Skip to content

SPORE94 - Mestska knihovna Kurim Traditional Geocache

This cache has been archived.

bediss: Takže .. rozhodnuto .. bude jiná verze na jiném míste.

More
Hidden : 11/25/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:SPORE 94 - Mestská knihovna v Kurimi

V roce 1849 byla v mestysi Kurimi založena vrchním správcem veverského panství Jakubem Nedopilem obnosem 100 zlatých obecní knihovna. Dne 28. ríjna 1883 byl utvoren z této knihovny ctenársko-hospodárský spolek TOMEK, nesoucí název po pražském spisovateli. Spolek TOMEK byl narízením okresního úradu rozpušten 11. srpna 1939. Teprve po válce dochází k obnovení knihovny v Kurimi a to sloucením knižních fondu pred válkou zaniklých spolku.

V roce 1950 mela obecní knihovna 2837 svazku. Stálých clenu knihovny bylo 496. Se vzrustajícími fondy bylo nutné knihovnu nekolikrát prestehovat. Byla umístena v Hudební škole, pozdeji v budove Delnického domu. Bylo to však pouze provizorní rešení a teprve v roce 1976 byly pro potreby knihovny postaveny odpovídající prostory. Na nekolik následujících let se stala Mestská knihovna v Kurimi nejnovejší a nejvetší v okrese Brno-venkov. V soucasných prostorách je knihovna již 26 let. Se vznikem Okresní knihovny Brno-venkov se sídlem v Židlochovicích se stala její pobockou s profesionálními pracovníky a s metodickou cinností pro 6 místních knihoven (MK ceská, Jinacovice, Lelekovice, Moravské Knínice, Rozdrojovice a Vranov.) Velkým problémem se zacíná stávat nedostatek místa na uložení nových knih, vhodné prostory nejsou ani na besedy se školami. S možností pocítacové techniky se v knihovne mnohé zmenilo.

V roce 1992 se zacalo s retrokatalogizací celého fondu a soucasne se zpracovávali docházející nové knihy. Knihovnický program LANIUS vystrídal v roce 1994 systém SMARTLIB vzhledem k potrebám centrálního oddelení nákupu knih v Okresní Knihovne.

1.cervence 1995 bylo zapocato s pujcováním pomocí cárového kódu v detském oddelení. Po rocní "zkušební dobe" bylo prevedeno na automatizovaný systém i oddelení pro dospelé ctenáre. Pres pocátecní neduveru ctenári velmi rychle prijali také možnost vyhledávat v elektronickém ON-LINE katalogu. V cervenci 1997 byla knihovne nabídnuta Mestským úradem možnost instalace verejné internetové stanice. Díky financní podpore mesta byl zakoupen PC a zajišteno pripojení na internet. V roce 1999 rozšírila knihovna svou nabídku o pujcování CD nosicu. Dále jsou zájemcum v knihovne k dispozici ruzné encyklopedie a hry na CD-ROM.

V roce 2009 tedy oslavilo mesto Kurim 160 let od založení své první knihovny. V soucasnosti je knihovna po rekonstrukci.

*Informace jsou prevzaty z www.mkkurim.cz*

SPOREThis cache has been spawned from the SPORE Cache Brno (GC3018T)

Visit the listing for more informaiton.


Keš

zámerne je umístnená u zadního vchodu do knihovny, který se používá obcasne. Hlavní vchod je ve waypointu. Uložení je víceméne už klasické a není treba žádné nápovedy.

Additional Hints (No hints available.)