Skip to Content

This cache has been archived.

marko0037: Pravzaprav je zakladek danes popoldne dobil pravo ključavnico na ključ.
Nov sistem bo preprečeval neuspešne obiske, bo pa zato težje pridobiti pravico obiska.
Nov zaklad je v čakanju na objavo.
Zahvaljujem se za vse podeljene favorite, za obiske in sodelovanje. Hvala.

More
<

FTF

A cache by marko0037 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/21/2012
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


OSVOJITE FTF TUDI VI!
POZOR, ZAKLAD SE NAHAJA NA OBJAVLJENIH KOORDINATAH, VENDAR JE ZAKLENJEN S ŠTEVILČNO KLJUČAVNICO! NE PULITE GA VEN, AMPAK LE ODVRTITE POKROV.

Rešite v zadnjem logu zastavljeno uganko in na terenu odklenite škatlico z logbookom. Novo kombinacijo nastavite tako, da zapiralo obrnete za 180°, potisnete navzdol (zaprete) in nastavite svojo, novo 3 mestno kombinacijo. Predlagam, da pustite ključavnico zaklenjeno na številki tekočega datuma in s tem poveste naslednjemu, kdaj je bila ponastavljena.

Pogoji za veljaven vpis na GC strani so:
1. Na terenu s pravilno kombinacijo odklenete zakladek, se vpišete v logbook, spremenite kombinacijo števil v poljubno vrednost, zaklenete zakladek in z odklepanjem ter zaklepanjem še enkrat preverite novo kombinacijo številk.
2. Ker je na Petrolu Free WiFi po možnosti takoj na GC strani logirajte svoj ''Found it'' s pravilno kombinacijo številk s katero ste odklenili zakladek in pojasnite rešitev. V tekočem dnevu najkasneje do polnoči pa napišite v ''Write note'' svojo uganko katera rešitev po novem odpre zakladek. Uganka mora vsebovati tudi kontrolni izračun oz. kontrolno številko.
3. V primeru skupinskega obiska večih geolovcev, vsak posebej logira ''Found it'', novo uganko pa v ''Write note'' zapiše le eden od njih.
4. Zaklad lahko najdete tudi večkrat, vendar le 7. dan in več od zadnje najdbe in če le ta ni bila vaša.
5. Uganka naj ne bi bila pretežka, vseeno pa v kolikor zakladek 30 dni nima vpisa najdbe, ste lastniku na poziv preko GC profila v dveh dneh dolžni sporočiti pravilno rešitev.

Kontrolni izračun naj vsebuje le eno številko, ki jo dobite z večkratnim s seštevanjem vaših cifer. Npr. 999: 9+9+9=27, 2+7=9 Kontrolna številka je 9. Na terenu si lahko izberete poljubno število npr. 499 in kasneje, ko si izmislite uganko enostavno poveste, da se rešitvi doda ali odvzame določeno število.
Prosim ne odpravljajte se po zakladek brez rešitve in na lokaciji ne poskušajte odpreti zakladek naključno. Lahko imate tudi smolo in je bila pravilna kombinacija pred vašim prihodom že zamenjana. Uganka je lahko poljubno rešljiva tudi z uporabo interneta, saj je tip zaklada Mistery. Zakladek je dosegljiv s počivališča Voklo vzhod, iz smeri Ljubljana.


ENG:
WIN FTF!
WARNING, TREASURE IS ON PUBLISHED COORDINATES, BUT IT IS LOCKED WITH A NUMERIC LOCK! DO NOT PULL OUT THE CACHE, BUT ROTATE THE COVER.

Solve the puzzle published in last ‘’Write note’’ and unlock the box on the field. You set a new combination with turn turn fastener for 180°, push fastener down (to lock position) and set your new 3 digit combination. I suggest that you leave locked padlock on the number of the current date, so the next geocacher will knew when was reseted.

Conditions for a valid entry in the GC site are as follows:
1. On the field, unlock the lock with the right combination, sign in the logbook. Change the numbers to a new combination and check the new combination.
2. There is free WiFi on Petrol, so please immediately publish on GC site your ‘’Found it’’ with correct combination you unlock the cache and explane the solution. In the current day, no later than midnight in ''Write note'' write your puzzle which solution now opens the cache. Puzzle must also contain a check calculation.
3. In the case several geocachers at once visit the cache, each one log ‘’Found it'', but only one of them create a new puzzle in '' Write note’’.
4. Treasure can be found more than once, but only 7th day and more of the latest found and only if it was not yours.
5. Puzzle should not be too difficult, but if the cache 30 days has no entry finds, you should report the solution to the owner in 2 days on his request.

Control calculation should contain only one number, you get by multiple adding of your digits. For example. 999: 9 +9 +9 = 27, 2 +7 = 9 Control Number is 9. In the field, you can choose any number for example 499 and later, when you think of the riddle, easily tell that the solution must be add or subtract a certain number. Please do not find the cache without solution and don't try to open at location by random trying. You may also have a bad luck and the correct combination has been replaced before your arrival.

free counters

Additional Hints (Decrypt)

Ohxri
Orrpu gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

159 Logged Visits

Found it 73     Write note 76     Archive 1     Temporarily Disable Listing 3     Enable Listing 2     Publish Listing 1     Owner Maintenance 3     

View Logbook | View the Image Gallery of 10 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.