Skip to content

GeoRooj #10 Veulen (Veulense Wateren) Multi-cache

This cache has been archived.

robenada: Blijkbaar is er onvoldoende belangstelling voor een langere multicache. Daarom gaat hij het archief in.

More
Hidden : 10/16/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Met de titel GeoRooy.... stelt GeoRooy zich tot doel om Venray en haar Kerkdorpen aan u voor te stellen. Door het plaatsen van diverse caches willen wij Venray op de kaart plaatsen en u  kennis laten maken met de culturele, historische en geschiedkundige plekjes binnen de grenzen van de gemeente Venray. Happy Hunting!


Geo Rooy # 10 (Veulen)

" VeulenseWateren "

Versie: 2.0 dd: 16-10-2011

De dorpsraad van Veulen... heeft enige jaren geleden een wandelroute rond Veulen uitgezet: "de Veulense Wateren". Deze wandeling voert langs beken, bossen en akkers en gaat gedeeltelijk door de natuur en gedeeltelijk over verharde wegen. De route van deze multi-cache is geïnspireerd op deze wandeling. De totale lengte van de multi-cache bedraagt ongeveer 11,4 kilometer.

Waarschuwing!
Het laatste deel van de wandeling voert over een weiland waar melkkoeien grazen. Dit is privé-terrein. Koeien kunnen erg ziek worden van hondenpoep. Daarom zijn honden niet toegestaan!
Afhankelijk van het seizoen en van het weer kunnen delen erg nat en modderig zijn. Ook kan het voorkomen dat het pad overwoekerd is door planten. Er zijn hier ook teken te verwachten.
Zorg dus voor goed schoeisel en goede kleding!

Je kunt je auto parkeren op: N51° 28.906 E5° 57.322, wandel vervolgens naar N51° 28.850 E5° 57.193. Dit is waypoint 1.

Waypoint 1
Hier staat een kruis. In welke eeuw is dit kruis opgericht? A is het tweede cijfer van dit getal.
Ga nu naar waypoint 2 : N51° 28.A4A E5° 57.2(A-4)5

De route voert... langs een beek. Links ziet u dan laag gelegen weilanden. Dit gebied vormde vroeger de Veulense Wateren. Er lagen de 'Lange waters' en de 'Korte waters'. Deze waterplassen waren ongeveer een meter diep. ln de zomer stond het water er kniehoog. ln het begin van de vorige eeuw werd er in Veulen veel vlas verbouwd. Na de oogst werd het vlas naar deze waterplassen gebracht om het te laten rotten. Was het rottingsproces na zo'n 6 á 7 weken ver genoeg gevorderd, dan werd het vlas naar huis gehaald en gedroogd. Daarna werd het gebraakt, zodat de vezels vrij kwamen om er garen van te spinnen. Van dit garen werd dan het linnen geweven. Deze stof werd gebruikt voor het maken van lakens en deze waren zeer strek. Van de mindere kwaliteit werd karretouw gemaakt.

Waypoint 2
Bij dit waypoint staat een paaltje met een getal van twee cijfers. Tel de cijfers bij elkaar op. Dit is B.
Loop nu via tussenpunt I : N51° 28.(B-1)98 E5° 57.(B-3)17 naar
waypoint 3 : N51° 28.40(B-1) E5° 57.(B-4)01

Waypoint 3
Zoek hier naar een telefoonnummer onder het woord “hekwerk”. Tel alle cijfers van dit telefoonnummer bij elkaar op en deel dit door A. Het resultaat is C.
Loop nu naar waypoint 4: N51° 28.A43 E5° 56.8(C-2)7

Waypoint 4
Op deze plek staat een paaltje met een geel plaatje. Tel de cijfers van het abonneenummer bij elkaar op en deel dit door A. De uitkomst is D.
Loop nu naar waypoint 5: N51° 28.6(D+3)1 E5° 56.6(D+D)2

Na ongeveer 300 m... ziet u aan de linkerkant een landhuis liggen. Dit landhuis dat via een weg met kastanjebomen omzoomde oprijlaan te bereiken is werd gebouwd door Theodoor Jaeger. Jaeger was een grote ontginner. ln l919 kocht hij van de gemeente Venray 272 ha heidegrond, gelegen te Veulen en maakte er vruchtbare landbouwgrond van.

