Skip to Content

<

Geithus bru - Geithus #1

A cache by Natttur Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/17/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

NORSK:

Cachen er ikke plassert på brukonstruksjonen eller i umiddelbar nærhet av hovedveien. Det finnes opplysninger i teksten eller området som kommer godt med ved løsningen av en senere bonuscache.

ENGLISH:

The cache is not placed on the bridge or close to the main road. Information in the text or the area is good to have when solving a later bonus cache.


Geithus bru

Geithus bru - eller Nybrua som den kalles på folkemunne - er et viktig bindeledd mellom Geithus nordre og søndre områder.

Dagens bru stod ferdig i 1909, men før dette var det ei privat bru i dette området. Denne ble imidlertid tatt av flommen i 1860, da vannstanden nådde ca. 5 meter over normalvannstand ved brustedet. Geithus var nå effektivt delt i to. For å komme over Drammenselva måtte man nå ro over mens man trosset den sterke strømmen og tømmeret som kom flytende. Geithusingen Christian Skredsvig beskriver dette i sin bok "Møllerens søn".

Det skulle gå noen år med flere forslag til ny bru - både når det gjelder plassering og type, men valget falt til slutt på hengebru med kabler og steintårn. Arbeidet startet vinteren 1908-09 og ved utgangen av november 1909 var "Gjeithus Bro i fuld brukbar stand".

"Gjeithusbroen" en vinterdag i 1922

"Gjeithus Bro" var åpenbart et interessant byggverk, veimyndigheten fikk laget en modell av brua i målestokk 1:25 som inntil mange år etter krigen sto utstilt ved NTH i Trondheim.

12. april 1940 rykket tyske styrker nordover mot Modum. For på hindre framrykking gjennom Geithus ble alle 8 kablene til brua kappet med skjærebrenner - og brua falt ned i elva. I begynnelsen av 1941 var brua reparert igjen.

9. september 1974 ble en av kablene revet av da en trailer kjørte borti den. Nærmere undersøkelser viste at alle kablene var sterkt rustskadde. Veimyndighetene foreslo da oppsiktsvekkende å avvikle Nybrua for godt. Geithusingene er vanligvis et meget tålmodig folkeferd, men denne gangen reagerte de. Modum kommunestyre fulgte også opp med et skarpt vedtak om at Nybrua måtte repareres. Og slik ble det, i 1975. De fire kablene på hver side ble byttet ut med to nye og sterkere på hver side. Fotgjengerbane ble også anlagt på oppstrømsiden året etter.

Sommeren 2012 ble brua midlertidig stengt for store kjøretøy i påvente av utbedring av skader på opplagring, brufuger og dekke. Høsten 2013 var brua stengt for all trafikk i 6 uker og ble påkostet over 2 mill. kroner til ny opplagring av brua og utbedring av skadene som brua var påført. Eksisterende gamle lager holdt ikke for dagens økte trafikkbelastning, og ny type opplagring ble anbefalt. Kostnadene ble sett på som en nødvendighet i forhold til bruas betydning i lokalsamfunnet.

"Gjeithus Bro" - Nybrua - var 100 år i 2009, og vi får tro den står i 100 år til!

Beholderen har plass til logg og blyant.

Cachene i Geithus-serien:
  • Geithus bru - Geithus #1 (GC37RTZ)
  • Olav Werners plass - Geithus #2 (GC37RV1)
  • Geithus stasjon - Geithus #3 (GC37RV5)
  • Rolighetsmoen - Geithus (bonus) (GC37RV7)
ENGLISH:

The Geithus bridge was completed in 1909 and finally connected the northern and southern parts of Geithus. Even though it was sabotaged during World War II to slow the German troops and nearly taken out of service permanently after a truck accident in 1974, the bridge still stands - over 100 years later.

The container holds log sheet and pencil.

Kilde: Modum Historielag "Gamle Modum 2009" (Egil Christiansen og Erling Diesen)
Foto: www.nb.no/gallerinor (Anders Beer Wilse)

Geocaching i Norge

Additional Hints (Decrypt)

[NOR] Zntargvfx, onx
[ENG] Zntargvp, oruvaq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.