Skip to content

Bitka kajakov / The battle of kayaks Mystery Cache

Hidden : 10/15/2011
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


(SI) Rešite uganko BITKA KAJAKOV in poiščite zaklad. Prinesite svoje pisalo!

(ENG) Solve THE BATTLE OF KAYAKS puzzle to find the cache location. Bring your own pen!


(SI) Koordinate vas popeljejo na parkirišče pri Kajak kanu klubu Tacen. Če želite poiskati zaklad, najprej rešite uganko podobno potapljanju ladjic.

PRAVILA:
Preglednica predstavlja progo za tekmovanje na divjih vodah. Na njej so skriti 4 drzni plavalci, 3 kajaki, 2 kanuja in raft. Vsak med njimi je predstavljen z enim, dvema, tremi ali štirimi črnimi polji. Plovila so v preglednici lahko obrnjena vodoravno ali navpično, pri tem pa se plovila ali plavalci ne smejo dotikati med seboj, niti diagonalno. Številke ob spodnjem in desnem robu preglednice povedo, koliko polj v posamezni vrstici ali stolpcu morajo zasedati deli plovil ali plavalci. Preostala polja so prazna, oziroma je na njih voda. Vaš cilj je odkriti, kje se skrivajo plavalci in plovila.
Prvi plavalec, del enega plovila in polje z vodo so že vrisani v preglednico. Pravilno razporedite preostale.

oak

NALOGA:
V rešeni preglednici preštejte polja, ki jih zasedajo plavalci in deli plovil v stolpcih ali vrsticah A, B, C in D. Prave stolpce ali vrstice poiščite s pomočjo naslednjih namigov:

A ... katerikoli od stolpcev, ki vsebuje le 1 kajak, 1 kanu in raft.
B ... stolpec DESNO od tistega, ki vsebuje le 1 kanu in 1 kajak.
C ... stolpec, ki vsebuje le 1 kanu in 1 kajak.
D ... vrstica, ki vsebuje plavalca, 1 kanu in raft.
Opomba: Stolpci ali vrstice A, B, C, D vsebujejo v namigih navedene plavalce in plovila – v celoti ali vsaj en njihov kos. Plovila in plavalci, ki niso navedeni, se v teh stolpcih ali vrsticah NE nahajajo!

KONČNE KOORDINATE SO:
N 46 06.9(4+A)(7-B)
E 014 27.(3+B)(7-C)(1+D)

Mesto zaklada je enostavno in varno dosegljivo, zato plezanje čez ograje in podobne akrobacije niso potrebne! Naokrog je včasih mnogo bunkljev - PROSIMO, IŠČITE IN NAZAJ POSTAVITE ČIM MANJ VPADLJIVO!


(ENG) Header coordinates take you to a parking lot (free of charge) near Kayak Canoe Club Tacen. To find a cache, first solve the Battleship-kind-of-puzzle.

RULES:
Puzzle represents a white-water track with a hidden collection of 4 swimmers, 3 kayaks, 2 canoes, and 1 raft. They are represented with one, two, three and four dots or segments respectively. They may be oriented horizontally or vertically within the grid such that no swimmer or vessel touches another, not even diagonally. The numbers on the bottom and on the right of the grid show how many squares in the corresponding row and column are occupied by swimmers or vessel segments. Remaining squares are empty, or rather filled with water. The aim is to discover where all swimmers and vessels are located.
First swimmer, one segment of one of the vessels and one water-field are already disclosed. Find others.

oak

YOUR TASK:
Count the number of swimmers and vessel segments in rows or columns A, B, C and D, in the grid of the solved puzzle. Use following instructions to find the right columns or rows:

A ... either one of the columns which contain 1 kayak, 1 canoe and raft.
B ... column at the RIGHT SIDE of the one containing 1 canoe and 1 kayak.
C ... column which contains 1 canoe and 1 kayak.
D ... row which contains 1 swimmer, 1 canoe and raft.
Note: Columns or rows A, B, C, D contain specified vessels and swimmers – either whole or just one of their segments. Vessels and swimmers which are not specified, are NOT present in those columns or rows!

FINAL COORDINATES ARE:
N 46 06.9(4+A)(7-B)
E 014 27.(3+B)(7-C)(1+D)

There is no need to climb over fence or perform any dangerous stunts! Cache is safely accessible. There might be many muggles around - PLEASE, SEARCH AND REPLACE INCONSPICUOUSLY!

Additional Hints (Decrypt)

Ibqn yrib, ibqn qrfab, cbq (fcbqawb) fgbcavpb, cbifrz erfab / Jngre yrsg, jngre evtug, haqre gur (obggbz) fgnve bhg bs fvtug

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)