Skip to content

MEGA MORAVIA 2012 Mega-Event Cache

This cache has been archived.

GEOOL: Dekujeme Moravian Reviewerovi za pochopení a pomoc s odarchivací. A nyní je konecne ten správný cas na rozloucení se s naším prvním megaeventem. Bude poslední? Kdo ví .... [8D]

More
Hidden : Friday, 31 August 2012
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cesky . English . Deutsch


Je to již nejaký ten pátek, kdy vznikla myšlenka založit spolecenství, v soucasné dobe známé pod názvem Olomoucké geokacerstvo, nebo také zkrácene OLGK. Spolek utešene prosperuje, produkuje samé zajímavé akce a vlastní coiny, a proto zákonite prišlo to, co prijít muselo …

Prijmete proto prosím pozvání do malého mestecka na východ od Olomouce, do Velké Bystrice, kde mužete prožít víkendový event, na který jen tak nezapomenete.

Nebudeme zastírat, že se tato akce snadno muže stát pro mnohé z vás denní i nocní murou, obávanou vzpomínkou, kterou nelze jen tak snadno zapudit. Dlouho plánovaný podnik má totiž jméno

MM_logo.jpg, 88kB

Privede vás do pro nekoho romantických, pro nekoho naprosto neznámých koncin, v Cechách známých jako Divoký Východ. I zde, kupodivu, je spousta atrakcí, které jsou blízké geocacherskému srdci. My jsme je pro zjednodušení rozdelili do nekolika smeru, ne náhodou poplatných názvu naší komunity:

OUTDOOR . LOST IN TOWN . GAMES . KEEP TOGETHER

Akce zacíná již v pátek 31. 8. 2012 v 15:00 hodin a koncí v nedeli 2. 9. 2012 v poledne. Je jen na vás, jak dlouho si ji budete chtít užít.

Základem Mega Moravia 2012 je na dva tucty doprovodných eventu, jejichž detaily budou vcas zverejneny na doprovodném webu www.megamoravia.cz, ctyri smery ale dopredu dávají tušit, že bude z ceho vybírat. Nezapomneli jsme ani na program pro nezbytný, nekdy možná nedobrovolný, nebojíme se ríct i vynucený, doprovod. Aby ani práve se vylíhnuvší, ješte neoperená geodrobotina neremcala, je pripraven napríklad výcvikový tábor, plný prolézacek a jiných zajímavých vecí, které mnohdy nedokážeme, ba ani se nijak nesnažíme, pojmenovat.

A protože kaceri jsou od prírody souteživí, rozhodli jsme se usporádat i fotografickou soutež na téma „Geocacher v akci“. Podmínky prihlášení do souteže vcas najdete na www.megamoravia.cz

Ale to hlavní na záver. V rámci hlavního programu probehne klání regionalnich týmu v predem nespecifikovaných úkolech. Detaily budou zverejneny opravdu až na poslední chvíli, ale již nyní mužete zahájit výber tech správných zástupcu, protože z každého regionu CR se muže zúcastnit jen jeden tým. Veríme, že se ale do souteže zapojí i další týmy z okolních státu, protože pujde o boj o nadvládu nad „geocacherským svetem“.

TeamQuest.jpg, 48kB

Mimo spolecenskou stránku eventu si samozrejme mužete smlsnout na nepreberném množství keší všech možných druhu, žánru, obtížnosti i terénu. Pro milovníky historie bude atraktivní Olomouc se svými pevnostmi a paláci, pro outdoorové nadšence zase lesy a údolí na východ od Velké Bystrice. Také nezapomínejte, že okolí Olomouce je nejkrásnejší rovina v Evrope! Clenové místní komunity vám rádi pomohou s výberem a doporucí ta nejzajímavejší místa. Takže je jen na vás, kterým smerem se vydáte a v cem se najdete.

Na vaši návštevu se teší tým organizátoru.

------------------------------------------------------------

ENGLISH:

It is already quite some time, since the idea to create Geocacher community, which is well known today as Olomoucké geokacerstvo, shortly OLGK. Community prospers very well, produces lots of interesting activities, own geocoins and so next logical step must have come...

Please accept invitation to Velka Bystrice, small town east of Olomouc where you can experience weekend event, which you won’t forget that easily.

MM_logo.jpg, 88kB

Participation in this event will bring you to the area which is romantic for many people, totally unknown territory for many others who may even consider it as “Wild East...”. All of you can be sure, that you find here many attractions, which are resonating with the hearts of Geocachers. We have structured them for simplification to four areas, which are , not by chance, aligned with the short name of our community:

OUTDOOR . LOST IN TOWN . GAMES . KEEP TOGETHER

Event starts already on Friday 31st August, 2012 at 15:00 and will finish on Sunday 2nd September, 2012 at noon. It is fully up to every attendee, when and how long to enjoy the participation.

It will be over 20 unique events which will create the framework of the Mega Moravia 2012. The details will be published at proper time on the www.megamoravia.cz . Four OLGK areas suggest that there will be option for everybody. We didn’t forget about those, who we don’t always voluntarily take with us, those who we love. To prevent those fresh, green, inexperienced little ones from getting bored or even causing troubles, we prepared special facilities for them and lots games and activities, some of which we don’t even have names for…

We know very well that most of Geocachers are naturally competitive, we decided to organize the PhotoQuest - photography competition with the theme „ Geocacher in action“. You can learn the details about the competition on the www.megamoravia.cz at proper time.

