Skip to content

<

Flyttblocket i Seglora

A cache by Yngve Myrslok Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/13/2012
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Här, längst vägen i Seglora, ligger ett "Jättekast". Enligt sägnen skall en jätte varit upprörd på kyrkklockorna och kastat en sten för att krossa kyrkan, men nådde inte riktigt ända fram.

Istidens glaciärer tappade stora klippblock på de märkligaste ställen. Flyttblocken ger horisonten en säregen kontur, eftersom de ofta ligger omotiverat i landskapet, som om de trillat ur fickan på en jätte på promenad.Flyttblock (erratiska block) av det latinska errare, som betyder att vara på avvägar. Det verkar rimligt, eftersom isen har fört dem med sig från deras ursprungliga placeringar och lämnat dem någon helt annanstans, där de nu ligger tungt och orubbligt i landskapet. Flyttblocken transporteras på och i inlandsisar och glaciärer och förflyttas i isens rörelseriktning. Då isen sedermera smälte undan hamnade flyttblocken på den underliggande markytan. Flyttblock kan också ha transporterats i kringflytande isberg och därför ha hamnat långt ifrån sina ursprungliga områden, alltså från de berg varifrån de ursprungligen har kommit.

Flyttblock är mycket vanliga i alla delar av Sverige. De förekommer också i de delar av norra Europa (Norge, Finland, Ryssland, Polen, norra Tyskland, Nederländerna och Schweiz), samt Nordamerika, som under någon av de senaste istiderna varit täckta av is. Blocken kan ha varierande storlek och vara upp till tiotals meter i genomskärning och i princip kan de hittas överallt. De allra största är svåra att urskilja från berggrunden, eftersom de kan vara så stora som 300 m tjocka och ha ett avstånd på ett par kvadratkilometer upptill ytan.

Flyttblocken speglar den regionala berggrundsgeologin ifrån deras ursprungsområde. Svenska flyttblock består därför framförallt av magmatiska och metamorfa bergarter som granit och gnejs. Många flyttblock i Roslagen består av röd sandsten från Gävle, den så kallade Gävlesandstenen. Flyttblocken kunde alltså transporterats mycket långa sträckor. I norra Tyskland kan man hitta flyttblock som härstammar från det svenska urberget.

Världens största flyttblock återfinns utanför Botsmark i Umeå kommun, Linnéstenen.

För att kunna logga cachen skall du svara på följade frågor:

1. Hur stor volym har detta flyttblock? Se stenen som ett rätblock.

2. Vilken landskapssten har Västragötaland?

3. Vad för typ av bergart är det?

4. Varför kallas denna typ av bergart ibland för "Hjässa"?

Det skulle uppskattas om ni ville lägga upp ett kort på er själva när ni loggar cachen. Detta är inget krav.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.