Skip to content

Mooi Velserbeek! Multi-cache

Hidden : 12/05/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

In dit rondje wordt stilgestaan bij een stukje historie van
gemeente Velsen en laat een grote diversiteit aan bijzondere
objecten zien die zich in dit park bevinden. De cache is een multi
van ca 2 km die ook geschikt is om met kinderen te doen. De gehele
cache is via de paden te volgen, behalve voor de eindlocatie, daar
moet men ca 2 meter van het pad af.

Mooi Velserbeek!

Je kunt je cachemobiel parkeren op:

N 52°27.693 - E004°38.706


WP 1: Buitenhuis. N 52°27.670 - E004°38.681
Vroeger was dit het buitenhuis van Baron van Tuyll, tegenwoordig doet het dienst als advocaten kantoor. Boven de ingang staat het wapen van Velsen.
Welk dier staat er in het wapen van Velsen?
- Ezel = 1
- Lam = 2
- konijn = 3
- Paard = 4
Het antwoord is A =

WP 2: Volière. N 52°27.657 - E004°38.602
Tegenover het hertenkamp vindt u een volière met een grote verscheidenheid aan vogels.
Uit hoeveel verticale zijden bestaat de volière?
Het antwoord is B =

WP 3: Kinderboerderij. N 52°27.706 - E004°38.533
Altijd een vrolijke boel hier, vooral in het voorjaar als er kleine konijntjes, kuikentjes en geitjes binnen huppelen.
Wie mogen hier niet naar binnen?
- kinderen = 1
- volwassenen = 2
- honden = 3
- katten = 4
Het antwoord is C =

WP 4: Sport. N 52°27.701 - E004°38.481
Op een enigszins vergeten plek ligt al lange tijd een sportveld.
Welke sport kan hier worden beoefend?
- Tennis = 1
- voetbal = 2
- hockey = 3
- atletiek = 4
Het antwoord is D =

Ga nu via N 52°27.685 - E004°38.472 naar het volgende WP

WP 5: Brug. N 52°27.641 - E004°38.351

Een ingang van Velserbeek aan de van Tuyllweg.
Hoeveel ronde palen staan hier op de brug?
Het antwoord is E =

WP6: Kluizenaarshuisje. N 52°27.619 - E004°38.307
Vroeger is er als tuinversiering een hermitage of kluizenaarshut in Velserbeek geplaatst.
De toendertijd in de hut zittende en in bruine pij gehulde pop hield de herinnering levend aan een kluizenaar die daar eens zou hebben geleefd.
Volgens de legende was deze heremiet de zoon van een graaf. De jongen beminde een meisje van ver beneden zijn stand. De graaf verbood hem zijn liefde aan het meisje te tonen. De jonkman was ontroostbaar en verbitterd. Hij zonderde zich af van de wereld en ging een kluizenaarsleven leiden ergens in de Kennemerduinen op een plek die later wordt aangeduid als Velserbeek.
Tot in de Tweede Wereldoorlog is het nog mogelijk met een trekpontje naar het eilandje te varen om de kluizenaarspop in zijn hut te zien treuren om zijn verloren liefde. Op een kwade oorlogsdag vindt men de romp van de pop in de modderige gracht rond het eiland en de pop wordt niet meer teruggeplaatst. Ook het pontje verdwijnt, omdat door de verlaging van het grondwaterpeil de Engelmundusbeek rond het eiland praktisch droogvalt.
De kluizenaarshut is in 1946 gerestaureerd.
Wat voor kleur heeft de voorzijde van het huisje?
- groen = 1
- wit = 2
- zwart = 3
- bruin = 4
Het antwoord is F =

WP 7: Chinese theehuisje. N 52°27.595 - E004°38.453
Chinese schellen- of theehuisje is gebouwd in 1785 in opdracht van de toenmalige grondeigenaar.
Wat voor teken staat er boven de deur van het huisje? (aan de binnenkant)
- cirkel = 1
- vierkant = 2
- rechthoek = 3
- driehoek = 4
Het antwoord is G =

WP 8: Jannever huisje. N 52°27.531 - E004°38.580
(Jannever is oud Hollands voor jenever), in de volksmond wordt het ook wel het “heksenhuisje” genoemd.
Vroeger kon men hier na de jacht een borrel halen.
Het Jeneverhuisje is gebouwd in ca. 1930. Het huisje is dan nog helemaal van hout en is het metselwerk er op geschilderd. Na de Tweede Wereldoorlog wordt, met het oog op vandalisme, het houtwerk door echt metselwerk vervangen.
Hoeveel steentjes zitten er in het boogje boven de deur?
Het antwoord is H =

WP 9: Muziektent. N 52°27.572 - E004°38.581
Ter ere van het 50 jarig bestaan van het Noordzeekanaal en IJmuiden, wordt er in het park Velserbeek een muziektent geplaatst. De muziektempel is als werkstuk gebouwd door leerlingen van de Ambachtschool van Velsen.
Welk jaartal staat er op de muziektent? Stapeltel het antwoord.
Het antwoord is I =

WP 10: Thee schenkerij. N 52°27.618 - E004°38.586
Vroeger was dit gebouw een oranjerie (plantenkas). Later is het een thee schenkerij geworden. Tegenwoordig kan men hier heerlijk eten en drinken. ’s Zomers kun je er ook een lekker ijsje halen.
Hoe laat komt de Rotaryclub (RC) Velsen hier bijeen? Neem de cijfers voor de punt.
Het antwoord is J =

Bereken nu het eind coördinaat:
N 52°A(E+D).(CxH)I
E004°C(FxG).(I-A)(GxJ-G)

Controle: A+B+C+D+E=24 en F+G+H+I+J=48

Additional Hints (Decrypt)

50 pz npugre qr gjrryvat.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)