Skip to Content

<

T = Terminus Velocipedus - Vaasan seudun Alphabet

A cache by AkiKarhu Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/16/2011
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

The given coordinates point you to a sports shop ("officina Ludicrum") / bicycle shop ("officina velocipede") in Vaasa ...just in case. You will find lots of bicycles and friendly personell there, but no info to solve this mystery. And this cache is a T/1.5 for Gandalf and T/2 for Gimli, the great warrior... !!Bring your own pen!!


Voted 5th best cache 2011.
(Geo Awards Gala Event)
THANK YOU!(1) TERMINUS

[ENG]
"Velocipede" (Latin for "Fast foot", not "Fast food" :-) had originally been used as a general term for the very first reliable and practically usable bicycle, which was invented in 1817 by the german Baron Karl C. L. Drais. The term "Velocipede" itself was created by the french inventor Nicéphore Niépce in 1818.

The city of Vaasa has hundreds of kilometers official bicycle pathways. You can see them by visiting this link and mouse clicking the word "Pyörätiet" in the upper left corner of the site. But this is not necessary to find the final coordinates of this cache!

[FIN]
"Velocipede" (Latina "Fast foot", eikä "Fast food" :-) oli yleinen termi, jota virallisesti käytettiin ensimmäiseen luotettavaan ja käytännöllisesti käyttökelpoiseen polkupyörään, jonka saksalainen Paroni Karl C. L. Drais on keksinyt vuonna 1817. Itse termin "Velocipede" on luonut ranskalainen keksijä Nicéphore Niépce vuonna 1818.

Vaasan kaupungilla on satoja kilometrejä virallisia polkupyöräteitä. Ne näkyvät esim. tästä linkistä klikkaamalla sanaa "Pyörätiet" vasemmassa ylänurkassa. Kuitenkaan linkin avaaminen ei auta sinua löytämään tämän kätkön loppunaatteja.

 The final container is at... /Loppupurkki sijaitsee...

N63° PO.LKU
E021° PY.ÖRÄ


(2) LATITUDE
N63° PO.LKU


Turning Wheels... (NEEDED to solve this mystery !!!)
Picture:  "Turning Wheels"  (NEEDED to solve this mystery!)

[ENG]
The cyclist in the upper left corner of the "Turning Wheels" picture above keeps the wheels underground turning.
The red arrow at the bicycle indicates the moving direction of the bicycles pedals.
You have to find out in which direction the five blue P, O, L, K, U - bars move! Each bar gives you one number of the final containers Latitude.
(e.g. if the small wheel that touches the blue "L"-bar turns clockwise, it moves the blue bar up, and the black triangle inside the blue bar moves towards number 7. So  L=7! If the small wheel doesn't turn at all, the bar will not move, and L=3! If the small wheel turns counter clockwise, it moves the bar down, and L=1!)

[FIN]
Polkupyöräilijä ylhäällä olevassa "Turning Wheels" kuvan vasemmassa yläkulmassa pyörittää maan alla olevaa pyöräkoneistoa.
Polkupyörän punainen nuoli näyttää pyörän pedaalien kiertosuunnan.

Tehtäväsi on löytää sinisien P, O, L, K, U - sauvojen kulkusuunnat! Jokaisesta sauvasta saat yhden numeron loppupurkin leveysasteeseen.
(esim. jos pieni pyörä, joka koskee siniseen "L"-sauvaan, pyörii myötäpäivään (kellon suuntaan), se siirtää sauvaa ylöspäin, ja mustavärinen kolmio sinisessä sauvassa liikkuu numero 7:n suuntaan. Eli L=7! Jos pieni pyörä ei liiku ollenkaan, niin ei sininen sauva - eikä musta kolmiokaan - liiku, eli L=3! Jos pieni pyörä pyörii vastapäivään, se siirtää sauvan alaspäin, ja L=1!)Latitude-geochecker:   LAT_CHECK = POLKU x UKLOP

If LAT_CHECK contains the numbers 2030 and 6813, you have the correct Latitude!
(e.g. if you should get P=0, O=4, L=3, K=5, U=9, then POLKU = 04359. Calulate LAT_CHECK = 04359 x 95340 = 415587060. This LAT_CHECK e.g. contains numbers 4155, 1558, 5870, etc. but NOT 2030 & 6813. Therefore this would be the wrong Latitude!)
Kun LAT_CHECK sisältää numerot 2030 ja 6813, löysit oikein leveysasteen!
(esim. kun saat P=0, O=4, L=3, K=5, U=9, se tarkoittaa POLKU = 04359. Laske LAT_CHECK = 04359 x 95340 = 415587060. Tämä LAT_CHECK esim. sisältää numerot 4155, 1558, 5870, jne. mutta EI 2030 & 6813. Se tarkoittaa, että tämä olisi väärä leveysaste!)