Waypoint 5
Hier in de buurt staat een hoeve. Bepaal de letterwaarde van de naam van de hoeve (zonder het woord “hoeve”). Tel alle cijfers van de uitkomst bij elkaar op. Dit is E. Nu kun je de coördinaten van waypoint 6 berekenen: N51° 28.5(E-1)9 E5° 56.3D2

Waypoint 6
Hoeveel ramen met luiken zitten er hier in de voorgevel? Dit is F.
Waypoint 7 vind je op: N51° 28.9(F+A) E5° 56.0A8

U loopt langs... een beek die ontspringt in het Peelgebied en stroomt langs Veulen, Leunen en Oostrum om uiteindelijk ter hoogte van Geysteren in de Maas uit te monden. Deze beek brengt u op schitterende plekjes waar u konijnen, hazen, reeën, fazanten, reigers, kievieten en nog veel meer kunt ontdekken. Het waterschap Peel en Maasvallei heeft enkele jaren geleden de loop van deze beek sterk laten meanderen. Door deze kronkelende loop kan de beek meer water bevatten en voert dit water ook geleidelijker af Daardoor ontstond een betere waterbeheersing in het gebied en er is een heel eigen flora- en faunaleven aan het ontstaan.

Waypoint 7
Hier vindt je een betonconstructie met een metalen opbouw. Wat is de letterwaarde van de kleur van de metalen opbouw? Trek vervolgens de twee cijfers van dit getal van elkaar af en je krijgt G.
Vervolg nu je weg aan de rechterkant van het water naar waypoint 8: N51° 29.0(G-2)8 E5° 56.(F-G)85 . Dit pad kan soms bijna geheel overgroeid zijn!

Waypoint 8
Als alles goed is gegaan kom je nu bij een paaltje met een cijfer op de bovenkant. Noteer dit cijfer en trek G er van af. De uitkomst is H.
Ga nu naar waypoint 9: N51° 29.(G-H)77 E5° 56.6(F+G)6

Waypoint 9
Hier staat wederom een paaltje. Op dit paaltje zit een een zeshoekig plaatje met een pijl er op. Bepaal de letterwaarde van de kleur van de pijl. Bereken nu K door stapeltellen.
Nu kun je waypoint 10 berekenen: N51° 29.D(K+4)8 E5° 57.0(K+3)9

Waypoint 10

Mocht je de route in twee gedeelten willen lopen dan is dit een goed moment om naar je auto terug te keren om de route op een ander moment voort te zetten.

Hier in de buurt staat een betonnen paaltje met witte cijfers op een blauwe achtergrond. Bereken L door stapeltellen van het bovenste getal.
Bereken nu waypoint 11: N51° 29.3(L-1)6 E5° 57.(L-1)12

Waypoint 11
Op deze plek staan twee hekken. Op de hekken zitten metalen plaatjes. Bepaal de letterwaarde van de firma naam (b.v. niet meetellen). Trek vervolgens de beide cijfers van het berekende getal van elkaar af. Dit geeft M.
De coördinaten van waypoint 12 zijn: N51° 29.4K5 E5° 57.(A+D-M)31

Waypoint 12
Hier staat een lantarenpaal met een viercijferig nummer beginnend met 425. N is het laatste cijfer van het getal.
Loop nu naar waypoint 13: N51° 2N.121 E5° 57.(N-1)29

De weg... waar u langs loopt is vernoemd naar de Veulense wethouder. Hij is 11 jaar wethouder en enkele jaren locoburgemeester van Venray geweest.

Waypoint 13
Hier staat een lantarenpaal met een ovaal plaatje er op. Op dit plaatje staat een vier-cijferig getal. Bepaal P door stapeltellen.
De coördinaten van waypoint 14 zijn: N51° 28.8P3 E5° 58.1(P+2)8.

Deze weg... dankt zijn naam aan de schaapskooi die daar vroeger op het einde van de weg bij de daar nog steeds aanwezige eikenbomen stond. De 'Drabbelskooi.' Rechts van de weg ziet u in de verte boerderij de 'Muijserspláts' liggen. Op deze, in 1828 herbouwde boerderij, woonde toen de familie van Rens-Heldens. Een van hun kinderen, de ongetrouwde zoon Gerard, heeft veel in schapen gehandeld. Hij was lid van de Venrayse schaapscompagnie. ln die hoedanigheid maakte hij verre reizen. Engeland en Frankrijk behoorde o.a. tot zijn werkgebied. ln 1900 heeft Gerard langs de Veulenseweg een kapelletje laten bouwen. Zijn initialen zijn in de sluitsteen boven de ingang van het kapelletje gegraveerd. Het kapelletje is toegewijd aan de H. Donatus. Deze heilige wordt aangeroepen voor bescherming van lijf, have en goed bij onweer. Op de muur is om die reden een gestileerde bliksemflits aangebracht.

