Skip to content

Domazlice Multi-cache

This cache has been archived.

Mikiss: Už není čas.

More
Hidden : 12/13/2011
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CS: Domažlice sú pekný mestecko...
EN: Domazlice, nice town...

DOMAŽLICE
Neco o Domažlicích
Pohranicní a kdysi též královské mesto Domažlice se sousedním Chodskem patrí
k turisticky nejatraktivnejším místum západních Cech. Bohatou historii kraje zde
pusobive dotvárí klidná a prumyslem nedotcená krajina Ceského lesa.

Nejbližší okolí Domažlic bylo osídleno již v praveku. Archeologické nálezy
z milavecského mohylového pohrebište, vzdáleného sotva 5 km od Domažlic, jsou
datovány do 13. stol. pr. n. l. Jedna z mohyl, vybavená výjimecnými milodary,
obsahovala hrob významného válecníka z období strední doby bronzové. Známý
bronzový vozík z této mohyly je dnes uložen v Národním muzeu v Praze -
domažlické muzeum vlastní jeho presnou kopii.

Klícovou úlohu sehrálo Domažlicko v nove se formujícím knížectví Premyslovcu.
V období 9. - 10. stol., kdy se zacíná vytváret hranice ceského státu, dochází
v bezprostredním okolí dnešního mesta k založení duležitého hradište Tuhošt,
které dalo název celému kraji a je dodnes uchováno v nemeckém názvu mesta
Domažlic - Taus i ve starém latinském ekvivalentu jména Tusta. Tuhošt byla
duležitým správním bodem knížecí moci na jihozápade Cech.

Nejstarší psané zmínky o Domažlicích se vyskytují v opisu listiny knížete
Boleslava II., který se hlásí do r. 993 a v nemž ceský kníže postupuje nove
založenému Brevnovskému klášteru u Prahy cást výnosu ze cla v „Domasilicich“.
Od tohoto data jsou zmínky o Domažlicích.

Chloubou Domažlic, které jsou prohlášeny mestskou památkovou rezervací, je
námestí s loubím. V jeho stredu stojí kostel Narození Panny Marie s nejznámejší
dominantou mesta, štíhlou válcovou veží, která je od svislé osy vychýlena o
celých 60 cm. Z jejího ochozu, který se nachází 56 m nad námestím, si mohou
návštevníci prohlédnout Domažlice i jejich okolí vcetne pohranicních pásem
Ceského lesa a Šumavy. Druhá válcová vež, dnes rovnež verejnosti prístupná,
patrí Chodskému hradu, v nemž je umísteno Muzeum Chodska. Muzeum Jindricha
Jindricha, položené na opacné strane mestského jádra, nabízí návštevníku bohaté
národopisné sbírky.

K nejvýznamnejším událostem Domažlic náleží každorocne v srpnu Chodské
slavnosti, spojené s tradicní poutí na blízkém vrchu Vavrinec. V techto dnech
ožije mesto vystoupením rady predevším místních, ale i zahranicních folklorních
souboru.

Ale dost teorie. Nemám v plánu vás tu nudit údaji z dejepisu. Chci vám jen
ukázat pár krásných míst našeho mestecka. Ostatne, víc o historii a soucasnosti
mesta se mužete dozvedet na www.domazlice.info, nebo prímo pri procházce
mestem na informacních tabulích u jednotlivých historických objektu.

zdroj: www.domazlice.info


Kudy ke keši
1. Nejprve se vydejte ke starobylému gotickému kostelu U Svatých. Kostel vyhorel
v roce 164E. Dále zjistete kolik náhrobních kamenu význacných osobností mesta
je v lodi kostela. Ciferací tohoto císla dostanete písmeno G.


2. Pak se vydejte smerem k námestí. Spodní cást námestí „stráží“ Dolejší brána. Na
informacní tabuli se krome zajímavých historických údaju dozvíte i hodnotu
písmena B. B je nejcasteji se opakující císlice.
Rozsáhlá rekonstrukce brány byla provedena v roce 19I5.


3. Pokracujte dále do stredu námestí. U kostela Narození panny Marie (nemužete
minout, je to ta vysoká vež) se dozvíte indicii A. Kolik soch je nad bocním
vchodem do kostela?


4. Naproti kostelu je radnice. Indicie H je pocet historických svetel na fasáde
i v loubí radnice.


5. Ted opustíme námestí a vydáme se k jihu, k Bezdekovské brance.
V pruchodu branky pohlédnete ke stropu a spocítejte trámy. To je hodnota C.


6. Další stanovište je u chodského hradu. Jeho císlo popisné si zapište ve tvaru FD.


7. Ted už máte vetšinu potrebných údaju k nalezení pokladu. Chybí jen duležitá
malickost. Klíc od pokladu. Ten hledej na souradnicích:

N 49°26.ABC
E 12°55.DEFTed už vám nic nebrání v tom, dojít si pro poklad. Cestou ke keši pujdete kolem
další pekné budovy.

Keš je na souradnicích:

N 49°26.HGF
E 12°55.CFIKeš je na velice frekventovaném míste, ale nenápadnost je zde spíše na škodu ;-).


Vetšina zastávek je v zastavené oblasti a muže nastat problém s presným zamerením,
ale myslím si, že nebute mít problém s nalezením vetšiny indícíí.

Additional Hints (Decrypt)

Frz cbšgáx arpubqí. Cbfgzna qba'g tb gurer.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)