Skip to content

SPORE 09 - Cisarska jeskyne Traditional Geocache

Hidden : 01/01/2012
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
SPORETato schránka byla zrozena ze SPORE Cache Brno (GC3018T)

Pro více informací navštivte listing této keše.


Císarská jeskyne leží v Ostrovském žlebu na severovýchodním okraji Ostrova u Macochy v Moravském krasu. Bývala proto taky nekdy nazývána jako "Ostrovská vodní jeskyne." Jeskyni objevil Johannes Anton Nagel, který provádel první pruzkum v roce 1748. O výzkum se zajímal i starohrabe Hugo František Salm, který zde roku 1804 uvedl císare Františka I. a císarovnu Marii Terezii. Od té doby dostala jeskyne název "císarská" a toto jméno zlidovelo. V roce 1904 a 1905 zde probíhal rozsáhlý výzkum, byly objeveny nové chodby, prostory, jezírka i dómy. Pro verejnost byla otevrena v roce 1930. Soucástí prohlídky byla i plavba na lodickách. Roku 1933 byla ve skalním výklenku v jeskyni umístena socha Panny Marie Lurdské a místo bylo nazýváno "Moravskými Lurdami". Jeskyne byla v provozu až do roku 1952, kdy byla z duvodu castého zatopení vodou uzavrena. Tenkrát socha p. Marie zmizela a dodnes se po ní bezvýsledne pátrá. V roce 2001 zde byla umístena sochá nová, která byla ze dreva a ta v jeskyni trpela chladem a vlhkostí. Proto byla roku 2005 porízena socha nová - keramická. Jedenkrát do roka se zde koná pout. Jeskyni používá od roku 1997 detská lécebna se speleoterapií v Ostrove u Macochy.Ve stráni nad jeskyní se nachází nekolik menších jeskynek. Keš samotná se nachází u jedné z nich.


Additional Hints (No hints available.)