The last but not least: There will be the „TeamQuest“ – the regional team competition organized during the course of main Saturday program. Czech as well as foreign countries teams will compete in the range of tasks, which will be surprise for all of them. We will not publish details until last moment, but you can already start thinking about creating the teams of up to 5 members. We would want to have at least one team from each region, but the more teams will sign up, the more fun we would have. We believe for massive participation, because the Winners will „Dominate the Geocaching World!“

TeamQuest.jpg, 48kB

Besides the social aspects of the event you can of course enjoy the hunt for numerous geocaches of all types, difficulties, terrain and styles in the neighborhood. History lovers will enjoy Olomouc with its forts and palaces, outdoor oriented cachers can explore forests, hills and valleys east from Velka Bystrice. We want to remind, that Olomouc area is the most beautiful flat land in the Europe! Members of the local community will be glad to help you with selection of the most interesting places and caches. It will be only up to you which direction you decide to explore.

Organizers are looking for your visit!

------------------------------------------------------------

DEUTSCH:

Es ist schon eine Zeitlang her, dass die Idee entstanden ist, eine Gemeinschaft zu gründen, die heutzutage unter dem Name Olmützer Geocacher Gemeinschaft oder auch abgekürzt als OLGK bekannt ist. Die Gemeinschaft gedeiht erfreulicherweise, produziert lauter interessante Veranstaltungen und eigene Coins und daher kam das, was gesetzmäßig auch kommen musste …

Nehmen Sie also bitte die Einladung in die kleine Stadt östlich von Olomouc (Olmütz) – Velká Bystrice (Groß Wisternitz) – an, wo Sie ein Wochenendevent erleben können, das Sie bloß nicht vergessen werden.

Wir wollen nicht verheimlichen, dass diese Veranstaltung für viele von Ihnen zu einem Tages- als auch Nachtalbtraum, zu einer gefürchteten Erinnerung werden kann, die nicht einfach zu verscheuchen ist. Das lang geplante Ereignis trägt nämlich den Namen

MM_logo.jpg, 88kB

Sie werden in für manche romantische, für andere völlig entlegensten Ecken, die in Tschechien als der Wilde Osten bekannt sind, gebracht. Auch hier gibt es, erstaunlicherweise, viele Attraktionen, die das Geocacherherz höher schlagen lassen. Wir haben diese in vier Richtungen eingeteilt, die nicht nur zufällig dem Namen unserer Gemeinschaft bilden:

OUTDOOR . LOST IN TOWN . GAMES . KEEP TOGETHER

Die Veranstaltung beginnt bereits am Freitag, den 31. 8. 2012 um 15:00 Uhr und endet am Sonntag, den 2. 9. 2012 zu Mittag. Es liegt nur an Ihnen, wie lange Sie sie genießen wollen.

Die Grundlage des Mega Moravia 2012 besteht aus in etwa 20 Begleitevents, deren Details wir rechtzeitig auf der www.megamoravia.cz veröffentlichen werden..... Die vier Richtungen zeigen jedoch im Voraus an, dass das Angebot breit wird. Wir haben auch an ein Programm für das unabkömmliche, manchmal auch vielleicht unfreiwillige, sogar erzwungene Gefolge gedacht. Damit auch das gerade geschlüpfte, ungefiederte Geokleinvolk nicht meckert, wird zum Beispiel ein Trainingslager mit zahlreichen Klettergerüsten und weiteren interessanten Sachen, die wir häufig nicht zu benennen wissen und es ja auch nicht versuchen, bereitgestellt.

Und da die Geocachers einen natürlichen Wettkampfgeist haben, haben wir uns entschlossen, einen Foto-Wettbewerb zum Thema „Geocacher in Aktion“ zu organisieren. Bedingungen für die Anmeldung zu diesem Wettbewerb finden Sie unter www.megamoravia.cz

Aber die Hauptsachlich kommt noch. Im Hauptprogramm wird es einen Wettbewerb regionaler Teams geben. Teams mit je 5 Teilnehmern müssen nicht im Voraus festgelegte spannende Aufgaben lösen. Details werden erst in der allerletzten Minute veröffentlicht, aber Sie können jetzt schon mit der Auswahl der richtigen Vertreter anfangen, denn aus jeder Region der Tschechischen Republik kann nur ein Team teilnehmen. Wir glauben, dass sich dem Wettbewerb auch andere Teams aus der umliegenden Staaten anschließen, denn es wird sich um einen Kampf um die Vorherrschaft über die „Geocacher-Welt“ handeln.

TeamQuest.jpg, 48kB

Abgesehen von der gesellschaftlichen Seite des Events können Sie natürlich eine Vielzahl von Caches jeder möglichen Art, Gattung, Schwierigkeit und Gelände genießen. Die Geschichtsliebhaber werden die Stadt Olomouc mit ihren Festungen und Palästen attraktiv finden, die Outdoor-Enthusiasten dann die Wälder und Täler östlich von Velká Bystrice. Vergessen Sie auch nicht, dass die Umgebung von Olomouc das schönste Flachland Europas ist! Mitglieder der örtlichen Gemeinschaft werden Ihnen gerne bei der Auswahl helfen und die interessantesten Orten empfehlen. Es liegt also an Ihnen allein, welcher Richtung sie nachgehen und was Sie genießen wollen.

Auf Ihren Besuch freut sich das Team der Veranstalter.


free counters

Additional Hints (Decrypt)

:-)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)