(3) LONGITUDE
E021° PY.ÖRÄ


Bike on Equator... (NOT needed to solve this mystery!)
Picture:  "Bike on Equator"  (NOT needed to solve this mystery!)

[ENG]
Find the numbers for X and P, Y, Ö, R, Ä to get the correct Longitude of the final container.
[FIN]
Laskemalla X ja P, Y, Ö, R, Ä saat tämän kätkön Pituusasteen.


X:

How many hours you would need to drive nonstop around the Earth along the equator with a constant speed of 5,555555555... m/s (meter per second)? The length of the equator we hereby estimate with 40.000 km. If necessary, round up X to a value without decimals!
(Cache owners note: Such a record has not yet been mentioned in the Guinness Book of Records...  :-)
Montako tuntia sinun pitää ajaa ilman taukoja maapallon ympäri pitkin päiväntasaajaa 5,555555555... m/s (metriä sekunnissa) nopeudella? Päiväntasaajan pituus oletetaan olevan 40.000 km. Tarvittaeessa pyöristä X ylöspäin, ilman desimaaleja!
(Kätkön omistajan huomautus: Tämä ennätys ei vielä löydy Guinnessin ennätyskirjasta... :-)

YP:
How many FULL days you calculate from X?
(e.g. if you got X = 2225 h, your result were 92,7 days, YP = 92, and therefore Y =9, P = 2) Oh..., you would BTW need about SQRT[(Days in December + 1 ) / 2] % longer than Mr. Phileas Fogg...
Montako TÄYSpäivää on luvussa X?
(esim. jos X = 2225 tuntia, tuloksesi olisi 92,7 päivää, niin YP = 92. Eli Y = 9 ja P = 2) Ai niin..., tarvitset muuten noin SQRT[(Päivät Joulukuussa + 1) / 2] % enemmän aikaa kuin Herra Phileas Fogg... 
 

Ö:
Largest digit of X.
(e.g. if  X = 2225 hours, then Ö = 5)
X:n suurin numero.
(esim. jos X = 2225 tuntia, niin Ö = 5)


R:
How many "Little Men" below the surface (underground) you count in the "Turning Wheels" picture above? Do NOT count the little man in the lower left corner of the explanation text in the picture! - The sum of all digits of your result will be R!
(e.g. if you count 27 little men, R = 2 + 7 = 9)
Montako "pikkumiestä" löydät maan alta "Turning Wheels" kuvasta? ÄLÄ laske mukaan kuvan vasemman alanurkan selitystekstissä oleva pikkumiestä! Kaikkien numeroiden summa on R!
(esim. jos laskit 27 pikkumiestä, R = 2 + 7 = 9)
 

Ä:
Amount of characters in the first name of the cache owners geocaching-ID!
(e.g. if  the cache owners  geocaching-ID were "MattiPöllö", first name "Matti" contains 5 characters. Therefore  Ä = 5)
Kirjainten määrä kätkön omistajan geokätköily-ID:n etunimessä!
(esim. jos kätkön omistajan geokätköily-ID olisi "MattiPöllö", "Matti" sisältää 5 kirjainta. Eli Ä = 5)

Longitude-geochecker:  LON_CHECK = PYÖRÄ x ÄRÖYP

If LON_CHECK contains the numbers 1311 and 4769, you have the correct Longitude!
(e.g. if you should get P=3, Y=7, Ö=6, R=1, Ä=2, then PYÖRÄ = 37612. Calulate LON_CHECK = 37612 x 21673 = 815164876. This LON_CHECK e.g. contains the numbers 8151, 1516, 6487, etc. but NOT 1311 & 4769. Therefore this would be the wrong Longitude!)
Kun LON_CHECK sisältää numerot 1311 ja 4769löysit oikein Pituusasteen!
(esim. kun saat P=3, Y=7, Ö=6, R=1, Ä=2, se tarkoittaa PYÖRÄ = 37612. Laske LON_CHECK = 37612 x 21673 = 815164876. Tämä LON_CHECK esim. sisältää numerot 8151, 1516, 6487, jne. mutta EI 1311 & 4769. Se tarkoittaa, että tämä olisi väärä Pituusaste!)

