Skip to content

Schnuppstein EarthCache

Hidden : 04/08/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Na úvodních souřadnicích naleznete vyhlídku Schnuppstein, někdy také zvanou Vyhlídka na Dobré Vodě. Její název souvisí s přezdívkou původního vlastníka pozemku, sedláka Karla Neumanna. Ten byl, pro svou zálibu ve šňupání tabáku, přezdíván Schnuppkarl.

K záměru o zpřístupnění vyhlídky a jejího zabezpečením kovovým zábradlím se zasloužili členové jabloneckého odboru Německého horského spolku v roce 1902. Dnes již není známo, kdy zmizel kříž s tělem Krista a nevíme ani, ve kterém roce byl upevněn stávající kovový žebřík - je však pravděpodobné, že se jedná o práci členů Horské služby z počátku osmdesátých let uplynulého století. V roce 1995 bylo skalisko na Dobré Vodě registrováno jako významný krajinný prvek a je tedy dle zákona o ochraně přírody a krajiny chráněn před poškozováním a ničením.


Otázky nutné k zalogování.

1, Jak jste si mohli všimnout při příchodu na místo, vyhlídka se od okolní žulové krajiny geologicky liší. Je totiž z horniny vzniklé za vysokého stupně regionální metamorfózy z kterékoliv dříve vzniklé horniny, ať už vyvřelých hornin nebo sedimentů. O jakou horninu se jedná?
2, Jak se nazývá jedna z nejhrubších odrůd této horniny vyskytující se na Liberecku?
3, Zkuste odhadnout výšku vyhlídky.
4, Přesný počet schodů vedoucích na vyhlídku.
5,Vytvořte fotografii sebe v místě výchozích souřadnic tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat, nebo použijte vaši GPS s napsaným nickem.

We now stand in front of a small rock with name Schnuppstein. Sometimes is also called Loookout at Good Watter. Original German name “Schnuppstein” is quite curious and no apt Czech equivalent has ever been found. This name was associated with the nickname of the owner of the land, the farmer Karl Neumann called Schnuppkarl, who was known for his liking for snuffing.

An important role in making the top accessible played the members of the Jablonec section of the German Mountain Society in 1902. The outlook was then secured by a metal railing. It is no longer known when the cross with the Christ´s body disappeared. Neither do we know when the metal ladder has been fixed here. Most probably it was put there by members of the Mountain Rescue Service at the beginning of the eighties of the last century. Lookout at Dobrá Voda was registered as a significant landscape element in 1995 and according to the Act on Nature and Landscape Protection it is protected against damage and destruction.


Questions required to log in.

1, Remarkable is the geological difference of the rock from its surrounding which is primarily granite. Which variety of rock is it?
2, How is called one of the coarsest varieties of this rocks occurring in Liberec?
3, Try to estimate the height of the lookout.
4, Number of stairs to the lookout.
5,Foto geocachers/foto gps+nick.

Additional Hints (No hints available.)