Skip to content

<

Jordankou na Lomnicak 2634 m.n.m.

A cache by bubulak, prodesign Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/13/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Jordánkou na Lomnicák 2634 m.n.m.Lomnický štít
je jedným z najpopulárnejších vrcholov Vysokých Tatier a dlho bol považovaný za najvyšší. Na sever vybieha dlhým hrebenom k Baraním Rohom (oddelený od neho Sedielkom pod Lomnickým), J hreben pokracuje cez Lomnickú kopu a Lomnické sedlo, na V sa vetví Vidlový hreben (oddelený Medenou štrbinou). Lomnický štít sa vypína nad troma dolinami - Malou Studenou, Skalnatou dolinou a Medenou kotlinou. Na jeho vrchole sa nachádza observatórium.

Na vrchol nevedie znacený turistický chodník, ale existuje viacero ciest ako sa sem dostat:

·
Jordánka - Teryho chata - Spišské plesá - Jordánová štrbina - Lomnická vežicka - Sedielko pod Lomnickým - Lomnický štít. Cesta je velmi pekná, vela vzdušných exponovaných úsekov
·
Teryho kuloár - Malá studená dolina - Teryho kuloár - Sedielko pod Lomnickým - napojenie sa na Jordánku
·
Traverz ferrratou - z Lomnického sedla normálkou až po traverz vlavo na ferratu popod západnú stenu až do Teryho kuloáru. Cesta je velmi vzdušná. Na niektorých miestach doporucené priistenia lanom.
·
Medené lávky – Zelené pleso – Medená kotlina – Medené lávky – Medená štrbina – Lomnický štít
·
Zo skalnatého sedla - normálka


Táto keška je venová všetkým horolezcom, ktorí si radi spríjemnia svoj život pobytom na horách. Samozrejme je potrebné dodržiavat návštevný poriadok TANAPu.


Viac info nájdete tu: Sprievodca TA3POZOR!

Geocache je prístupná, len ak dodržíte zákonom stanovené podmienky!
Geocache je umiestnená na území TANAP-u mimo vyznačený turistický chodník, preto je v zmysle Zoznamu vyhradených miest v TANAP-e č.1/2017 zo dňa 14.06.2017 návštevníkom prístupná len v sprievode oprávnenej osoby (horského vodcu) a horolezcom organizovaným v horolezeckých zväzoch, a to za dodržania osobitných podmienok, ktoré nájdete tu:

Zoznam vyhradených miest v TANAP-e č.1/2017

Nedodržanie osobitných podmienok, určených pre činnosti na vyhradených miestach, je vykonávaním činnosti, ktorá je v zmysle zákona o ochrane prírody zakázaná (§11 až §16 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny) a bude mať za následok trvalé zrušenie geocache.

Viac informácii: Geocaching v Tatranskom národnom parku.


WARNING!

Geocache is accessible only in line with special conditions defined by law!
This geocache is hidden in Tatranský national park, off the official marked hiking and educational footpaths. Therefore, in line with the List of Reserved places in TANAP (no 1/2017, valid from 14.06.2017), is accessible only accompanied by an autorized person (mountain guide) and by climbers organized in mountaineering clubs. In addition, you have to comply with all the special conditions listed in this document:

Zoznam vyhradených miest v TANAP-e č.1/2017

If you fail to meet special conditions for activities in Reserved places, your activity is prohibited under the law (§11 to §16 Nature and Landscape Protection Act no.543/2002) and will lead to archiving the geocache.

More information: Geocaching in Tatranský national park.

Additional Hints (Decrypt)

Wbeqnaxn - cbfyrqan ergvnmxn
cubgbuvag

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.