Skip to content

<

Kastellholmen

A cache by Snusmule Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/11/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Välkommen till Kastellholmen! Fortsätt Örlogsvägen rakt söderut och ägna denna fina lilla skärgårds-ö en liten stund av din tid!
Förr var Kastellholmen, liksom Skeppsholmen intill, tillslutna och hårdbevakade världar fyllda av militära hemligheter. Här var Stockholms Örlogsstation stationerad. Bredvid Gröna Lund, mitt emot, låg det tillhörande örlogsvarvet som än idag heter Galärvarvet.
Idag är öarna öppna för allmänheten. De hör till Stockholms Nationalstadspark, vår innersta skärgård, och är fyllda av historia. Här finns mycket att hämta, både av natur- och kulturupplevelser.
Ända fram till 70-talet fanns marina enheter kvar här. Nu ligger Stockholms örlogsbas ute vid Berga, längre ut i skärgården.
Under slutet av 1660-talet byggdes ett litet åttkantigt kastell med flaggstång på taket, högst uppe på ön. Härifrån hälsades passerande fartyg med flagg- och kanonsalut. Den ursprungliga tanken var att kastellet skulle ha en försvarsfunktion med en bombkanon taket. Senare började man att använda kastellet till krutkällare, förråd och ammunitionsfabrik, men traditionen med flaggningen på taket fortsatte man att hålla vid liv.
En lördag i juni 1845 flög kastellet i luften med en smäll som hördes långväga. Anledningen var ett misslyckat experiment med ammunition i ammunitionsfabriken.


1848 stod det nuvarande kastellet färdigt, högst uppe på ön. Det är byggt i nygotisk stil och är betydligt större än det första. Det kom att innehålla logement som senare byggdes om till bostadslägenheter för underofficerare. På kastellets sydost-sida byggdes ett salutbatteri med 8 stycken 24-pundiga kanoner. Idag står där fyra salutkanoner. De används än idag för att skjuta välkomstsalut vid utländska örlogsbesök.
1990, när marinen lämnade Kastellet, halades den tretungade örlogsflaggan ner för gott - trodde man. Kustkorvetten HMS Stockholm accepterade inte detta och hissade därför flaggan på eget bevåg. Det ledde till en livlig debatt och stormande protester från allmänheten. Man tyckte att det var synd och skam att bryta en uppskattad och flera hundra år gammal tradition. Dessutom var det (och är fortfarande) så att hissad flagga på kastellet symboliserar att fred råder i landet.
Protesterna gav effekt! Två gånger per dag, sedan 6 juni 1990, kommer vakter från Slottets högvakt till Kastellet för att hissa respektive hala flaggan på taket. Idag används Kastellet av marinens frivilligorganisationer och Sjöofficerssällskapet.
Vid Örlogsvägens slut ligger Kolskjulet. Det är målat i falurött och följer kajens vinkling. Det byggdes vid 1800-talets mitt för att tjäna som stenkolsmagasin för flottans ångfartyg. Numera används det som tackelkammare, segelloft, förråd och klubbrum för den vackra briggen Tre Kronor af Stockholm, som har sin fasta förtöjningsplats vid kajen utanför.
Öarna Skeppsholmen och Kastellholmen förvaltas idag av Statens fastighetsverk (SFV).
Kastellholmens grund består av de karäktäristiska Stockholmsbergarterna ådrig gnejs och Stockholmsgranit. De mjukt välvda hällarna är slipade av landisen som en gång drog fram över vårt land. Ännu idag kan vi se isens färdriktning i de tydliga räfflor som syns här och var.

Denna idylliska lilla skärgårdsö har även en mörk historia. Två mord har begåtts här. Det ena mordet begicks i en Stieg Trenterroman, "Roparen", utgiven 1954, senare utgiven även i tecknat serieformat.
Det andra mordet begicks dessvärre i verkligheten. Det inträffade den 7 juni, 1996. En kvinna, på tillfälligt besök i Stockholm låg och solbadade, ensam på öns sydöstra sida. Plötsligt attackerades hon av en förvirrad man. Han överöste henne med knivhugg, sammanlagt 17 stycken.

Källor: Wikipedia, Statens fastighetsverks sida och sverigesradio.se

ENG:
Örlogsvägen, the tiny road on the island southward, is named after the naval station, once situated here; Kastellholmen, and Skeppsholmen, close by, was earlier a closed and heavily guarded military area. Today the islands are open to the public and also a part of The Royal National City Park.
During the late 1660's, a small octagonal fort was built at the top of the island. On top of the roof there was a flag pole. Passing ships were greeted with flags and cannon salutes from the fort. The original idea was to give the fort a defensive function with a bomb cannon on the roof. Later on it became a gunpowder magazine, an ammunition factory and a storehouse. The flagging tradition on the roof continued.
One Saturday in June 1845, the fort exploded! The bang was heard miles and miles away! What caused the explosion was a failed experiment with ammunition at the ammunition factory.
1848 the current citadel, the "Kastell", was finished. It is built in gothic style and is much larger than the previous one. It includes barracks, which later was converted into apartments for commissioned officers. On the south-east side of the citadel was a salute battery with 8 pieces of 24-pounder cannons. Today there are just four salute canons, still in use when greeting foreign naval visits welcome.
In 1990, when the Navy left the citadel for good, the three-tongued naval flag was hauled down for the last time - well, that was the intention any way. The crew on the coastal corvette "HMS Stockholm" did not accept this. They protested by hoisting the flag on their own. This action trigged a lively debate and stormy public protests. The general opinion was that it was a shame breaking a valued and many centuries old tradition. In fact, the hoisted flag on Kastellholmen, in the old tradition also symbolizes peace in the country.
The protests were effective! Twice a day, since 6th of June 1990, guards from The Royal Guards come to the Citadel to hoist and lower the Royal navy Flag on the roof of the citadel.
Kolskjulet, The Coalhouse is located at the south end of Örlogsvägen. It was built in the mid-1800s as a coal magazine for Navy steamships. Nowadays it is used as tackle shed, storage room and club premises for the beautiful brig Tre Kronor af Stockholm, which has its permanent berth outside. If you're lucky it's not at sea...
The island rock consists of the characteristic Stockholm rocks gneiss and "Stockholm granite". The gently arched rocks are cut by the ice sheet that once swept over Sweden. If you take a closer look, you can see the ice direction in the clear striations here and there.

This idyllic island also has a dark history. Two murders have been committed here. The first murder was committed in a novel, "Roparen", written by Stieg Trenter and published in 1954. The second murder unfortunately occurred in real life. It happened at June 7, 1996. A woman, temporarily visiting Stockholm, was lying alone, sunbathing on the southeastern side of the island. Suddenly she was attacked by a strange man who stabbed her with a knife, 17 times!


Denna cache är en del av kampanjen "Den goda loggen" och vill uppmuntra dig att använda loggtexten för att dela din cache-upplevelse med andra.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.