Skip to content

Grenzen van RooJ #12 "Vredepaal" Traditional Geocache

Hidden : 04/10/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Met de titel Grenzen van RooJ.... stelt GeoRooJ zich tot doel om het grensgebied van Venray aan u voor te stellen. Wij willen Venray op de kaart plaatsen en u  kennis laten maken met de culturele, historische en geschiedkundige plekjes langs de provinciale en gemeentegrenzen van Venray. De grens "cache" locaties worden in willekeurige volgorde gepubliceerd. Happy Hunting!


Grenzen van RooJ #12

"Vredepaal"
 

Versie: 1.0 dd: 30-04-2012


Vredepaal (GP#12)  (Bekend vanaf 1716) De grenspaal staat op het huidige drie gemeenten punt tussen Venray, St. Anthonis en Gemert-Bakel. Vanaf 1716 markeerde deze grenspaal de grens tussen Brabantia (Republiek de Verenigde Nederlanden) en Geldria (Pruisisch Gelder). De Vredepaal staat als geen andere grenspaal symbool voor een lastig oordeel in een zeer betwiste streek. In deze streek claimden allerlei dorpen aan dit peelgebied te grenzen. Zo beweerden de Brabantse dorpen Gemert, Sint Anthonis samen met Oploo maar ook Sambeek, Vierlingsbeek en Overloon allemaal recht te hebben op dit deel van de Peel. Maar dat stelde Venray aan de Limburgse kant ook.

             
                                                Anno 2008                                                                                     Anno 2012


Conflicten  Al rond 1550 werd in deze streek de uit de hand gelopen grensruzie tijdelijk bezworen. Keizer Karel V, die als hoogste autoriteit besliste dat de grens definitief namens hem en door het landsgezag in Brussel bepaald zou worden. Maar ook dat alle activiteiten tijdelijk door de gebruikers uit de verschillende dorpen verboden was in dit deel van de Peel. Zo was het tijdelijk niet meer toegestaan om heideplaggen te steken of te turven en er de schapen en runderen te weiden. Ook was het verboden om tot de grens bijenkorven te plaatsen. Hierdoor werd de slaande ruzie tijdelijk bezworen, of zoals dat toen heette “in vrede gelegd”. Dit gebied kreeg de naam “Vredepeel” en later in 1716 werd de nieuwe grenspaal dan ook Vredepaal genoemd.

Limburg/Brabant De inwoners van Venray claimden in 1716 dat hun grens lag tot ruim voorbij de Loefpaal; terwijl de inwoners van Brabant de Zwartwaterpaal aanwezen als hun uiterste grens. Echter de locatie van de Vredepaal is in 1716 als een uiteindelijk compromis bepaald en geplaatst halverwege tussen de Springelbeekpaal en de Loefpaal.

Op deze grenspaallocatie
staat de “Vredepaal” en is gelegen nabij het knikpunt van het Defensie-of Peelkanaal en het afleidingskanaal. Bestudering van de topografische kaart van omstreeks 1890 laat zien dat de grenspaal “Vredepaal” gelegen was in een geheel open gebied en dat er sprake was van een vierlanden-punt. De locatie is in het kader van het herstel van de “Historische Peellimieten” reeds geheel vernieuwd in 2008. De bebording is aangebracht en de grenssloot uit 1716 tussen het huidige Brabant en Limburg is nader door getrokken tot de vernieuwde originele hardstenen Vredepaal. Dit betreft een duplicaat van de originele uit 1716. Tevens zijn er ter informatie van de bezoekers infopanelen aangebracht en bomen gerooid om de zichtlijnen van de “taartpunt” grenslijnen van Limburg te accentueren. ziet u een extra informatiepaneel met een uitgebreidere toelichting over de ingewikkelde gebiedsverdeling in 1716 en later. Dit paneel is in het jaar 2000 al feestelijk geplaatst door Venray, Gemert-Bakel en Sint Anthonis. Staande bij deze replica-grenspaal uit 1716 (geplaatst in 2008) ziet u de provinciale grens tussen Noord-Brabant en Limburg.

In zuidelijke richting: Op ca. 10 meter ligt een opgeschoond restant van de grenssloot. Deze grenssloot moest volgens het “Tractaet van Venlo” uit 1716 door de naburen van de aanliggende dorpen langs de hele nieuwe grens worden gegraven. De grenssloot ligt tussen de Vredepaal in het noorden en de Eijndepaal in het zuiden over een lengte van meer dan 46 km. Dit was om toekomstige grenskwesties te voorkomen. Tussen 1716 en tot 1815 was dit de grens tussen de republiek der Verenigde Nederlanden met het koninkrijk Pruisen. Nu nog vormt deze grenssloot de plaats van de huidige provinciegrens tussen Noord-Brabant en Limburg.

In oostelijke richting: De grens tussen de provincies Noord-Brabant en Limburg ligt aan de overkant van het Defensiekanaal langs het afwateringskanaal. De zichtlijn daarvan loopt vanaf de Vredepaal langs de betonnen kazemat richting de eerste rij bomen langs het afleidingskanaal. Dit afleidingskanaal ligt haaks op en aan de overkant van het Defensiekanaal, dat deel uit maakte van de militaire Peel-Raamstelling uit de periode 1939-1940. In
de directe nabijheid van deze "grens" locatie zijn diverse kazematten gelegen die onderdeel uitmaakten van de Peel-Raamstelling.

Defensiekanaal Vaak wordt gedacht dat het Defensiekanaal de grens vormt tussen Brabant en Limburg. Maar in werkelijkheid ligt het vanaf het zuiden tot de Vredepaal geheel op Limburgs gebied.

Bereikbaarheid cache locatie: (zie link)
-  Vanaf de weg De Rips-Oploo via de Peelkanaalweg. Voor de brug over het Defensie-kanaal
    naar rechts de zandweg in en volgen tot de eerste stuw en kazemat op ca 200 meter
-  Vanaf Vredepeel/Oploo via Boveneind tot over de brug over het Defensiekanaal linksaf
   de zandweg in tot de eerste stuw en kazemat op ca 200 meter.
-  Gelegen precies halverwege de fietsknooppunten 41 en 42.

Parkeren: Langs de onverharde weg! (Zuid van Boveneind) N51 34.095 E5 50.269

Over de cache:
- Neem een pen / potlood mee;
-
Respecteer de omgeving waar u zich begeeft.
- Let op dreuzels en plaats de cache terug zoals je hem aantreft!

Nabij gelegen Multicache: GeoRooJ # 05 Rooj is Mooi. "Vredepaal" GC2ZYTH
 

Deze cache is geplaatst met toestemming en medewerking
van
 Gemeente Venray

  

Additional Hints (Decrypt)

Reva !

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)