Skip to content

URH Multi-Cache

Hidden : 04/11/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cerkev Sveti Urh: N: 64° 25. 829˙
Church of the Saint Urh: E:15°30.574˙
Višina(height): 846 m!

Urh je majhno naselje na Pohorju v občini Slovenska Bistrica v severovzhodni Sloveniji. Območje je del tradicionalnega območja Štajerske. Zdaj je prav tako vključena v ostale občine v Podravski statistični regiji.
Lokalna cerkev po kateri je naselje dobilo ime, je posvečena Svetemu Urhu in spada pod Tinjsko župnijo, ki sega v 17. stoletje.

Urh is a small settlement in the Pohorje hills in the Slovenska Bistrica municipality in northeastern Slovenia. The area is part of the traditional region of Lower Styria. It is now included with the rest of the municipality into the Podravje statistical region.
The local church, from which the settlement gets its name, is dedicated to Saint Ulrich and belongs to the Tinje parish. It dates to the 17th century.

Sveti Urh (890– 973), je bil škof v Augsburgu in vodja Rimskokatoliške cerkve v Nemčiji. Bil je prvi, ki je bil razglašen za svetnika.
Sveti Urh je prav tako upodobljen na grbu Zeismannsbrunna, predmestju Dunaja v Avstriji.

Saint Ulrich (890– 973), was Bishop of Augsburg and a leader of the Roman Catholic Church in Germany. He was the first saint to be canonized.Saint Ulrich depicted on the coat of arms of Zeismannsbrunn, a suburb of Vienna, Austria.

A- Število vrat??
B- Število vrhov (kovinskih) na cerkvi??
C- Število dvojnih oken (dvojno okno= dve okni v enem oknu)??
D- Število okroglih oken??

A-Number of doors?
B-Number of peaks (metal) on the church?
C Number of double windows (double window = two windows in one window)?
D-Number of round-windows?

Rešitev (Solution) :

N:46°25.(A+B+C+D-7)(A+B+C+D)˙
E: 15°30.(B+A)(A-B)(B+A+C+D-7)˙

Pozor: Seštevek oklepajev se ne množi!!
Note: The sum of brackets shall not multiply!

S sabo vzamite pisalo!!!
Take a pen with you!!!

Priporočam, da z sabo vzamete prazno plastenko v katero si boste lahko na končni lokaciji ob najdbi cacha nalili sveže Pohorske vode!
I recommend that you take with-yourself at the final location an empty bottle in which you can poured fresh drinking water from Pohorje!

Priporočam!!! Če pustite avto na Urhu je cca. 1h hoje do jelke, če pa se peljete od cerkve naprej (levo) lahko avto pustite na Močniku, od katerega je cca. 15 min hoje do jelke!
I recommend! If you leave the car at Urh is approx. 1 hour walk to the tree, but if you drive from the church (left) you can leave the car at Močnik, from which approx. 15 min walk to the tree!

V bližini cach Maroltova jelka!
Near is the cache Marolts tree!

Greetings! BLACK MAMBA

Additional Hints (Decrypt)

Anzvt: Mn xncryvpb, šgbe. Gvc: Gur puncry, n fghzc.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)