Skip to content

Challenge: Fra A til Å i Bergen kommune Mystery Cache

Hidden : 01/07/2012
Difficulty:
5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cachen befinner seg på de oppgitte koordinatene, men dette er en utfordringscache, og visse krav må oppfylles for å kunne logge den.


Fra A til Å i Bergen kommune

Alfabetet

For å logge denne cachen må du ha klart følgende:

- Funnet minst én cache med navn som begynner på hver bokstav i det norske alfabetet.
- Alle funnene må være innenfor Bergen kommune.

Funnene kan være gjort når som helst, så det er fullt mulig å være kvalifisert allerede når denne utfordringen publiseres. Det er heller ingen krav til cachetype eller størrelse, men cachen kan ikke være din egen. Navnet på cachen teller slik det var på funntidspunktet, og det er første alfabetiske tegn som teller. Mellomrom, tall og andre tegn som står først, kan overses. Hvis det er tvil om en cache er innenfor kommunen, regn om til UTM og bruk bergenskart.no til å sjekke. For cacher som har oppgitte og endelige koordinater i ulike kommuner, teller den som ligger i Bergen kommune. Enten oppgitt eller endelig.

Når cachen logges på nett, må det godtgjøres for cacheeier at dere har klart utfordringen. Vi foretrekker i så måte at du kjører sjekkeren på Project-GC nedenfor, og legger inn listen den genererer i boksen «Eksempellogg», i loggen din.

Det er bare noen helt spesielle tilfeller hvor sjekkeren viser feil, og det er hvis du har et funn på en cache hvor oppgitte koordinater er utenfor kommunen, mens endelige er innenfor. I så fall kopierer du listen og fyller ut den manglende linjen manuelt og nevner det i loggen, selv om sjekkeren sier du ikke er kvalifisert.

Vi forbeholder oss retten til å slette logger på nett i ettertid, dersom vi oppdager at noen som har logget på nett, ikke er kvalifisert.

PGC Checker

Additional Hints (Decrypt)

Zntargvfx, Ivx sen zrt, qrg tåe ehaqg sbe zrt

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)