Waypoint 14
Hier staat een fietsknopen bord. Op het bord staan twee cijfers in cirkels. Q is de waarde van het laagste cijfer.

Vlakbij dit punt... bevindt zich een gelegenheid met een terras waar u even kunt gaan uitrusten. Ook de kinderen kunnen zich hier uitstekend vermaken. Het nu volgende deel van de wandeling loopt over het terrein van deze speel- en kinderboerderij. Er is hier ook een speurtocht voor de kinderen. Aangezien deze cache het grootste deel van de route van de speurtocht overlapt is dit prima te combineren.

Loop nu via tussenpunt II: N51° 28.7(P+Q)0 E5° 58.1Q2 en
naar waypoint 15: N51° 28.8N2 E5° 58.L18

Waypoint 15
Hier staat een paaltje met drie pijlen. R is het aantal pijlen die naar rechts wijzen. Loop via:

tussenpunt III: N51° 28.8(P+Q+R)0 E5° 58.5(Q+R)7 en
tussenpunt IV: N51° 28.(N-R)68 E5° 58.(R+R)80 naar
waypoint 16: N51° 28.6(P+Q+R)6 E5° 58.5(P+Q+R)3

De wandeling langs het bos... laat de contouren zien van de vroegere loopgraven van de Duitse gevechtslinies. Verderop komt u langs de Lollebeek. Naar deze beek is het grote ruilverkavelingsplan 'Lollebeek' genoemd. Deze grootschalige herverkaveling van landbouwgronden werd in de zestiger jaren van de vorige eeuw uitgevoerd.

Waypoint 16
Op deze plek zie je een sluisje. Ergens aan je opbouw zit een slot met daarop (aan beide kanten van het slot) vier cijfers. Noteer het eerste cijfer. Dit is S. Nu kun je naar waypoint 17 gaan: N51° 28.S47 E5° 58.0(Q+S)5

Waypoint 17
Hier in de buurt staat een boerderij. T is het aantal ramen in de voorgevel.
Bereken nu waypoint 18: N51° 28.8(T/2)5 E5° 58.1(T/2)5

Deze weg dankt haar naam... aan het feit dat ze in de achttiende en negentiende eeuw gebruikt werd als smokkelroute. De baan waarlangs allerlei illegaal vervoer plaats vond. Lorren is een synoniem van smokkelen.

Vlakbij is een kwekerij... die voor geocachers erg interessant kan zijn...

Waypoint 18
Er staat hier een bouwwerk met een hekje in de ingang. Hoeveel cirkels zitten er in het hek? Dit is U.
Je kunt nu waypoint 19 berekenen: N51° 28.7(T+U)3 E5° 57.7(T-U)9

Dit bouwwerk werd... in 1960 gebouwd uit dankbaarheid aan o.l.v. van Fatima dat het gezin Reintjes-Versteegen de oorlog heelhuids mocht overleven. Het fraaie originele Mariabeeld, vervaardigd door keramisch bedrijf 'De Oude Kruyk' in Milsbeek, werd in het voorjaar van 1978 gestolen !

Waypoint 19
Hier staat een hek met hetzelfde type plaatje als je eerder bent tegengekomen. Bereken de V door stapeltellen van het netnummer.

Gefeliciteerd! Je hebt alle cijfers gevonden om de cache te kunnen berekenen. Deze kun je als volgt berekenen.

N51° 2(A+B-C).(D+E)(F-G)(HxK-L)   E5° 5(N-R).(M+U)(V-P-Q)(S+T-V)

De route terug naar de parkeerplaats... gaat door een lager gelegen weiland. Dit lager gelegen gebied maakte vroeger deel uit van de Veulense Wateren. Rechts ziet u dan wat er nog over is van de 'Vaerloebergh', berg op het Veulen. De naam van de boerderij, die op de betreffende heuvel ligt, is in de loop van de eeuwen veranderd van Vaerloebergh via Vaerlebergh en Voellebergh naar Vollebergh. ledereen die de naam Volleberg, Vollebergh of Vollenberg draagt, stamt af van de vroegere bewoners van deze boerderij: De Vollenbergspláts.


Hierbij bedanken we Team RVF Wanssum en de lôntjes voor het proeflopen en de nuttige opmerkingen en suggesties.Deze cache is geplaatst met toestemming en medewerking van:
De dorpsraad Veulen en familie de Weert (grondeigenaar) .

 Additional Hints (Decrypt)

Avrg abqvt

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)