Skip to content

Mestna knjižnica Grosuplje / Grosuplje Library Traditional Cache

Hidden : 04/22/2012
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

23. april je mednarodni dan knjige, ki ga bomo letos proslavili s postavitvijo zakladka. Posvečamo ga Mestni knjižnici Grosuplje, ki nam je omogočila prenekatero prijetno urico s knjigo v roki. V veliki meri tudi po zaslugi naših mlajših bralcev!

O Mestni knjižnici Grosuplje

Mestna knjižnica Grosuplje je osrednja knjižnica za območje občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje. Knjižnično dejavnost izvaja na sedmih lokacijah: v Grosuplju, Ivančni Gorici, na Vidmu, na Krki, v Stični, Šentvidu ter v Višnji Gori. Je splošnoizobraževalna knjižnica, zato s svojo dejavnostjo skuša zadovoljiti potrebe in želje po knjižnično-informacijskih storitvah vseh starostnih in interesnih skupin. Področje njenega dela poleg neposrednega dela s knjigami zajema tudi svetovanje in pomoč pri izbiri in uporabi, opravljanje domoznanske dejavnosti, sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju, organiziranje posebnih oblik dejavnosti za vzpodbujanje branja in informacijske pismenosti otrok, mladine in odraslih ter organiziranje kulturnih prireditev, ki so povezane z dejavnostjo.

Stara knjižnica v Koščakovi hiši.
foto: M. Trobec

Delo knjižničarjev je usmerjeno k vsakemu posameznemu obiskovalcu in njegovim potrebam po storitvah, ki mu jih knjižnica lahko nudi. Knjižnico dnevno obišče v povprečju 700 obiskovalcev zaradi pestre ponudbe aktualnega knjižničnega gradiva na klasičnih in sodobnih medijih, uporabe čitalnice za študij ali prebiranje časopisja, zaradi možnosti brezplačnega dostopa do interneta, zaradi obiska časopisne kavarne ali ogleda razstave v galeriji, obiska ur pravljic, literarnih večerov, predavanj... Redno organizirajo ure pravljic za otroke, predstavitve literarnih in strokovnih del ter otvoritve likovnih razstav. Pri izvajanju svojega poslanstva se povezujejo s šolami, vrtci, Univerzo za tretje življenjsko obdobje, kulturnimi ter različnimi drugimi združenji v okolju.

Zgodovina
Začetki knjižničarstva v našem okolju segajo v čas pred drugo svetovno vojno, ko so pri nas delovale manjše društvene in sindikalne knjižnice. Med drugo svetovno vojno je njihova dejavnost zamrla, zato so jo po vojni skušali obnoviti. Leta 1949 je na našem območju v 22 krajih delovalo 28 društvenih, sindikalnih in šolskih knjižnic s skupnim fondom 7447 knjig. Predhodnica današnje knjižnice je bila knjižnica D.P. D. Svoboda Grosuplje, ki je bila ustanovljena leta 1952, in je združevala knjižno gradivo okrajne knjižnice in čitalnice Frana Levstika in leposlovje grosupeljske šolske knjižnice. Po več selitvah je našla prostor v Müllerjevi hiši. Prelomnica v razvoju stroke pa pomeni 1962. leta ustanovitev samostojnega zavoda Ljudske knjižnice Grosuplje ter zaposlitev poklicnega knjižničarja pet let pozneje.

Obnovljena Koščakova hiša s prizidkom v ozadju.
foto: M. Trobec

Novi strokovni standardi v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so pospešili razvoj splošnega knjižničarstva, 1973 je knjižnična dejavnost dobila nove prostore v Koščakovi hiši na Adamičevi cesti 15, ki so ustrezali strokovnim zahtevam tistega časa. Po tem obdobju je knjižnica začela širiti izposojevališča po občini. Ljudska knjižnica Grosuplje je v svojo mrežo leta 1974 vključila knjižnico v Stični, naslednje leto v Višnji Gori, v Šentvidu 1979. leta, na Krki 1980, 1981 v Dobrepolju ter 1998 v Ivančni Gorici.

V tem obdobju je tudi večkrat spremenila naziv, in sicer od 1974 do 1991 se je imenovala Splošnoizobraževalna knjižnica Grosuplje, ki je od 1983 do 1991 delovala kot enota Zavoda za kulturo in izobraževanje Grosuplje, se 1992 preoblikovala v samostojni javni zavod z imenom Knjižnica Grosuplje. Z nastankom novih občin je ohranila teritorialni obseg, ustanoviteljice knjižnice pa so od leta 1997 občine Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje. Ko je Grosuplje, kjer je sedež knjižnice, dobilo status mesta, se je na predlog krajevne skupnosti in v soglasju z ustanoviteljicami preimenovala v Mestno knjižnico Grosuplje.

Obnova knjižnice
Most med obnovljeno staro knjižnico in modernim novim delom.  Nova moderna stavba knjižnice.
foto: M. Trobec

Razvoj družbe in potrebe občanov po informiranju, vseživljenjskemu izobraževanju, kulturnem razvoju, bralni kulturi ter koristnem preživljanju prostega časa so zahtevali tudi razvoj in širitev osrednje knjižnice na Adamičevi 15 v Grosupljem. Naraščalo je število obiskovalcev, povečala se je zaloga gradiva, uvedla se je računalniška tehnologija tako za opravila z gradivom kot za delo z uporabniki, povečalo se je število zaposlenih in za vse to je bilo v stari zgradbi premalo prostora. Leta 2003 je Občina Grosuplje začela s pripravami na gradnjo in v začetku leta 2007 se je knjižnica preselila v nove prostore. Knjižnica je uvrščena med najlepše knjižnične zgradbe Evrope, arhitekta pa sta za obnovo stare hiše z modernim prizidkom leta 2007 prejela Plečnikovo medaljo.


Priporočamo, da si vzamete nekoliko več časa in posedite malo v knjižnici ali knjižnični kavarni. Lahko z dnevnim časopisom v roki ali pa s kakšno prijetno knjigo. Prepričani smo, da skriva Mestna knjižnica Grosuplje tako privlačno literaturo kot prijeten kotiček za prav vsakega izmed vas! Odprta je vsak delavnik med deveto in devetnajsto uro ter ob sobotah od osmih do enih. Opozarjamo pa, da kdor bi želel obiskati knjižnico med šolskimi počitnicami, bo moral priti med tednom.

POMEMBNO: Knjižnica je kulturna ustanova in temu primerno je skrit tudi zaklad! Pri iskanju ni potrebno početi nič čudnega ali sumljivega! Ne počnite nič takega, da bi se sami počutili nelagodno ali da bi s svojimi dejanji vzbujali sum ali začudenje mimoidočih!
ENG

It is recommended to take a little more time and sit down in a library or in a library's caffe with a daily newspaper or a good book. We are sure there is an appealing book and a nice place for each of you. The library is opened every working day from 9 a.m. till 7 p.m. and on Saturdays from 8 a.m. till 1 p.m. Except during the Summer Holidays when the library is closed on Saturdays.

IMPORTANT: The library is a cultural institution. Keep that in mind when you'll search for the cache! There's no need acting strange or suspicious in any way! If you feel uncomfortable doing something - don't do that!

Additional Hints (Decrypt)

Ivfbxb, ivšwr - anwivšwr! / Uvtu, uvture - gur uvturfg!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)