Skip to Content

<

Söderfjärden Crater

A cache by AkiKarhu Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 3/17/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

2013: There are less than 200 known impact craters on Earth. 10 of them are located in Finland, which of Söderfjärden is the only completely dry one and said to be the most beautiful impact crater in Finland.


Voted 3rd best cache 2013.
(Geo Awards Gala Event)
THANK YOU!


520.000.000 ...

KA-B-O-O-M...In English...

... (520 million!) years ago a large meteorite collided with Earth.

In a hellish moment the power of the universe came to shape Söderfjärden. A meteorite with a diameter of nearly 300 m hit the earth with the enormous speed of more than 60.000 km/h. The angle of the impact was between 30° and 45°. The force of the impact is estimated to equal hundreds of nuclear bombs.


In a sudden violent explosion a huge crater was formed. Rock and meteorite melted and evaporated. Stones were plunged far over a wide area. A tsunami wave spreaded across the desert sea. The counter pressure of the Earth's crust raised a mountain dome in the center of the crater (type: Central Peak).

Söderfjärden with its 300 m depth and over 6.5 km width had been born!

Slowly the crater was filled with sand and clay and pressed together during millions of years, to form sedimentary rocks. More material, including sediment & Cambrian sandstone, covered and protected the crater's edges for hundreds of millions of years. Ice ages and erosion slowly wore up the crater rim.

At that time the meteorite hit Earth SOUTH of the Äquator at about a Longitude of S 30°! Since then, due to the continental drift, the crater has moved at different speeds to its current position at a Longitude of N 63°.
Unbelievable...? - But true!


The crater's Soil Profile

Several loose soil types have performed over the past 140.000 years during several glaciations (moraine layers) and ice-free stages (layers of sand-, silt- & claystone).
Pre-cambrian Trilobite- and Brachiopod-fossils can be found in a depth of 240 - 280 m preserved in silt- and claystone.
Suomeksi...

... (520 miljoonaa!) vuotta sitten suuri meteoriitti törmäsi Maahan.

Yhdessä helvetillisessä silmänräpäyksessä maailmankaikkeuden alkuvoima tuli muokkamaan Söderfjärdenin. Meteoriitti, jonka halkaisia oli lähes 300 m ja syöksynopeus jopa valtavat 60.000 km/h osui maapalloon. Meteoriitin putoamiskulma oli 30°...45° ja iskun voimaa (liike-energia) purkautui arviolta satojen ydinpommien veroisena räjähdyksenä.

Raju räjähdys teki syvän ja laajan kraaterikuopan. Kallioperä ja meteoriitti sulivat ja kaasuntuivat. Räjähdys sinkosi kiviaineen kauas ympäristöön. Tsunamiaalto levisi autiota merta pitkin. Kraaterin pohjaan syntyi vastapaine, joka nosti kalliokupolin kraaterin keskelle (tyyppi: Keskushuipullinen kraateri).

300 metrin syvyydellä ja yli 6,5 km:n halkaisijalla Söderfjärden oli syntynyt!

Hitaasti kraateri täyttyi hiekalla ja savella, joka vuosimiljoonien saatossa muuttuivat hiekka- ja savikiveksi. Kraaterin päälle kerääntyi enemmän sedimenttejä ja kambrikautisia hiekkakiviä, jotka suojasivat kraateria satojen miljoonien vuosien aikana. Jääkaudet ja eroosio kuluttivat vähitellen esiin kraaterin reunat.

Kun meteoriitti osui maahan, Söderfjärden (ja Suomi!) sijaitsi päiväntasaajan ETELÄPUOLELLA leveysasteella S 30°! Siitä lähtien kraateri on vaeltanut eri nopeuksilla maan sisäisten virtausten ajamana koko pitkän historiansa ajan leveysasteeseen N 63°.
Uskomatonta...? - Mutta totta!

Kraaterin maaperän kerrosjärjestys

Irtaimista maalajeista koostuva maaperä on syntynyt viimeisen 140.000 vuoden aikana. Ajanjakso sisältää useita jäätikkömäisiä (moreenikerroksia) ja jäättömiä vaiheita (hiekka-, siltti- & savikivi). Pre-kambriseja Trilobiitti- ja Brakkiopodi-fossiileja löytyy 240 - 280 m syvyydestä säilyneenä siltti- ja savikivikerroksissa.

