Skip to content

E7_SLO_1 Traditional Geocache

Hidden : 09/24/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


To je prva točka serije cachejev, ki ležijo ob slovenskem delu evropske pešpoti imenovane E7 (vijolična). Uradno pešpot E7 vstopa na naše ozemlje na zahodu iz Italije ob Nadizi, poteka počes čez slovensko ozemlje, na svoji poti preči evropsko pešpot E6 (zelena) in iztopa na vzhodu na mejnem prehodu Hodoš v Madžarsko. Ker je uradni vodnik pisan za pot od zahoda proti vzhodu, sem se odločil, da opravim pot v obratni smeri. Zato so cacheji ob poti označeni z zaporedno številko, ki raste proti zahodu. Hkrati z geolovom lahko opravite tudi pešpot samo in si v ta namen žigosate za to primeren dokument (hrbtna stran zemljevida pešpoti v uradnem vodniku) na posebnih točkah.   This series of geo-caches is hidden along the Slovenian section of the E7 European long distance path (violet). E7 enters Slovenia on its west side on the border with Italy, near Nadiza. In Slovenia it crosses E6 European long distance path (green). The Slovenian section ends in the border crossing Hodoš, and the path continues through Hungary. The geo-caches are numbered , the number increasing from east to the west, however you can take the opposite direction. In parallel with geocaching you can also record you progress along the path with stamps that are located along the path.
Ker je ta peš pot namenjena pohodnikom, je temu primerna tudi zahtevnost. V skladu s tem se od udeležencev geolova na tej poti pričakuje, da jo opravijo peš od začetka do konca . Seveda je začetek poti lahko tudi na zahodu, saj je vseeno s katere strani krenete. Da najdete samo škatlico, preverite namig in poglejte spoiler. Pa veliko užitka ob hoji in iskanju zakladov.   This path is meant for hikers and has appropriate difficulty rating. Therefore it is expected form geocacher to walk the entire path . The direction you take is arbitrary. To find each cache, read the listing and check the spoilers. Enjoy the walk and the cache hunt.
Praktično vsi cacheji ob poti so micro velikosti, torej škatlice od filmov. Zaradi "obtežitve" so običajno le-te vstavljene še v steklene kozarce različnih velikosti, kar bo morda olajšalo iskanje.   Practically all caches are of ‘micro’ size, mostly 35mm film containers. For additional protection some are additionally inserted in larger glass containers, which might aid your search.
Ta serija je posvečena vsem ljubiteljem pohodništva in geolovstva. Obenem koristim priliko, da izrazim posebno zahvalo mojemu učitelju geolovstva, ki mi je tudi sponzoriral pripomočke, s čimer mi je omogočil ispeljavo te poti.  
Predlagamo: Pomagajte nam narediti trail bolj gost. Upoštevajte le naše osnovno označevanje in smer naraščanja številk (za primer, da postavite cache med številko 9 in 10: E7_SLO_9_vaš dodatek). Hvala!
Dodatna pojasnila:   Additional comments:
     
Pred vami je skeširane del pešpoti E6 in E7. Trenutno sva se zadovoljila s tem, da sva postavila cacheje do točki, kjer se poti stekata in nato tudi razdružujeta. Tako sva povezala Prekmurje s Primorjem. Seveda bova postopoma nadaljevala preostanek pešpoti po Sloveniji.   I present partially geocached paths E6 and E7. For the moment we placed the caches to the point where both trail meet and than go their separate ways. In this way we connected Prekmurje with Slovenian coastal region. Of coarse we will continue to geocache the rest of both trails in Slovenia.
Sami trasi sledita markiranima potema E6 in E7. Vendar sta ponekod poti slabo markirani in kot boste opazili, se nama je zgodilo, da sva tu in tam zgrešila markacijo. V tem primeru sva jo "vrezala po svoje" do naslednje kontrolne točke.   The trails follow the marked path E6 and E7. Note that on some places the paths are poorly marked and you will noticed that we might miss a marking or two. In such cases the path was chosen with the “makes most sense” rule. But this sections should be few and should be short.
Tudi celotne trase nisva uspela prehoditi v celoti, ker nama je zmanjkalo časa. A to so malenkosti, ki jih bova ob priložnosti dopolnila.   Due to time constraints we didn't manage to walk the entire path, but these shortcomings will be rectified shortly.
Morda se bo zgodilo, da bo treba same cacheje prestaviti na bolj primerno mesto, saj so morda ponekod preblizu bivališč ali radovednežev. Sva se jih sicer izmikala, vendar včasih ni šlo najbolje.   The time might show that a cache or two might have to be relocated to more appropriate place due to vicinity of settlements or muggles. Comments are welcome. We put a lot of effort in avoiding such places but sometimes it can be hard.
Vsekakor pa bo treba pri iskanju biti vztrajen, saj so nekateri cacheji že dolgo na terenu in jih je morda "narava skrila", zato jih bo v začetku morda teže najti. Hkrati prosiva, da jih dobro skrijete nazaj, saj bo odzivni čas pri morebitnih popravilih precej daljši kot običajno ker so razdalje lahko problem...Prosiva za razumevanje.   But is is a fact that some persistence will be necessary for the search, especially for the FTFs. Some of these geocaches are out in the battlefield for some time and the nature might have removed the traces and hidden them even better. In the same breath we plead that the finder hides them as good as they were found, since there is a lot to ground to cover when doing the maintenance ... we ask for your understanding..
Hkrati prosiva, da škatlice in kozarce dobro zapirate, saj logbookov ne bova menjavala, če bodo mokri, predvsem zato, ker bi dvojna zaščita morala zadostovati in površnosti pri zapiranju ne smejo iti na najin račun! Enako velja tudi za poškodbe!    
Prav nama bodo prišle pripombe in dopolnitve s terena, saj sva na dolgi poti lahko marsikaj prezrla.   We will welcome all comments and corrections from the field since on such a long trail on can easily overlook something.
Ne pozabite tudi na svojo varnost. Sami cacheji niso na nevarnih mestih, vendar so določena območja, ki so lahko hkrati tudi domovanje zveri, zato previdnost ni nikoli odveč. Tako se je v gozdovih od Gorjancev do Snežniških gozdov dobro obnašati "bolj glasno", da se izognete morebitnim srečanjem z gozdnimi gospodarji. Midva sva imela srečo, da sva videla le srnjat, jelena z veličasnimi rogovi, trop svinj in nekaj drugih manjših živali. Medveda pa ne, čeprav sva slišala lomastenje nedaleč stran. Lahko je torej zanimivo...   Also, do not forget on your safety. The caches themselves are not on dangerous places, but there are areas that are home to bears, wolfs and other wild creatures, so be careful. So be a bit louder to make yourself humbly noticeable from Gorjanci to forests of Snežnik, since wildlife will tend to avoid you. We were lucky that we saw deer with magnificent horns, pack of wild boars and few other smaller animals. Not the bears, but we heard the noises not too far away. In principle it could get interesting...
Vsekakor vam želiva obilo prijetnih uric v naravi in uspešen geolov.   We wish you many pleasant hours in the nature and successful geo-hunting.
SpiritedLittleWolf in Snufek

Additional Hints (Decrypt)

tebhaq yriry

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)