Skip to content

<

Het Oostereiland !!

A cache by Team JoWi Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/19/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:van 19-04-2012 t/m begin Maart 2020 was dit Coin en TB Hotel Oostereiland
Door het Covid-19 virus die wereldwijd om zich heen greep en de daar bijhorende maatregelen konden veel winkels hun hoofd niet boven water houden .
Ook het leuke souvenirwinkeltje waar deze cache altijd heeft mogen staan was daar de dupe van en zo kwam er dus ook een einde aan deze cache .
Maar omdat hij al zo lang ligt en zo vaak gevonden werd besloten we hem in leven te houden en kan deze alsnog gevonden worden valk in de buurt van het winkeltje
.

Het Oostereiland !!!!
Van gevangenis naar TIP, museum, cinema, hotel en woningen.

Geschiedenis

De oorsprong van het Oostereiland ligt tussen 1662 en 1665, toen werd het Oostereiland
gebouwd als uitbreiding van de havencapaciteit voor het alsmaar groeiende Hoorn. Er
stonden toen pakhuizen en woonhuizen op voor de koopman Schuyt, wat het adres van
het Toeristisch Informatie Punt kan verklaren, Schuijteskade 1.

Door de jaren heen heeft het Oostereiland diverse functies en bewoners gehad . Naast
pakhuis en woning is het eiland gebruikt als werkplaats voor de scheepvaart, zijn er
bedelaarshuizen op gezet, was het een gevangenis, werden er staatsgevaarlijke
Nederlansers ondergebracht, was het een vreemdelingenhuis en als laatste een huis voor
de uitgeprocedeerde azielzoekers. Op 15 december 2002 verliet de laatste azielzoeker het
eiland en heeft de gemeente Hoorn het gekocht.


From prison to TIP, museum, cinema, hotel and residences.

history
The origin of the Eastern Island is located between 1662 and 1665, when it was Eastern Island
built as an expansion of port capacity for the ever-growing horn. there
stood as warehouses and merchant homes on the Loop, the address of
the Tourist Information Point can explain Schuijt Quay 1.

Over the years, the Eastern Island various functions and occupants. next
warehouse and home is the island was used as a workshop for shipping, there are
beggars houses put on, it was a prison, were subversive
Englis Sers housed, was a strangers house and finally a home for
the failed asylum azielzoekers. On December 15, 2002 left the last azielzoeker the
Horn Island and the town bought it.

Aus dem Gefängnis bis zur Spitze, Museum, Kino, Hotel und Residenzen.

Geschichte
Der Ursprung der Osterinsel ist zwischen 1662 und 1665 befindet, wenn es Osterinsel war
gebaut als Erweiterung der Hafen Platz für die ständig wachsende Horn. dort
stand als Lager-und Kaufmannshäuser auf der Schleife, die Adresse der
Die Tourist Information Point kann erklären Schuijt Quay 1.

Im Laufe der Jahre, die Osterinsel verschiedenen Funktionen und Insassen. nächste
Lager-und Heimat ist die Insel als Werkstatt für die Schifffahrt verwendet wurde, gibt es
Bettler Häuser zog, war es ein Gefängnis, waren subversive
Englis Sers untergebracht, war eine Fremde Haus und schließlich ein Heim für
die gescheiterten Asyl azielzoekers. Am 15. Dezember 2002 verließ die letzte azielzoeker die
Horn Island und die Stadt kaufte es.Oostereiland tegenwoordig
Sinds 30 oktober 2007 is de gemeente Hoorn de nieuwe eigenaar. De inwoners van Hoorn
hebben meegedacht over de nieuwe bestemmingen. Het eiland wordt een combinatie van
cultuur, wonen, werken en toerisme. De nieuwe ondernemingen van Oostereiland zijn: het
Toeristisch Informatie Punt, het Museum van de Twintigste eeuw, Cinema Oostereiland (3 zalen),
Het Ontwerpcentrum waar diverse design-gerelateerde bedrijven samenwerken en
er is ruimte voor een hotel met filmhuis- en museumcafé. Daarnaast zijn er 25
koopwoningen gerealiseerd.

Eastern Island today
Since 30 October 2007 the municipality of Hoorn, the new owner. The inhabitants of Hoorn
have in finding the new destinations. The island is a combination of
culture, housing, employment and tourism. The new companies of Eastern Island are:
Tourist Information Point, the Museum of the Twentieth Century, Cinema Eastern Island (3 rooms)
The Design Center where various design-related companies collaborate and
there is room for a hotel, cinema and museum cafe. In addition, there are 25
properties realized.

Osterinsel heute
Seit 30. Oktober 2007 die Gemeinde Hoorn, der neue Eigentümer. Die Einwohner von Hoorn
haben bei der Suche nach den neuen Destinationen. Die Insel ist eine Kombination aus
Kultur, Wohnen, Arbeit und Tourismus. Die neuen Gesellschaften des östlichen Insel sind:
Tourist Information Point, das Museum des Zwanzigsten Jahrhunderts, Kino Eastern Island (3 Zimmer)
Das Design Center, wo verschiedene Design-bezogenen Unternehmen zusammenarbeiten und
gibt es Raum für ein Hotel, Kino und Museum Cafe. Darüber hinaus gibt es 25
Eigenschaften realisiert.Museum van de Twintigste eeuw
In de voormalige gevangenis in Hoorn is het Museum van de Twintigste Eeuw gevestigd.
In 1994 opende het museum in twee oude kaaspakhuizen in de binnenstad van Hoorn,
maar nu heeft het bijna tweemaal zo veel expositieruimte op het Oostereiland.
De honderden voorwerpen en vele stijlkamers in het Museum van de Twintigste Eeuw
maken duidelijk dat juist in deze eeuw zeer veel is gebeurd. Nooit eerder veranderde er
in honderd jaar zoveel. Juist daarom is de periode 1900 tot heden zo interessant! Voor jong en oud.

Museum of the Twentieth Century
In the former prison in Hoorn, the Museum of the Twentieth Century established.
In 1994 the museum opened in two old cheese warehouses in the city of Hoorn,
but now has almost twice as much exhibition space on the Eastern Island.
The hundreds of objects and many period rooms in the Museum of the Twentieth Century
make it clear that in this century a lot has happened. Never before has changed
much in a hundred years. This is precisely why the period 1900 to the present as interesting! For young and old.

Museum of the Twentieth Century
In dem ehemaligen Gefängnis in Hoorn, etabliert das Museum des Zwanzigsten Jahrhunderts.
Im Jahr 1994 öffnete das Museum in zwei alten Lagerhallen Käse in der Stadt Hoorn,
aber jetzt hat fast doppelt so viel Ausstellungsfläche auf der Osterinsel.
Die Hunderte von Objekten und vielen historischen Räumen im Museum des Zwanzigsten Jahrhunderts
machen deutlich, dass in diesem Jahrhundert ist viel passiert. Nie zuvor hat sich verändert
viel in hundert Jahren. Gerade deshalb ist der Zeitraum 1900 bis zur Gegenwart, wie interessant! Für Jung und Alt.Voor degene die het leuk vinden kunnen onderstaande banner toevoegen aan hun profiel .<a title="Coin en TB hotel Oostereiland" href="http://coord.info/GC3H0HA"> <img src="http://i25.photobucket.com/albums/c98/neoncenter/BannerCoinenTBHotel.png " width="200" height="60" border="0" title="Coin en TB hotel Oostereiland" border="0"></a>

Additional Hints (Decrypt)

rebaqre , haqre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.