Seven drillholes, SF-1 .. SF-7

...have provided knowledge of the crater geology. Cores from the deepest drill hole (SF-5) that went down to 347 meters, are displayed in the Meteoria exhibition near the given coordinates. The location of the drill holes and a cross-section of the crater can be seen from the two pictures below.
Seitsemän kairareikää, SF-1 .. SF-7

...on antanut tietoa kraaterin geologiasta. Meteorian näyttely esittää kairasydämiä syvimmästä reiästä (SF-5), joka ulottui 347 metrin syvyyteen. Kaikkien kairareikien paikat ja kraaterin poikkileikkaus näkyy alla olevasta kahdesta kuvasta.


Location of the drill holes SF-1 .. SF-7
Kairareikijen paikkoja
Drill holes SF-1 to SF-7

Cross-section of the crater / Kraaterin poikkileikkaus
Cross-section of the craterSimple vs. Complex crater

Simple crater:
A relatively small meteorite forms a simple impact crater with typically (on Earth) less than 4-5 kilometers in diameter. This type of impact crater is relatively smooth, bowl-shaped, and nearly circular. The rim or upper edge of the crater is well-defined, clearly very steep and raised above the surrounding landscape. The interior of the crater is steepest near the rim. The slope gradually decreases toward the center of the crater. Partially lining the interior of the crater is a layer of breccia (a coarse-grained rock composed of angular, broken rock fragments held together by a mineral cement).
The energy of the impact typically causes some rocks to melt. In simple craters, this impact melt is often found as small blobs of material within the breccia layer.
A circular layer of rock and dust thrown out of the crater during its formation surrounds the rim of the crater. Known as an "ejecta blanket" or "impact ejecta", this layer is deepest close to the rim. It becomes increasingly shallow outward from the crater.


Complex crater:
A larger meteorite forms a complex impact crater, which on Earth generally measures more than 4-5 kilometers in diameter. While the interior of a complex crater may initially be smooth, it does not remain so for long. Gravity causes the craters steep walls to collapse downward and inward, forming terraced walls (!) that may produce additional rims or rings within the crater.
Small complex craters with a central topographic peak are called central peak craters.
Intermediate-sized craters, in which the central peak is replaced by a ring of peaks, are called peak-ring craters.
The largest craters contain multiple concentric topographic rings, and are called multi-ringed basins.
An ejecta blanket surrounds a complex impact crater as much as it does a simple impact crater.

Söderfjärden is a Small Complex Crater (type: central peak).

Yksinkertainen vs. Monimutkainen kraateri

Yksinkertainen (maljamainen) kraateri:
Suhteellisen pieni meteoriitti (maapallolla halkaisija pienempi kuin 4-5 km) muodostaa yksinkertaisen meteoriittikraaterin. Tämän tyyppinen meteoriittikraateri on suhteellisen sileä, kulhon muotoinen, lähes pyöreä ja sen reuna on hyvin jyrkä.
Kraateri on jyrkin reunan lähellä ja se vähenee keskustaa kohti. Kraaterin sisäosasta löytyy breccia - kerros (karkeita kulmikkaita kiviosia, joita mineraali-sementti pitää yhdessä).
Tyyppillisesti meteoriitin iskun voimasta sulaa joitakin kiviä, jotka löytyvät usein pienellä "blobeillä" :-) breccia - kerroksesta. Samalla kraaterin reunan ulkopuolelle muodostuu pyöreä "kivi & pöly" - kerros. Tämä kerros, joka tunnetaan sanoilla "ejecta peito" tai "impact ejecta" on syvin lähellä reunaa. Poispäin (ulospäin) reunalta se muuttuu matalammaksi.


Monimutkainen (keskushuipullinen) kraateri:
Isompi meteoriitti muodostaa monimutkaisen meteoriittikraaterin (maapallolla halkaisija suurempi kuin 4-5 km). Pienemmät ovat yleensä maljamaisia. Mitä suurempi taivaankappaleen painovoima on, sitä pienempi kraateri voi olla keskushuipullinen.
Painovoiman vaikutuksesta kraaterin jyrkät reunat romahtavat alas- ja sisäänpäin, muodostaen terassoituja reunoja (!). Painovoima saattaa aiheuttaa myös lisäreunoja tai renkaita kraaterin sisälle.
Pieniä monimutkaisia kraatereita keskeisellä topografisella huipulla sanotaan "keskushuippu - kraateriksi" (central peak crater).
Keskikokoisia kraatereita joilla on keskushuipun tilalla rengas täynnä huippuja sanotaan "huippurengaskraateriksi" (peak-ring crater).
Kaikkein suurimpia kraatereita ovat monirenkaiset altaat (multi-ring basins).

