Skip to content

SPORE141 - Bílence Traditional Geocache

Hidden : 02/07/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Pred casem služební povinnosti zavedly jednoho z clenu našeho týmu do okolí Brna. Cestou narazil na SPORE keš, odlovil "materskou bunku" a jeden "zárodek" privezl na Chomutovsko, aby se o této zajímavosti dozvedela zdejší obec kacerská.


Bílence

Pocátky osídlení zdejšího území podél Chomutovky sahají až do mladší doby kamenné. O nejstarší historii Bílencu se mnoho neví. Ves byla zrejme vladyckým sídlem a její majitelé se casto strídali. První dochovaná písemná zmínka o obci pochází z roku 1355, tehdy byla v majetku Jindricha z Bílencu. Název obce je tedy pravdepodobne odvozen z mužského osobního jména Bílen, tedy ves Bílencu.


Jak již bylo uvedeno, majitelé se casto strídali. Patrili mezi ne Borita z Pšovlk na Voderadech, Vilém Rous, Václav Rous z Moravevsi, Bycen z Cítova, jeho syn Jan z Cítova, Anna z Chrámcu, Albrecht z Mocidlan, jeho manželka Katerina, jejich dcera Katerina, Adamu Štampach ze Štampachu, Havel Hrobcický z Hrobcic, Ladislav Hrobcický, Asman Štampach ze Štampachu (ten pripojil ves k Horeticím). U Asmana Štampacha ze Štampachu se chvilku zastavíme. Asman se pripojil ke stavovskému povstání, za to mu byla po porážce na Bílé hore zabavena cást majetku, jejíž soucástí byly i Bílence. Štampachuv zabavený majetek prodala roku 1623 královská komora Františkovi Clary de Riva. Již po trech letech prechází majetek do vlastnictví Pavla Michny z Vacínova.


Katastrofální dusledky pro obec mela tricetiletá válka, protože ves ležela u hlavní cesty, kde nejvíce trpela pruchody vojsk. O utrpení, kterým zdejší lidé behem války prošli, svedcí i Berní rula, sepsaná roku 1654. Podle ní bylo v Bílencích z puvodních 39 hospodárství 21 pustých. V roce 1637 koupil Václav Michna z Vacínova panství Postoloprty a Bílence i Voderady k nemu pripojil. Majitelé se dále postupne strídají a ves bývá chvíli samostatná, aby pak následne byla pripojena k další obci. Ves tak vlastní Kolovratové Krakovští, Jindrich kníže z Ausperku, Jan Adam z Ausperku, Jan Alexandr z Rottenhamu a obec se tak pripojila ke státku Záluží, pak tvorí celek s vesnicemi Horetice, Žiželice a Voderady, jeden cas je soucástí cervenohrádeckému panství. V roce 1777 panství po svém otci prevzal Jindrich František, jeden z nejvýznamnejších mužu své doby, osvícený feudál. Ten na panství zacal podporovat rozvoj prumyslu i zemedelství. V této dobe je v Bílencích uvádeno celkem 47 domu. Po jeho smrti majetek spravovala dcera Gabriela, provdaná za hrabete Jirího z Buquoye. Ta panství spravuje stejne úspešne jako její otec.

V 19. století byl na katastru Bílencu a Škrle také veden nepríliš významný uhelný provoz. Roku 1850 byly k Bílencum pripojeny Voderady. Rok 1866 byl pro obec skutecnou pohromou. Vojáci, kterí se tehdy vraceli z prusko-rakouské války, sem zavlekli choleru, na kterou pak zemrelo údajne 79 lidí. Trvalo roky, než se ves z této rány vzpamatovala. V 19. století žila v obci i židovská komunita.


V roce 1914 do života obce zasáhla první svetová válka. Po válce koupila zdejší velkostatek ceská rodina Kubovicu, od nich pak majetek získala v roce 1930 rodina Karlova. Pri scítání lidu v roce 1930 žilo v Bílencích z celkových 519 obyvatel 72 Cechu. V obci tehdy stálo 91 domu. Ceských obyvatel v Bílencích po válce pomalu pribývalo. Pred druhou svetovou válkou pracoval v obci kovár, sedlár, krejcí, švec, dále tu byli 2 rezníci, 2 holici, trafika, mandl, 4 obchody se smíšeným zbožím (jeden s pekárnou), velká restaurace se sálem a menší hostinec s reznictvím.

Po Mnichovu byly Bílence obsazeny nemeckou armádou. Prubeh války se v obci od ostatních mest a obcí nijak nelišil. Na zacátku roku 1945 se i tady zacali objevovat uprchlíci pred frontou. K veceru dne 8. kvetna 1945 pres Bílence ustupovala smerem na Lažany obsluha nemeckých del a vzápetí za nimi od Všestud prijely ruské tanky. Na jare a v léte roku 1946 probehl odsun zdejších nemeckých obyvatel.

Pri územní reorganizaci v roce 1960 byla k Bílencum pripojena obec Škrle. Od poloviny 80. let byl život v obci ovlivnen omezením výstavby v dusledku plánované výsypky Velemyšleves, která mela zpusobit zánik celé obce. Tento plán však byla naštestí zrušen. Pri scítání v obyvatel v roce 2001 mely Bílence celkem 49 obydlených a 14 neobydlených domu, žilo zde na 77 obyvatel. Obec Bílence se skládá ze 3 cástí: Bílence, Škrle a Voderady.

Zdroj: webové stránky obce Bílence

SPORETato schránka byla zrozena ze SPORE Cache Brno (GC3018T)

Pro více informací navštivte listing této keše.

Additional Hints (Decrypt)

Nhgbzrpunavx wv hmrzavy.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)