Skip to content

<

LONGEST PLATFORM [B.Y.O.P]

A cache by Masierite Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/01/2011
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[LAT]: Dotajās koordinātēs slēpnis neatrodas.
[ENG]: At the given coordinates you will not find the cache.

 

[LAT]: Pēc Latvijas Dzelzceļa datiem garākais perons Latvijā atrodas Dzintaros, Jūrmalā. Perona garums (braucot virzienā uz Tukuma pusi) sastāda 474 metrus!! Pie tā varētu piestāt elektrovilciens ar 24 vagoniem, ja tāds vilciens, protams, būtu!

Tāds perona garums ir izveidojies vēsturiski.

Kādreiz (kopš 1877.gada) Dzintaru pieturvieta atradās pie Turaidas ielas (iela, kuras sākumā atrodas Dzintaru koncertzāle). Turaidas ielā līdz 1968.gadam atradās arī dzelzceļa pārbrauktuve. Taču, līdz ar Dzintaru viadukta uzcelšanu, šo pārbrauktuvi likvidēja, tāpēc cilvēku kustība pie šīs dzelzceļa pieturvietas samazinājās. Apmēram 1970.gadā likvidēja arī šo Dzintaru pieturvietu. UZDEVUMS: Dodieties uz bijušās Dzintaru stacijas perona sākumu, blakus šai vietai atrodas piketa stabiņš. Lielākais cipars uz tā būs Vērtība A. Nedaudz uz Rīgas pusi, pie nākošā piketa stabiņa, vēl pavisam nesen varēja redzēt bijušā Dzintaru perona noflīzēto segumu( sk.foto ex Dzintari).

Dodamies virzienā uz tagadējo staciju Dzintari. Pa ceļam (līdz stacijai) saskaitam cik koku aug paralēli dzelzceļam (kreisajā pusē)Ja 45 koki, tad->5; 46-->6; 47-->7- Vērtība B. Papriecājamies par jaunu peronu un atzīmējam Vērtību C - cik elektroniskos info dēļus Jūs redzat visā st.Dzintari peronā. Virzamies uz Rīgas pusi. Jūs tagad labi redzat Dzintaru viaduktu - cik "stabu" notur šo tiltu - Vērtība D (skaitiet uzmanīgi).

Apmēram tajā pašā laikā, kad tika izlemts likvidēt vēl vienu dzelzceļa pieturvietu, kura kādreiz atradās starp Bulduriem un Dzintariem – stacija Avoti (tā te darbojās kopš 1907.gada). Tika uzskatīts, ka pieturvieta Avoti atrodas nomaļus, un cilvēki izmantoja šo pieturu vienīgi, lai apmeklētu netālu esošo bērnu sanatoriju. Atrodiet vietu, kur kādreiz atradās pieturvieta „Avoti” (sk.foto Avoti). Gar šo peronu aug dzelzceļa stacijām raksturīgie koki, taču viens koks atšķiras. Kas tas ir par koku – liepa – 2, ozols-3, bērzs-5, kļava-7, kastanis-9 - Vērtiba E.

Pastaigājot pa šo „peronu”, ieraudzīsiet vēl vienu piketa stabiņu, netālu no tā betona stabu. Atrodiet TO skaitli, tagad saskaitiet ciparus kopā - Vērtība F.

Tā, pēc abu šo pieturvietu likvidēšanas starp tām izvietoja jaunu staciju. Tā ir tagadējā Dzintaru stacija. Tā kā vecā stacija Dzintari tika pārcelta tuvāk Rīgai - pagarinājās tās sākotnējais perons, tieši tāpēc Dzintaru perons šobrīd ir visgārākais.

Izbaudiet pastaigu pa garāko platformu Latvijā, kā arī, mazliet pagarinot šo pastaigu, aplūkojiet vietu, kur kādreiz atradās dzelzceļa pieturvieta „Avoti”!.

[ENG]: According to the data of Latvian Railway the longest platform of Latvia is located in Dzintari, Jurmala. Length of the platform (in direction to the side of Tukums) is 474 meters! At this platform could stop electric train with 24 wagons, if such train exists, of course!

Such length of the platform has developed historically.

Once upon a time (since 1877) Dzintari stop was located at Turaidas street (a street at the beginning of what the Dzintari concert Hall is located). At the Turaidas street the railway crossing was located until 1968. However, along with the Dzintari viaduct building, this crossing was liquidated, so the movement of people at this train stop decreased.TASK: Go to ex Dzintari station (closer to Turaidas street), near this place is the railway distance pole. The largest number on it will be the value A.

Going towards to the station Dzintari, count trees along rails (on the left side till station)If 45 trees, then->5; 46-->6; 47-->7- value B. Next count new electronics info desks value C. Now move towards and you will see Dzintari bridge columns - value D (count carefully). Approximately at the same time it was decided to liquidate another train stop, which once was located between Bulduri and Dzintari – Avoti train stop (it was working here since 1907). It was considered that train stop Avoti is located aside and people are using this stop only to visit the nearby existent children’s sanatorium. Find the location of the former stop "Avoti" (see photo – Avoti). Along the platform there are specific trees for railway stations, but one tree is different. What tree is it? lime - 2, oak-3, birch -5, maple - 7, chestnut -9. Value E.

Walking through this "peron", you will see another picket column, near the concrete post. Find the TO number, now count the numbers together - value F.

So around 1970 it was decided to liquidate both stops and build a new stop between them. It is present Dzintari train stop. Since the old Dzintari station was moved closer to Riga prolonged its initial platform, which is why the Dzintari platform is currently the longest.


[LAT] Slēpnis atrodas šeit: [ENG] Cache is located here:

N56 58.MKL E023 49.NSV

M=A+1

K=B-5

L=C-2

N=D-12

S=E+2

V=F-3

[LAT] Savas iegūtās koordinātes varat pārbaudīt šeit: [ENG] Here you can check your result:


 

Apsveicu ar:
FTF Gatisk
STF Edgars Laicans & bindons
TTF zigainis

Additional Hints (Decrypt)

trbpurpxre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.