"Ejecta peito" (impact ejecta) löytyy samalla sekä yksinkertaisista kraatereista että monimutkaisista kraatereista.

Söderfjärden on pieni monimutkainen kraateri (tyyppi: keskushuippu).


Simple Crater vs. Complex Crater


TODAY

Söderfjärden is a plain in Ostrobothnia on the western coast of Finland, about 10 km south of the city of Vaasa.
After rising from the sea due to the post-glacial rebound, Söderfjärden was wetland but was drained in the 1920s. This makes Söderfjärden unique and special among all other impact structures in Finland that are at least partially or completely under water.

Today Söderfjärden is a dried up agricultural plain of the size of about 3000 full-scale football fields where different cereals (e.g. barley, wheat and oats), sugar beets, oil crops and potatos are cultivated on approximately 80% of the area.

Söderfjärden is very clearly visible from air as a large nearly circular field. It is a paradise for birds, especially known for the most important feeding and resting place for cranes in Finland with a total of about 10.000 visiting cranes each autumn. Therefore the crater is a "Natura 2000" site.

At the given coordinates there is the visitor center "Meteoria" - founded in 2007 - with an exhibition about the impact crater. Additionally you will find a bird-watching tower (24/7 open) and an astronomical observatory with a telescope.

The visitor center "Meteoria" is open from beginning of June until end of September:
- Sundays at 2 pm - 8 pm,
- Wednesdays at 6 pm to 8 pm

NYKYPÄIVÄ

Söderfjärden on alue Pohjanmaalla, Länsi-Suomen rannalla, noin 10 km Vaasasta etelään.
Jään sulamisen jälkeen paine hellitti ja maa alkoi kohota. Söderfjärden oli kosteikkoa, mutta se on kuivatettu 1920 luvulla. Tämä tekee Söderfjärdenin ainutlaatuiseksi Suomen tunnetuista törmäyskraatereista, koska kraateri ei ole täyttynyt vedellä.

Nykypäivänä Söderfjärden on kuivatettu, noin 3000 jalkapallo-kentän kokoinen maanviljelylakeus. 80% alueen viljelmistä on lähinnä ohraa, kauraa ja vehnää. Muita viljelykasveja ovat sokerijuurikas, öljykasvit ja peruna.

Söderfjärden näkyy ilmasta selkeänä lähes pyöreänä alueena. Se on myös lintujen paratiisi. Syksyisin alueella levähtävien kurkien yhteismäärä lähentelee 10.000 yksilöä, joten Söderfjärden on ylivoimaisesti tärkein kurkien levähdyspaikka Suomessa, minkä takia kraateri on "Natura 2000" alue.

Annetuilla koordinaatteilla on vuonna 2007 perustettu vierailukeskus "Meteoria", jossa on näyttely meteoriitin törmäyksestä. Lisäksi löytyy lintutorni (avoinna 24/7) ja tähtitieteellinen observatorio kaukoputkella.

Vierailukeskus "Meteoria" on avoinna kesäkuun alusta syyskuun loppuun:
- Sunnuntaisin klo 14 - 20,
- Keskiviikkoisin klo 18 - 20

Söderfjärden Today...

Timeline of Söderfjärden / Söderjärdenin aikajana

KA-BOOM!!! Söderfjärden was born South of the Equator (S 30°). Ca. 520.000.000 years ago KA-BOOM!!! Söderfjärden syntyi päiväntasaajan eteläpuolella (S 30°).
Söderfjärden crossed the Equator in northern direction. 400.000.000 years ago Söderfjärden yllitti päiväntasaajan pohjoispuolelle.
Söderfjärden was still covered under a 3 km thick sheet of ice. 18.000 years ago Söderfjärden oli vielä 3 km:n paksun jääpeiton alla.
The ice disappeared from the Kvarken area and Söderfjärden was 250 m below the water surface. 10.500 years ago Jään alta paljastuva kraateri jäi 250 m vedenpinnan alapuolelle.
Söderfjärden's highest rim rose from the sea. 4.500 years ago Kraaterireunan korkeimmat kohdat kohosivat saariksi.
Söderfjärden was a sea bay, surrounded by land. 1.000 years ago Kraateri oli saarten suojaama merenlahti.
First attemts were made to close off Söderfjärden from the sea. 1775 Ensimmäiset yritykset eristää Söderfjärden merestä.
Pumps in Söderfjärden started to dry the land. 1926 Kuivatuskanavat ja pumppuasema valmistuivat.
The pumping still continues, because a significant part of Söderfjärden remains below sea level. 2012 Pumppaus jatkuu, koska huomattava osa kraaterista on vielä merenpinnan alapuolella.
This Earthcache was published. :-) 2013 Tämä 'örtti' oli julkaistu. :-)
To claim this Earthcache:

(1)
At the given coordinates you will see the "Tellus-timeline", a wooden construction, which is 45,67 m long. 1 cm equals 1 million years of time.
What is the distance in [cm] or [million years] between the pole that represents first life on Earth and the pole that represents the meteorite impact in Söderfjärden?

