Skip to content

Zanigrad Traditional Geocache

Hidden : 01/07/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[SI] Zanigrad je mala vasica v dolini Rižane, na pobocju pod Kraškim robom. Že dolga desetletja je zapušcena, nanjo spominjajo le še porušene hiše, neme price o nekdanjem življenju.

[EN] Zanigrad is a small village in the Rižana valley, on the slope below the Karst edge. For many decades it’s been abandoned, only reminder of its former glory being ruined houses, silent witnesses of life that once was.Opis

Nekoc zapisana tudi pod imenom Svanigrad, Xanigrad, Kaštel Sarnian ali Sarnio, je Zanigrad danes izpraznjena vas na južnem predelu Podgorskega Krasa, nedalec od Zazida. Legenda pripoveduje, da je bil v okolici zakopan zaklad. Vendar ga, vsaj do zdaj, nihce še ni našel. Tu je stal grad, ki je danes razvalina, vasica pa je bila v casu turških vpadov utrjena z obzidjem. Zanigrad je bil v lasti raznih koprskih plemiških družin.

Pod vasjo je na pokopališcu zanimiva poznoromanska cerkev Sv. Štefana, ki je postavljena tik nad prepadom. Prekrita je s kamnitimi plošcami ('škrlami'), kar ji daje še posebej lep 'kraško-istrski' videz. Na cerkvi najdemo glagolski napis iz 1418, notranjost cerkve pa je bogata s freskami iz 15. stoletja, ki prikazujejo Sv. Nedeljo, pasijon, poklon Sv. Treh kraljev in poslednjo sodbo.

Danes hiše samevajo in zaman cakajo nove prebivalce, ki bi morda po beli makadamski cesti prišli iz sosednjega Dola navzgor in spet obudili življenje v tem odmaknjenem, toda zelo lepem kraju. Vasica ponovno zaživi le ob tradicionalni prireditvi »Žegnanje konj«, ki se odvija na dan Sv. Štefana, 26. decembra.

Mimo Zanigrada je speljana železniška proga. Številni vlaki s svojim obcasnim hrupom za hip premotijo tukajšnjo tišino. Ko izginejo za ovinkom, se Zanigrad spet ovije v svoj edinstven molk...

Dostop

Dostop do Zanigrada je iz vasi Dol pri Hrastovljah, kjer je pot dobro oznacena. Za Dolom se asfaltirana cesta spremeni v makadamsko pot, ki ni v najboljšem stanju. Je sicer prevozna z osebnim avtomobilom, razen ce je lastnik prevec obcutljiv. Do Zanigrada je mogoce po isti poti priti tudi peš, do tja sta slaba dva kilometra mestoma dokaj strme hoje. Zavzeti pohodniki lahko v vas pridejo tudi po nekaj pohodniških poteh iz razlicnih smeri.

Zaklad

Zaklad je 360 ml Lock & Lock škatla. V njej je poleg knjižice vpisov, svincnika in GC sporocila, ki naj ostanejo v zakladu, še nekaj manjših predmetov za izmenjavo. Prvega najditelja caka tudi FTF priponka, ki jo lahko odnese s seboj za nagrado.

Zanigrad je precej priljubljen pohodniški cilj, zato velja biti pri iskanju zaklada previden. Prosimo tudi, da zaklad dobro skrijete, da ne bo padel v oci kakemu bunkeljnu.

 

 

Description

In the past also named Svanigrad, Xanigrad, Kastel Sarnian or Sarnio, Zanigrad today is an abandoned village in the southern part of Podgorski Karst, not far from Zazid. Legend has it that there is a buried treasure in the vicinity but no one has yet found it, at least until now. A castle stood there, now a ruin, and the village itself was fortified with walls at the time of Turkish invasions. Zanigrad was owned by various noble families from Koper.

On the cemetery under the village there is an interesting late Romanesque church of St. Stephen, which is located just above the precipice. It is covered with stone plates that give it especially nice 'Istrian-karst' look. There’s a Glagolitic inscription from 1418 on the church, while the church interior is rich with frescoes from the 15th century, depicting St. Sunday, Passion, adoration of the Three Kings and the Last Judgment.

Today houses stand alone, vainly waiting for new residents that might come following the white gravel road from the nearby Dol and bring life to this remote, but very beautiful place. The village comes to life only at the traditional event "Blessing of Horses," which takes place on St. Stephen’s day, 26th of December.

A railway line runs past Zanigrad. Many trains with their occasional noise break the silence for a moment. But when they go away, Zanigrad again wraps itself in its unique silence...

Access

Access to Zanigrad is from the village Dol near Hrastovlje. After Dol the paved road turns into dirt one that is not in the best condition. You can go there by car, unless owner is too sensitive about it. One can get to Zanigrad taking the same route on foot. Distance between two villages is around two kilometers and the road is quite steep in places. There are also several hiking trails for avid hikers.

Cache

The cache is a standard 360 ​​ml Lock & Lock box. In addition to logbook, pencil and GC note that must remain in the cache, there are also a few small trading items. For the first finder there’s a small prize in the form of a FTF badge.

Zanigrad is quite popular hiking destination so be careful when searching for the cache. Hide the cache well afterwards to avoid some muggle finding it.

Viri / Sources

Slovenia.info

Mestna obcina Koper


Slike / Photos

(Preskoci / skip)


 

Additional Hints (Decrypt)

[SI] Cevoyvžab zrgre yrib bq ieng i bomvqwh.

[EN] Nccebk. bar zrgre yrsg bs gur qbbe va gur jnyy.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)