(4) FINAL CONTAINER


Open the container, get the log sheet out and please close the container again carefully.
If you should see any muggle folks around, please consider waiting to open the container until they are gone. THANK YOU VERY MUCH!
! --- Bring your own pen --- !

Avaa purkki, hae logi ulos ja
sulje purkki taas huolellisesti.
Jos huomaat jästi-porukkaa lähiympäristössä, ole hyvä ja harkitse purkin avaamista vasta kunnes he ovat poistuneet. KIITOS PALJON!
! --- Ota oma kynä mukaan --- !
Hyvää uutta vuotta!
Gott nytt år!
Happy new year!
Ein frohes neues Jahr!
=================================================================

Vaasan seudun aakkoset - Vasatraktens alfabet - Alphabet of Vaasa

Tämän kätkön ensimmäiseksi löytävän toivotaan tekevän seuraavaan aakkosten kirjaimeen liittyvän kätkön noin kahden-kolmen viikon kuluessa Vaasan alueelle. Kätkösarja ei ole siis rajattu Vaasan kapungin alueelle, "Vaasan seudun" voi tulkita kukin haluamallaan tavalla. Nyt on siis mahdollisuus vaikkapa ottaa kantaa kuntaliitoksiin... Mikäli FTF:n löytäjä ei halua kätköä tehdä, hän voi siirtää vastuun esimerkiksi STF:n loganneelle. Jaetuissa FTF:ssä voitte sopia keskenänne seuraavan kätkön tekijän, tai vetää vaikka pitkää tikkua. Mikäli halukasta ei millään tunnu löytyvän, ota yhteyttä vaikapa alphabet-sarjan aloittajaan (Saukki). Seuraava voi olla tradi-, multi- tai mysteerikätkö, miksipä ei jopa event!

Önskemål är att den som hittar denna först skulle göra nästa gömma med någon anknytning till alfabets nästa bokstav inom två-tre veckor i Vasatrakten. Alltså gömman behöver inte vara inom Vasa stads gränser, utan man kan tolka "Vasatrakten" hur man vill. Bra möjlighet att ta ställning till kommunsfusioner.. Om FTF-skattletaren inte vill göra nästa gömma, man kan flytta ansvaret till STF-loggaren. Om FTF är delad, kan ni tillsammans komma överens om vem som ska göra nästa burk. Om man inte hittar någon som vill göra nästa, kontakta den som började serien (Saukki). Nästa cache kan vara tradi-, multi- eller mysteriegömma, varför inte även event!

It is wished that the geocacher who finds this one first could make the next cache with some connection on the alphabet's next letter within two-three weeks to Vaasa area. The cache doesn't have to be inside the borders of Vaasa city, you can interpret "Vaasa area" as you wish. A good chance to take a stance on unions between cities...
If the FTF-logger doesn't want to make the next cache, s/he can delegate the mission to the geocacher who is second to find. When the FTF is divided, you can decide together who will make the next cache. If nobody wants to take the task, contact the geocacher who started this series (Saukki). The next cache can be a tradi, a multi or a mystery, why not even an event!

(Kopioi johdantoteksti omaan kätkökuvaukseesi )
(Kopiera inledningstexten till din cachebeskrivning )
(Copy this introduction to your cache description)


=================================================================Additional Hints (Decrypt)

[X:] z/f => xz/u
[Final container] Zbfg cebonoyl gur bayl 'ovplpyr' gurer. Or oenir...!!
[Loppupurkki] Uliva gbqraaäxövfrfgv nvabn 'cbyxhclöeä' fvryyä. Byr ebuxrn...!!
[If you come by car, it's better to approach GZ from the South! Not from North!!]

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

173 Logged Visits

Found it 158     Write note 12     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 4 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.