Skip to Content

This cache has been archived.

vlastos: Schránka prozrazena a ničena.

More
<

Misto setkavani

A cache by vlastos Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/14/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Místo Setkávání

 

Na pocátku mladšího stupne kultury s vypíchanou keramikou se ve strední Evrope objevují desítky kruhových objektu tvorených shodne soustrednými príkopy a palisádami. Jsou typické jak pro oblast podunajské lengyelské kultury, resp. na Morave kultury s moravskou malovanou keramikou, tak i v širší oblasti postlineárního vývoje, zejména v Cechách, v Saském polabí a Bavorsku. V ruzných formách jsou známy i ve zbývajících oblastech puvodne osídlených kulturou s lineární keramikou. Vyskytují se v ruzných velikostech a liší se v rade detailu své konstrukce, takže každý objekt je svým zpusobem originální. Casto jsou doprovázeny velkými príkopy ruzného tvaru, které nekdy vytvárejí celé soustavy ohrazení. Vžil se pro ne termín rondely, který má zduraznit jejich kruhový tvar na jedné strane a kulturní charakter jejich funkce na strane druhé.

 

 

Sakralizované místo zde mohlo pretrvávat dlouhá staletí nebo tisíciletí bez prímých archeologických dokladu až do naší soucasnosti. Nekdy bývá nejstarší krestanská kultura spojována s touto neolitickou tradicí. V širším kontextu jsou mladoneolitické rondely ve strední Evrope považovány za predobraz kruhových staveb na Britských ostrovech, ale i nekterých megalitických staveb v západní Evrope. Souhrnne se dnes studují jednotlivé prvky jako soucást sociokultovní architektury, která byla významnou soucástí pravekých spolecností.

V Cechách jsou dnes známy témer dve desítky takovýchto objektu, které byly odhaleny pri ruzných príležitostech predevším leteckých pruzkumem a rada z nich detailne poznána geofyzikálním merením. Vinorský rondel byl objeven náhodou v roce 1988 pri výkopu plynovodní prípojky. Vyhledání a zamerení podzemních objektu bylo ve Vinori provedeno metodou magnetometrie. Její princip spocívá ve sledování zmen lokálního magnetického pole na jehož základe lze vymezit ruzné druhy materiálu a výplne zahloubených objektu. Merení ve Vinori bylo provedeno v roce 1992, kdy byla zkoumána plocha 80x80 metru, kterou napríc prochází zhruba severojižním smerem dvojice plynovodných potrubí (silný rušivý vliv merení je patrný na plánu merení ). Kruhový príkop se presto podarilo sledovat a to zejména v prostoru na západ od plynovodu:

 

 

Rozhodující pro výklad funkce rondelu bude zrejme poznání úlohy velkých vnejších ohrazení, která doprovázejí nekteré rondely, a postavení rondelu v soucasném osídlení celých regionu. Zdá se, že tyto stavby hrály roli jistých centrálních spolecensko-kultovních objektu, prípadne kalendárních observatorí, okolo nichž se v relativne krátkém období uskutecnil první pokus o centralizovanou organizaci neolitické spolecnosti., dosud rozptýlené do malých pokrevne príbuzných jednotek. Uvažuje se také o soustredování obyvatel pro potreby jednorázového kultovního aktu, napr. vzývání pomoci. Je možné, že stavby sloužily jako operné body na dálkových cestách, a v tomto smyslu byly predchudci výšinných sídlišt.

 

 

Vinorský rondel se nacházel na míste dnešního pole táhnoucího se podél bytových domu konkrétne u domu c.p. 788 v ulici Ceskodubská na západním okraji obce. Kruhovitou stavbu o prumeru 55 - 60 m tvorily dva hrotovité príkopy 3,2 m široké a 1,7 m hluboké, pravdepodobne doplnené valem nebo palisádou a na ctyrech místech prerušené vstupními branami. Stavba byla situována na okraji tehdejší osady, avšak sídlištní objekty se uvnitr ohranicené plochy nenacházely. Všechny datovatelné prípady zahloubených objektu patrí zhruba do 2. poloviny 5 tisícíletí pred našim letopoctem. Jednalo se o kulturu prvních zemedelcu ve strední Evrope, kterí peclivé pozorovali a studovali principy a zákonitosti strídání rocních období. Kulturu šírící se po Evrope na konci doby ledové a uvedomující si závislost života na Slunci, ke kterému vzhlíželi se zbožnou úctou...

 

Závislost života na Slunci tehdy vyjádrenou orientací ke Slunci objevujeme a obdivujeme teprve nyní. Je proto zcela zrejmé, že z proklamovaných funkcí je vedle obranné, obchodní a spolecenské ona kultovní a sakrální pro rondel tou nejvýznacnejší. Rondel byl místem setkávání ve dnech duležitých pro tehdejší lidskou spolecnost.

A Vám všem preji štastná setkávání ve dnech duležitých pro lidskou spolecnost dnešní doby … [owner]

 

 

 

 

1.listopad – neolitický Nový rok

16. listopad - mezinárodní nekurácký den

11. prosinec - mezinárodní den hor

22. prosinec – zimní slunovrat

20. - 21. brezen – jarní rovnodennost

22. brezen - svetový den vody

23. brezen - svetový meteorologický den

1. duben - den ptactva

7. duben - svetový den zdraví

22. duben - den Zeme

2. kveten - mezinárodní den ptacího zpevu

24. kveten - svetový den národních parku

31. kveten - den otvírání studánek

5. cerven - svetový den životního prostredí

8. cerven - mezinárodní den oceánu

17. cerven - svetový den proti suchu a rozširování pouští

21. cerven – letní slunovrat

21. cerven - den kvetu

14. zárí - mezinárodní akce Clean up the World - Uklízíme svet

9.-10. zárí - dny evropského dedictví

16. zárí - mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy

22. - 23. zárí - podzimní rovnodennost

4. ríjen - svetový den zvírat

10. ríjen - mezinárodní den za omezení prírodních katastrof

20. ríjen - svetový den stromu

 

Použité prameny: sonnenobservatorium-goseck.de, Z.Ministr – Geniové dávnoveku, Oblastní muzeum Jenštejn a Ctenice, Archeologie pravekých Cech, 3. díl, str. 61

 

 

Z uvedených souradnic 50°8'34.788"N, 14°34'31.116"E byste pred sedmi tisíci lety rondel spatrili. Dnes tu pri hledání „rondelu“ budte obzvlášt obezretní – jedná se o bytovou zástavbu.

Additional Hints (Decrypt)

Bcn gearf aru gl

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.