(2)
Go to the top of the bird-watching tower, which is about 25 m East of the the given coordinates, look around, enjoy the view and observe the outer rim of the Söderfjärden crater. How you might conclude even after 520 million years that Söderfärden Crater is a "Complex Crater"?
You can use the cache description as a source of information!


OPTIONAL:
(3.1)
Calculate the average speed of the Söderfjärden crater on it's journey from where it was born about 520 million years ago to it's current location (given coordinates of this Earthache). Assume constant speed and it's moving direction with 0° (straight from South to North).
Most impressive units are: [cm/year] or [cm/average human lifetime*]
*estimated with 80 years

OPTIONAL:
(3.2)
I would appreciate if you could take a photo of you and/or your GPS e.g at the given coordinates or on the bird-watching tower and add it to your log.

Löydön vaatimukset:

(1)
Annetuilla koordinatteilla löydät "Tellus-timeline" eli puinen rakenne, jonka pituus on 45,67 m. 1 cm vastaa 1 miljoonaa vuotta.
Kuinka pitkä etäisyys yksiköllä [cm] tai [miljoonaa vuotta] on "Elämä alkaa"-paalulta "Söderfjärdenin synty" (eli meteoriitin törmäys) paalulle?

(2)
Kävele ylös Lintutorniin, joka sijaitsee noin 25 m Etelään annetuilta koordinaateilta, katsele ympärillesi, nauti maisemaa ja tarkkaile kraaterin ulkoreunaa. Kuinka voit päätellä jopa 520 miljoonan vuoden kraaterin synnyn jälkeen, että Söderfjärden on "Monimutkainen kraateri"?
Voit käyttää tämän kätkön kuvausta tietolähteenä!VAPAAEHTOISESTI:
(3.1)
Laske Söderfjärdenin kraaterin keskinopeus matkalla synnyinpaikaltansa noin 520 miljoonaa vuotta sitten nykypäivän sijaintipaikkaansa (tämän kätkön annetut koordinaatit). Oleta muuttumaton (eli koko ajan sama) nopeus ja kulkusuunta 0°seen (suoraan etelästä pohjoiseen).
Vaikuttavimmat yksiköt: [cm/vuosi] tai [cm/ihmisen keskimääräinen elinikä*]
*arviotu 80 vuotta
VAPAAEHTOISESTI:
(3.2)
Olisi kiva jos ottaisit kuvan sinusta ja/tai kepsustasi (GPS) esim. annetuilla koordinaateilla tai lintutornissa ja lisäisit sen logiisi.


You don't have to wait for a specific logging permission!
You can log your visit after you've sent me your answers in an email via my geocaching account (Send message).
I'll contact you if there's something unclear in your answer or you should have further questions!

Thanks for visiting.
I hope you enjoyed your stay!Sinun ei tarvitse odottaa erillista "logging" - lupaani!
Voit logata kätkön löydettäväksi sen jälkeen kun olet lähettänyt vastauksesi geocaching.com tilini kautta (Send message).
Otan yhteyttä sinuun, jos vastauksessasi olisi jotain epäselvää tai sinulla on lisää kysyttävää!

Kiitos paljon käynnistä.
Toivon, että nautit vierailusta!


Very close to this Earthcache you will find the traditional geocache "GC1E5XP - Meteoria" by Raksen. Use the opportunity to log this geocache at the same time, if you haven't done yet.

"Meteoria-Observatory" opening times 2013:
"PDF-file, Save link as..."


[77th Earthcache in Finland]
Additional Links

EID (Earth Impact Database): http://www.passc.net/EarthImpactDatabase/Europe.html (10/2012)

Additional Hints (Decrypt)

[Logging task 1: You can measure in 'cm' or calculate in 'million years']
[Optional logging task 3.1: speed = distance / time]

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

447 Logged Visits

Found it 442     Write note 4     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 241 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.