pusobil v Nepomuku jako ucitel, a tak zde J. J. Ryba strávil cást svého detství.

Dále zde pusobili také profesor Josef Ondrej Liboslav Rettig, první rektor piaristické koleje v Nepomuku, regionální malír Viktor Pešek a spisovatel Alexandr Berndorf, kterému vdecí mesto za zachování své historie.

Additional Hints (Decrypt)

Cbq xzrarz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)